Xfce Wiki

Sub domains
 

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

translations:team_pl [2012/12/25 14:33]
psokol [Odnośniki]
translations:team_pl [2013/10/01 15:18] (current)
psokol [Słownik]
Line 67: Line 67:
  
 System Transifex zarządzający tłumaczeniami umożliwia swobodne modyfikowania i przesyłanie tłumaczeń do repozytoriów programów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie wzorowane na tym z internetowej encyklopedii Wikipedia. Zrzuca ona na edytora odpowiedzialność za opublikowanie własnej pracy i za szkody jakie może w ten sposób wyrządzić. Jednocześnie zmiany są łatwe do cofnięcia przez koordynatora projektu. Mimo wszystko modyfikowanie treści już zamieszczonych,​ bez konkretnego powodu, nie jest dobrym pomysłem. System Transifex zarządzający tłumaczeniami umożliwia swobodne modyfikowania i przesyłanie tłumaczeń do repozytoriów programów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie wzorowane na tym z internetowej encyklopedii Wikipedia. Zrzuca ona na edytora odpowiedzialność za opublikowanie własnej pracy i za szkody jakie może w ten sposób wyrządzić. Jednocześnie zmiany są łatwe do cofnięcia przez koordynatora projektu. Mimo wszystko modyfikowanie treści już zamieszczonych,​ bez konkretnego powodu, nie jest dobrym pomysłem.
 +
 +
 +===== Słownik =====
 +
 +Oto część obowiązującego słownictwa:​
 +
 +  * hinting - przyciąganie do siatki
 +  * debug - diagnozowanie błędów
 +  * subtitles - lista dialogowa
 +  * web application - program sieciowy, usługa sieciowa
 +  * contributor - współtwórca
 +  * snapshot - zrzut danych
 +  * count - ilość, nie liczba
 +  * database statement - zapytanie bazy danych
 +  * backend - moduł obsługi
 +  * hardlink - dowiązanie trwałe
 +  * developer - twórca
 +  * PPID - identyfikator nadrzędnego procesu
 +  * tab - tabulator
 +  * execute - uruchomić program, wykonać polecenie
 +  * dockapp - aplet doku
 +  * verify - potwierdzać
 +  * decoration - obramowanie w odniesieniu do okna
 +  * focus - uaktywniać
 +  * bits per sample - rozdzielczość bitowa (dźwięku)
 +  * support - obsługa, nie wsparcie
 +  * acceleration - wspomaganie sprzętowe
 +  * refresh - wczytywać ponownie, nie ładować
 +  * operation - działanie
 +  * tweak - usprawnienie
 +  * desktop file - plik aktywatora, w odniesieniu do plików z rozszerzeniem .desktop
 +  * overview - podsumowanie
 +  * eject - odłączać napęd, urządzenie lub wysuwać w kontekście nośnika
 +  * framework - platforma programistyczna
 +  * permalink - odnośnik bezpośredni
 +  * compose key - klawisz składania znaków
 +  * race condition - zjawisko hazardu
 +  * set - ustalać, nie ustawiać
 +  * bug - błąd, usterka
 +  * hook - skrypt zaczepu, w odniesieniu do systemów kontroli wersji
 +  * fix - poprawka, naprawa błędu
 +  * development release - wydanie testowe
 +  * switcher - przełącznik okien (działanie klawiszy Alt+Tab)
 +  * mainanance release - wydanie utrzymujące
 +  * double-check - ostateczne sprawdzenie
 +  * dock (to) - utwierdzać
 +  * localization - regionalizacja
  
 ===== Odnośniki ===== ===== Odnośniki =====
Line 77: Line 124:
   * [[http://​www.idg.pl/​slownik/​glowna.asp/​| Słowniki informatyczne IDG.pl]]   * [[http://​www.idg.pl/​slownik/​glowna.asp/​| Słowniki informatyczne IDG.pl]]
   * [[http://​open-tran.eu/​| Baza wyrażeń projektów Open Source]]   * [[http://​open-tran.eu/​| Baza wyrażeń projektów Open Source]]
 +  * [[http://​synonimy.ux.pl/​| Wolnodostępny słownik synonimów]]
  
  --- //​[[psokol@jabster.pl|Piotr Sokół]] 2012/12/25 14:32//  --- //​[[psokol@jabster.pl|Piotr Sokół]] 2012/12/25 14:32//
translations/team_pl.txt · Last modified: 2013/10/01 15:18 by psokol