Xfce Wiki

Sub domains
 

This is an old revision of the document!


Tłumaczenie

Microsoft wydając system Windows nie przewidział dla niego obsługi wielu języków. Kiedy stało się jasne, że ich produkt odniesie sukces nie tylko na rynku anglojęzycznym, pospiesznie przygotowano również inne wersje językowe. Zdaje się, że najważniejszym (a może nawet jedynym) kreterium doboru słownictwa w wersji polskiej, była szerokość widżetów, takich jak pola tekstowe, pola wyboru i innych.

Trzeba bowiem wiedzieć, że w nowoczesnych środowiskach takich jak GNOME, Xfce czy KDE, wymiary widżetów automatycznie dopasowywane są do ich zawartości. Przypomina to trochę formatowanie hipertekstu podczas zmiany rozmiaru okna przeglądarki. W rezultacie Linux doskonale sprawdza się jako system wielojęzyczny. Nie narzuca się tu żadnych ograniczeń co do długości tłumaczonych komunikatów, umożliwia poprawną odmianę liczebników, itp. Zupełnie inaczej rzecz wygląda w przypadku produktu firmy Microsoft.

Niestety słownictwo, które zawitało pod strzechy wraz z systemem Windows, przetrwało do dzisiaj, ma się dobrze i co najgorsze - nie widać możliwości jego zmiany na lepsze. Potworki takie jak „ładowanie” (w odniesieniu do wczytywania) czy „aplikacja” stały sie na tyle popularne, że nie ma szans, aby je wyeliminować z potocznej mowy.

Przygotowując tłumaczenie środowiska Xfce życzyłbym sobie, aby stanowiło ono inną jakość. Chcę by było ono bezkompromisowe i stało w tej kwestii w opozycji do innych podobnych projektów - nawet otwartoźródłowych.

Zasady

Aby stworzyć wartościowe tłumaczenie, które będzie można dołączyć do repozytoriów Xfce, należy podczas procesu tłumaczenia przestrzegać ustalonych wytycznych.

Nadrzędną zasadą jest tu zachowanie spójności tłumaczeń w całym środowisku graficznym. Zarówno programy zewnętrzne jak i programy wchodzące w skład środowiska, muszą korzystać z ujednoliconego nazewnictwa i pisowni. Zachowanie tej zasady możliwe będzie stosując kilka prostych reguł. Najważniejsze z nich to:

  • zachowanie poprawnej pisowni z uwzlędnieniem pisowni znaków interpunkcyjnych,
  • używanie obowiązującego słownictwa,
  • nie zwracanie się w komunikatach bezpośrednio do użytkownika,
  • stosowanie odpowiednich form w zależności od elementu interfejsu,
  • dokumentowanie zmian w plikach źródłowych (przede wszystkim w nagłówkach oraz komunikatach przeznaczonych dla tłumaczy),
  • sprawdzanie tłumaczeń w praktyce podczas działania programów.

Większość reguł tłumaczenia pokrywa się z tymi stosowanymi przez GNOME, dlatego nie ma sensu ich tu wszystkich szczegółowo opisywać.

W praktyce proces tłumaczenia interfejsu sprowadza się do tłumaczenia krótkich i zwięzłych komunikatów, nie pozostawiając wielu możliwości interpretacji tekstu. Dzięki temu osoba nie posiadająca wielkich umiejętności językowych, może stworzyć dobre jakościowo tłumaczenie.

Wprowadzanie zmian

Inną niepisaną zasadą, którą należałoby przyjąć, to taka, która mówi, że to co znajduje się w repozytorium, nie znalazło się tam bez przyczyny.

System Transifex zarządzający tłumaczeniami umożliwia swobodne modyfikowania i przesyłanie tłumaczeń do repozytoriów programów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie wzorowane na tym z internetowej enkcyklopedii Wikipedia. Zrzuca ona odpowiedzialność za opublikowanie własnej pracy edytorowi i za szkody jakie może w ten sposób wyrządzić. Jednocześnie zmiany są łatwe do cofnięcia przez koordynatora projektu. Mimo wszystko modyfikowanie treści już zamieszczonych, bez konkretnego powodu, nie jest dobrym pomysłem.

Odnośniki