Xfce Wiki

Sub domains
 

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Posledná revízia Both sides next revision
sk:contribute [2011/10/10 17:38]
kyberdev [Oprava chýb]
sk:contribute [2011/10/10 17:38]
kyberdev [Oprava chýb]
Riadok 27: Riadok 27:
 Prispením je samozrejme aj napísať kód! Pošlite nám záplaty, napíšte vlastné funkcie a prispejte nimi, atď. Nie je tu veľký obraz. Záplaty môžete pridať na [[http://​bugzilla.xfce.org/​|Bugzillu]]. Prispením je samozrejme aj napísať kód! Pošlite nám záplaty, napíšte vlastné funkcie a prispejte nimi, atď. Nie je tu veľký obraz. Záplaty môžete pridať na [[http://​bugzilla.xfce.org/​|Bugzillu]].
  
-Ak vám chýba nápad na napísanie ​dobre funkcie, nájdite si ho  na Bugzille, je plná chýb :-o, ale nie všetky z nich sa dajú opraviť, niektoré z nich sú návrhy vylepšení,​ pozrite si to v [[http://​bugzilla.xfce.org/​report.cgi?​x_axis_field=bug_severity&​y_axis_field=product&​z_axis_field=&​query_format=report-table&​short_desc_type=allwordssubstr&​short_desc=&​classification=Xfce&​longdesc_type=allwordssubstr&​longdesc=&​bug_file_loc_type=allwordssubstr&​bug_file_loc=&​status_whiteboard_type=allwordssubstr&​status_whiteboard=&​keywords_type=allwords&​keywords=&​bug_status=NEW&​bug_status=ASSIGNED&​bug_status=REOPENED&​bug_severity=blocker&​bug_severity=critical&​bug_severity=major&​bug_severity=normal&​bug_severity=minor&​bug_severity=trivial&​bug_severity=enhancement&​emailassigned_to1=1&​emailtype1=substring&​email1=&​emailassigned_to2=1&​emailreporter2=1&​emailqa_contact2=1&​emailcc2=1&​emailtype2=substring&​email2=&​bugidtype=include&​bug_id=&​chfieldfrom=&​chfieldto=Now&​chfieldvalue=&​format=table&​action=wrap&​field0-0-0=noop&​type0-0-0=noop&​value0-0-0=|zázname]] komponentov jadra Xfce.+Ak vám chýba nápad na napísanie ​dobrej ​funkcie, nájdite si ho  na Bugzille, je plná chýb :-o, ale nie všetky z nich sa dajú opraviť, niektoré z nich sú návrhy vylepšení,​ pozrite si to v [[http://​bugzilla.xfce.org/​report.cgi?​x_axis_field=bug_severity&​y_axis_field=product&​z_axis_field=&​query_format=report-table&​short_desc_type=allwordssubstr&​short_desc=&​classification=Xfce&​longdesc_type=allwordssubstr&​longdesc=&​bug_file_loc_type=allwordssubstr&​bug_file_loc=&​status_whiteboard_type=allwordssubstr&​status_whiteboard=&​keywords_type=allwords&​keywords=&​bug_status=NEW&​bug_status=ASSIGNED&​bug_status=REOPENED&​bug_severity=blocker&​bug_severity=critical&​bug_severity=major&​bug_severity=normal&​bug_severity=minor&​bug_severity=trivial&​bug_severity=enhancement&​emailassigned_to1=1&​emailtype1=substring&​email1=&​emailassigned_to2=1&​emailreporter2=1&​emailqa_contact2=1&​emailcc2=1&​emailtype2=substring&​email2=&​bugidtype=include&​bug_id=&​chfieldfrom=&​chfieldto=Now&​chfieldvalue=&​format=table&​action=wrap&​field0-0-0=noop&​type0-0-0=noop&​value0-0-0=|zázname]] komponentov jadra Xfce.