Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sk:recommendedapps [2011/10/10 15:11]
kyberdev [OpenDict]
sk:recommendedapps [2012/01/09 15:25]
kyberdev
Line 9: Line 9:
  
 ==== Terminal ==== ==== Terminal ====
-  * Popis: Odľahčený X-terminál založený na vte/gtk+-2+  * Popis: Ľahký X-terminál založený na vte/gtk+-2
   * Webová stránka: http://www.os-cillation.com   * Webová stránka: http://www.os-cillation.com
   * Poznámky: **Xfce projekt**   * Poznámky: **Xfce projekt**
Line 35: Line 35:
  
 ==== LightDM ==== ==== LightDM ====
-  * Popis: Odľahčený správca prihlásenia+  * Popis: Ľahký správca prihlásenia
   * Webová stránka: https://launchpad.net/lightdm   * Webová stránka: https://launchpad.net/lightdm
  
Line 68: Line 68:
   * Webová stránka: http://www.marzocca.net/linux/bum.html   * Webová stránka: http://www.marzocca.net/linux/bum.html
   * Poznámky: Systém v štýle Debian   * Poznámky: Systém v štýle Debian
 +
 +==== X-tile ====
 +  * Popis: Dlaždice okien na rôzne spôsoby
 +  * Webová stránka: http://www.giuspen.com/x-tile/
  
  
Line 88: Line 92:
  
 ==== Epdfview ==== ==== Epdfview ====
-  * Popis: Slobodný odľahčený prehliadač PDF dokumentov+  * Popis: Slobodný ľahký prehliadač PDF dokumentov
   * Webová stránka:  http://www.emma-soft.com/projects/epdfview/   * Webová stránka:  http://www.emma-soft.com/projects/epdfview/
  
Line 154: Line 158:
  
 ==== Midori ==== ==== Midori ====
-  * Popis: Odľahčený prehliadač internetu založený na jadre WebKit+  * Popis: Ľahký prehliadač internetu založený na jadre WebKit
   * Webová stránka: http://www.twotoasts.de   * Webová stránka: http://www.twotoasts.de
   * Poznámky: **Xfce projekt**   * Poznámky: **Xfce projekt**
Line 185: Line 189:
  
 ==== Liferea ==== ==== Liferea ====
-  * Popis: Odľahčená GTK+ čítačka RSS kanálov+  * Popis: Ľahká GTK+ čítačka RSS kanálov
   * Webová stránka: http://liferea.sourceforge.net/   * Webová stránka: http://liferea.sourceforge.net/
  
 ==== Linkage ==== ==== Linkage ====
-  * Popis: Odľahčený GTK+ bittorrent klient+  * Popis: Ľahký GTK+ bittorrent klient
   * Webová stránka: http://code.google.com/p/linkage/   * Webová stránka: http://code.google.com/p/linkage/
   * Poznámky: napísané v jazyku C++ s použitím libgtkmm a libtorrent, webová stránka zobrazuje, že nie je vyvíjaný (18 Nov. 2009)   * Poznámky: napísané v jazyku C++ s použitím libgtkmm a libtorrent, webová stránka zobrazuje, že nie je vyvíjaný (18 Nov. 2009)
Line 227: Line 231:
  
 ==== Pino ==== ==== Pino ====
-  * Popis: Odľahčený klient pre službu Twitter napísaný v jazyku Vala+  * Popis: Ľahký klient pre službu Twitter napísaný v jazyku Vala
   * Webová stránka: http://pino-app.appspot.com/index   * Webová stránka: http://pino-app.appspot.com/index
  
Line 266: Line 270:
  
 ==== Chromium ==== ==== Chromium ====
-  * Popis: Odľahčený a rýchly internetový prehlaidač založený na jadre WebKit+  * Popis: Ľahký a rýchly internetový prehliadač založený na jadre WebKit
   * Webová stránka: http://code.google.com/chromium/   * Webová stránka: http://code.google.com/chromium/
  
Line 318: Line 322:
  
 ==== Goggles Music Manager ==== ==== Goggles Music Manager ====
-  * Popis: Odľahčený správca a prehrávač hudby.+  * Popis: Ľahký správca a prehrávač hudby.
   * Webová stránka: http://code.google.com/p/gogglesmm/   * Webová stránka: http://code.google.com/p/gogglesmm/
   * Poznámky: //Založené na FOX toolkite, xine pre zvuk a sqlite3 ako databázovom backende.//   * Poznámky: //Založené na FOX toolkite, xine pre zvuk a sqlite3 ako databázovom backende.//
Line 391: Line 395:
  
 ==== Pragha ==== ==== Pragha ====
-  * Popis: Odľahčený správca a prehrávač hudby pre GTK++  * Popis: Ľahký správca a prehrávač hudby pre GTK+
   * Webová stránka: http://pragha.wikispaces.com/   * Webová stránka: http://pragha.wikispaces.com/
  
 ==== Potamus ==== ==== Potamus ====
-  * Popis: Odľahčený hudobný prehrávač s jednoduchým rozhraním a empatiou k vysokej kvalite zvuku+  * Popis: Ľahký hudobný prehrávač s jednoduchým rozhraním a empatiou k vysokej kvalite zvuku
   * Webová stránka: http://offog.org/code/potamus.html   * Webová stránka: http://offog.org/code/potamus.html
  
Line 460: Line 464:
 ===== Multimédiá: Rôzne ===== ===== Multimédiá: Rôzne =====
 ==== Imagination ==== ==== Imagination ====
-  * Popis: Odľahčený a jednoduchý nástroj na tvorbu DVD diskov a video prezentácií +  * Popis: Ľahký a jednoduchý nástroj na tvorbu DVD diskov a video prezentácií 
   * Webová stránka: http://imagination.sourceforge.net/   * Webová stránka: http://imagination.sourceforge.net/
  
Line 490: Line 494:
  
 ==== Geeqie ==== ==== Geeqie ====
-  * Popis: Odľahčený prehliadač obrázkov. Bol rozvetvený z GQview.+  * Popis: Ľahký prehliadač obrázkov. Bol rozvetvený z GQview.
   * Webová stránka: http://geeqie.sourceforge.net/   * Webová stránka: http://geeqie.sourceforge.net/
  
Line 506: Line 510:
  
 ==== mtPaint ==== ==== mtPaint ====
-  * Popis: Odľahčený GtK+2 program pre manipuláciu s obrázakmi+  * Popis: Ľahký GtK+2 program pre manipuláciu s obrázakmi
   * Webová stránka: http://mtpaint.sourceforge.net/   * Webová stránka: http://mtpaint.sourceforge.net/
  
Line 536: Line 540:
   * Webová stránka: http://madedit.sourceforge.net/   * Webová stránka: http://madedit.sourceforge.net/
 ==== Heraia ==== ==== Heraia ====
-  * Popis: Odľahčený HEX editor+  * Popis: Ľahký HEX editor
   * Webová stránka: http://heraia.tuxfamily.org/   * Webová stránka: http://heraia.tuxfamily.org/
  
Line 569: Line 573:
  
 ==== Mousepad ==== ==== Mousepad ====
-  * Popis: Odľahčený textový editor pre Xfce+  * Popis: Ľahký textový editor pre Xfce
   * Webová stránka: http://www.xfce.org/projects/mousepad/   * Webová stránka: http://www.xfce.org/projects/mousepad/
   * Poznámky: **Xfce projekt**   * Poznámky: **Xfce projekt**
Line 600: Line 604:
   * Popis: Intuitívny, multiplatformový grafický dátový analytický systém   * Popis: Intuitívny, multiplatformový grafický dátový analytický systém
   * Webová stránka: http://www.deducer.org/manual.html   * Webová stránka: http://www.deducer.org/manual.html
-  * Poznámky: //Bezplatná a jednoducho použiteľná alternatíva k proprietárnemu softvéru ako SPSS, JMP, a Minitab. Je založená na JGR a môže byť, všeobecne, inštalovaná bez R//+  * Poznámky: //Bezplatná a jednoducho použiteľná alternatíva k proprietárnemu softvéru ako SPSS, JMP, a Minitab. Je založená na JGR a môže byť, všeobecne, inštalovateľná bez R//
  
 ==== emelFM2 ==== ==== emelFM2 ====
Line 640: Line 644:
  
 ==== Ding ==== ==== Ding ====
-  * DescriptionAn offline/desktop dictionary lookup program for X11/LinuxUnix, which contains a German-English dictionary and works with multiple databases/text files +  * PopisVyzerá ako slovník na pracovnej plochebez potreby pripojenia sa k internetu pre X11/Linux a Unix, ktorý obsahuje nemecko-anglický slovník pracuje viacerými databázovými/textovými súbormi 
-  * Website: http://www-user.tu-chemnitz.de/~fri/ding/ +  * Webová stránka: http://www-user.tu-chemnitz.de/~fri/ding/ 
-  * Remarks: Tk based Front-End, Open Source Software, GNU General Public License +  * PoznámkyRozhranie založené  na Tk, softvér s otvoreným zdrojovým kódom, GNU General Public License
- +
-==== Qalculate! ==== +
-  * Description: Multi-purpose desktop calculator +
-  * Website: http://qalculate.sourceforge.net/ +
- +
-==== R Commander ==== +
-  * Description: A basic-statistics GUI for the R programming language, based on the tcltk toolkit +
-  * Website: http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/ +
-  * Remarks: //On a general basis, to be installed from within R// +
- +
-==== RStudio ==== +
-  * Description: An intuitive and powerful integrated development environment (IDE) for R +
-  * Website: http://www.rstudio.org/ +
- +
-==== Tasks ==== +
-  * Description: simple To Do list application +
-  * Website: http://pimlico-project.org/tasks.html +
- +
-==== Tux Commander ====address book +
-  * Website: http://clayo.org/osmo/ +
- +
-==== Dayplanner ==== +
-  * Description: Calendar with reminder and scheduled alarms +
-  * Website: http://www.day-planner.org/ +
-  * Remarks: //Perl application// +
- +
-==== Sunbird ==== +
-  * Description: Full-featured and easy to use calendar application, built upon Mozilla Toolkit +
-  * Website: http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/ +
- +
-==== StickWiki ==== +
-  * Description: Self-contained desktop wiki +
-  * Website: http://stickwiki.sourceforge.net/ +
-  * Self-modifying XHTML file +
- +
-==== TeXmacs ==== +
-  * Description: A more-featured text/book writer with hypertext features and an integrated browser mode +
-  * Website: http://www.texmacs.org +
-  * Remarks: Although the name suggests it, neither TeX nor Emacs is required to get it compiled and running. TeXmacs is self-contained but needs guile-gtk for the interface. TeXmacs is in the overworks, and much of the internas (switching to cairo, etc.) and interface will change in the near future. +
- +
-==== TiddlyWiki ==== +
-  * Description: a single html file which has all the characteristics of a wiki +
-  * Website: http://www.tiddlywiki.com/ +
- +
-==== Xpdf ==== +
-  * Description: A basic PDF viewer for X11 +
-  * Website: http://www.foolabs.com/xpdf +
- +
-==== Cabaret Stage  ==== +
-  * Description: A JAVA/GTK+ PDF-Editor +
-  * Website: http://www.cabaret-solutions.com/en/downloads +
-  * Remarks: **NON-FREE(only free for non commercial use)** +
- +
- +
-===== Network Applications ===== +
- +
-==== Midori ==== +
-  * Description: A lightweight web browser based on WebKit +
-  * Website: http://www.twotoasts.de +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Postler ==== +
-  * Description: A lean mail reader with an opinionated interface +
-  * Website: https://bugs.launchpad.net/postler +
-  * Remarks: Affiliated with Elementary Project +
- +
-==== Claws Mail ==== +
-  * Description: Email Client, News Reader, Feed Reader, Calendar ... +
-  * Website: http://www.claws-mail.org +
-  * Remarks: Formerly known as Sylpheed Claws, can publish calendar data to [[http://www.xfce.org/projects/orage/|Orage]]. +
- +
- +
- +
-==== Xchat ==== +
-  * Description: A GTK+-2 based IRC client +
-  * Website: http://www.xchat.org +
- +
-==== Balsa ==== +
-  * Description: GTK+-based, written in C. Uses a library version of the Mutt mailer as its "engine" +
-  * Website: http://pawsa.fedorapeople.org/balsa/ +
-  * Remarks: depends on gnome-icon-theme, depends on libgtkhtml which needs libgnomeui) +
- +
-==== Gajim ==== +
-  * Description: Full-supported Jabber Client +
-  * Website: http://www.gajim.org/ +
-  * Remarks: //Python application// +
- +
-==== Liferea ==== +
-  * Description: A lightweight GTK+ RSS feed reader +
-  * Website: http://liferea.sourceforge.net/ +
- +
-==== Linkage ==== +
-  * Description: Lightweight GTK+ Bittorrent client +
-  * Website: http://code.google.com/p/linkage/ +
-  * Remarks: written in C++ using libgtkmm and libtorrent, homepage shows it is not maintained (18 Nov 09) +
- +
-==== Deluge ==== +
-  * Description: Full-featured, GTK+ native Bittorrent client +
-  * Website: http://deluge-torrent.org +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Sylpheed ==== +
-  * Description: Slim but fully featured, GTK+ 2.x based Email Client (and News Reader) +
-  * Website: http://sylpheed.sraoss.jp/en +
-  * Remarks: Can support gnome, if wished +
- +
-==== Transmission ==== +
-  * Description: fast BitTorrent client with low memory use and lots of features. +
-  * Website: http://www.transmissionbt.com +
-  * Remarks: GTK+ application written in C.  The backend can be run as a daemon without a gui. +
- +
-==== Uget Download Manager ==== +
-  * Description: download manager written in GTK+, it has many features. +
-  * Website: http://urlget.sourceforge.net/ +
- +
-==== Pidgin ==== +
-  * Description: An instant messenger client for several protocols +
-  * Website: http://pidgin.im +
-  * Remarks: Formerly known as Gaim +
- +
-==== Jitsi ==== +
-  * Description: An audio/video and chat communicator that supports many protocols (SIP, XMPP, etc.) +
-  * Website: http://jitsi.org/ +
-  * Remarks: Formerly known as SIP Communicator +
- +
-==== Linphone ==== +
-  * Description: A SIP/VoIP softphone with support for voice, video, and text instant messaging +
-  * Website: http://www.linphone.org/ +
- +
-==== Pino ==== +
-  * Description: A lightweight Twitter-client written in Vala +
-  * Website: http://pino-app.appspot.com/index +
- +
-==== gFTP ==== +
-  * Description: Graphical FTP client +
-  * Website: http://www.gftp.org +
- +
-==== Grsync ==== +
-  * Description: A GUI for rsync +
-  * Website: http://www.opbyte.it/grsync/ +
- +
-==== IcQnD ==== +
-  * Description: GTK+ 2 GUI for the Licq Instant Messenger +
-  * Website: http://icqnd.sourceforge.net +
- +
-==== Kazehakase ==== +
-  * Description: A GTK+ web browser based on the Webkit or Gecko engine +
-  * Website: http://kazehakase.sourceforge.jp +
- +
-==== Dillo ==== +
-  * Description: web-browser that is only 420 kilobytes in size and is based on GTK1 libraries, it is very fast however provides limited functionality. +
-  * Website: http://www.dillo.org/ +
-  * Remarks: // viewed at: http://linuxondesktop.blogspot.com/2007/03/13-applications-to-install-on-ubuntu.html // +
- +
-==== pyNeighborhood ==== +
-  * Description: A smbfs(samba) frontend, a GTK+ 2 rewrite of LinNeighborhood. +
-  * Website: http://pyneighborhood.sourceforge.net +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== SpiderOak ==== +
-  * Description: A secure and free cross-platform online backup, sync and storage solution +
-  * Website: https://spideroak.com/ +
- +
-==== Yarssr ==== +
-  * Description: Yet Another RSS Reader that displays its results in the notification area +
-  * Website: http://yarssr.sourceforge.net/ +
-  * Remark: //PERL application// +
- +
-==== Chromium ==== +
-  * Description: lightweight & fast WebKit-based Webbrowser +
-  * Website: http://code.google.com/chromium/ +
- +
- +
-===== Multimedia: Playback (GStreamer) ===== +
- +
-==== GStreamer ==== +
-  * Description: multimedia framework +
-  * Website: http://gstreamer.freedesktop.org/ +
-  * Remarks: many frontends. +
- +
-==== Parole ==== +
-  * Description: Media player based on GStreamer +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/parole +
-  * Remarks: **Xfce Project** +
- +
-==== Foobnix ==== +
-  * Description: Media player based on GStreamer +
-  * Website: http://foobnix.appspot.com/news/eng +
-  * Remarks: //python application// +
-==== Exaile ==== +
-  * Description: GTK+ media player aiming to be similar to KDE's Amarok +
-  * Website: http://www.exaile.org +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Mesk ==== +
-  * Description: Audio player based on GStreamer +
-  * Website: http://mesk.nicfit.net +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== XNOISE ==== +
-  * Description: XNOISE is a media player for Gtk+ with a slick GUI, great speed and lots of features. +
-  * Website: http://code.google.com/p/xnoise/ +
- +
-==== Quod Libet ==== +
-  * Description: GTK+ audio only player +
-  * Website: http://code.google.com/p/quodlibet +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-===== Multimedia: Playback (Xine) ===== +
- +
-==== xine ==== +
-  * Description: multimedia playback engine +
-  * Website: http://www.xine-project.org +
-  * Remarks: comes with a frontend(xine-ui) +
- +
-==== Xfmedia ==== +
-  * Description: The Xfce media player +
-  * Website: http://spuriousinterrupt.org/projects/xfmedia +
-  * Remarks: **Xfce project** obsolete +
- +
-==== Goggles Music Manager ==== +
-  * Description: Light weight music manager and player.  +
-  * Website: http://code.google.com/p/gogglesmm/ +
-  * Remarks: //Based on the FOX toolkit, xine for audio and sqlite3 as the database backend.// +
- +
-==== gxine ==== +
-  * Description: GTK+ media player +
-  * Website: http://www.xine-project.org +
- +
-===== Multimedia: Playback (MPlayer) ===== +
- +
-==== MPlayer ==== +
-  * Description: media player +
-  * Website: http://www.mplayerhq.hu +
-  * Remarks: comes with a GTK+ frontend(gmplayer) +
- +
-==== Gnome-MPlayer ==== +
-  * Description: Gnome MPlayer is a simple GUI for MPlayer. It is intended to be a nice tight player and provide a simple and clean interface to MPlayer. +
-  * Dependencies: The main dependency is on GTK2, GLIB2 and DBUS. +
-  * Website: http://code.google.com/p/gnome-mplayer/ +
- +
-===== Multimedia: Playback (MPD) ===== +
- +
-==== MPD ==== +
-  * Description: runs in the background playing music from its playlist. +
-  * Website: http://mpd.wikia.com +
-  * Remarks: Has many front ends +
- +
-==== Xfmpc ==== +
-  * Description: Graphical GTK+ MPD client (Music Player Daemon) +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/xfmpc +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Ario ==== +
-  * Description: A GTK client for MPD inspired by Rhythmbox but much lighter and faster. +
-  * Website: http://ario-player.sourceforge.net/ +
- +
-==== Gimmix ==== +
-  * Description: GTK+ MPD client +
-  * Website: http://gimmix.berlios.de +
- +
-==== Sonata ==== +
-  * Description: Elegant GTK+ MPD client +
-  * Website: http://sonata.berlios.de +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-===== Multimedia: Playback (XMMS 2) ===== +
- +
-==== XMMS 2 ==== +
-  * Description: runs in the background playing music from its playlist. +
-  * Website: http://xmms2.org +
-  * Remarks: Has many front ends +
- +
-==== Abraca ==== +
-  * Description: GTK+ XMMS2 client +
-  * Website: http://abraca.xmms.se/ +
- +
-===== Multimedia: Playback ===== +
- +
-==== Audacious ==== +
-  * Description: A fork and rewrite of Beep Media Player +
-  * Website: http://audacious-media-player.org +
-  * Remarks: comes with a GTK+ UI +
- +
-==== Aqualung ==== +
-  * Description: Cross-platform music player with gapless playback & LADSPA plugins +
-  * Website: http://aqualung.factorial.hu/ +
- +
-==== DeaDBeeF ==== +
-  * Description: Ultimate Music Player For GNU/Linux +
-  * Website: http://deadbeef.sourceforge.net/ +
-  * Remark: It has Foobar-like interface +
- +
-==== Pragha ==== +
-  * Description: lightweight GTK+ music manager/player +
-  * Website: http://pragha.wikispaces.com/ +
- +
-==== Potamus ==== +
-  * Description: Lightweight audio player with simple interface and an emphasis on high audio quality +
-  * Website: http://offog.org/code/potamus.html +
- +
-==== VLC media player ==== +
-  * Description: A media player supporting a large number of multimedia formats +
-  * Website: http://www.videolan.org +
-  * Remarks: Qt4 +
- +
- +
-===== Multimedia: Ripping Tools ===== +
- +
-==== Asunder ==== +
-  * Description: A simple GTK+-2 CD ripper and encoder +
-  * Website: http://littlesvr.ca/asunder/ +
- +
-==== xfburn ==== +
-  * Description: An easy to use CD/DVD burning program. Supports images and data discs so far. +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/xfburn +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Bombono DVD ==== +
-  * Description: DVD authoring program +
-  * Website: http://www.bombono.org/, http://sf.net/projects/bombono/ +
- +
-==== EasyTAG ==== +
-  * Description: GTK+ utility for editing MP2, MP3, MP4, FLAC, Ogg and other media tags +
-  * Website: http://easytag.sourceforge.net +
- +
-==== Gaupol ==== +
-  * Description: Editor for text-based subtitle files +
-  * Website: http://home.gna.org/gaupol/ +
- +
-==== Gpodder ==== +
-  * Description: Podcast manager that syncs with portable audio devices  +
-  * Website: http://gpodder.berlios.de +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Graveman! ==== +
-  * Description: Graveman! is a GTK+ frontend for cdrecord, mkisofs, readcd, sox, flac, dvd+rw-format/dvd+rw-tools and cdrdao  +
-  * Website: http://graveman.tuxfamily.org +
- +
-==== Tagtool ==== +
-  * Description: A program to edit ID3 tags +
-  * Website: http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/ +
- +
-==== HandBrake ==== +
-  * Description: Multithreaded video transcoder +
-  * Website: http://handbrake.fr/ +
- +
-==== Thoggen ==== +
-  * Description: Simple and beautiful DVD ripping based on GStreamer and GTK+ +
-  * Website: http://thoggen.net/ +
-==== Transcoder ==== +
-  * Description: Simple video converter based on ffmpeg +
-  * Website: http://transcoder84.sourceforge.net/ +
-==== Transcoder Audio Edition ==== +
-  * Description: Simple audio converter based on ffmpeg +
-  * Website: http://transcoderae84.sourceforge.net/ +
- +
-==== mhWaveEdit ==== +
-  * Description: Program for playing, editing, and recording sound files +
-  * Website: http://gna.org/projects/mhwaveedit +
- +
-===== Multimedia: Misc ===== +
-==== Imagination ==== +
-  * Description: A lightweight and simple DVD and video slide-show maker  +
-  * Website: http://imagination.sourceforge.net/ +
- +
-===== Graphic/Photo Applications ===== +
- +
-==== Ristretto ==== +
-  * Description: Image viewer +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/ristretto +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Viewnior ==== +
-  * Description: a fast and simple image viewer similar to Ristretto +
-  * Website: http://xsisqox.github.com/Viewnior/ +
-==== Comix ==== +
-  * Description: (archived) Image viewer +
-  * Website: http://comix.sourceforge.net/index.html +
- +
-==== Dia ==== +
-  * Description: A diagramming tool +
-  * Website: http://live.gnome.org/Dia +
- +
-==== GImageView ==== +
-  * Description: Minimal ACDSee-like image viewer +
-  * Website: http://gtkmmviewer.sourceforge.net/ +
- +
-==== Gcolor2 ==== +
-  * Description: GTK+2 Color Selector +
-  * Website: http://gcolor2.sourceforge.net/ +
- +
-==== Geeqie ==== +
-  * Description: Lightweight image viewer. It was forked from GQview. +
-  * Website: http://geeqie.sourceforge.net/ +
- +
-==== Gimmage ==== +
-  * Description: Minimalistic image viewer +
-  * Website: http://gimmage.berlios.de +
- +
-==== Gimp ==== +
-  * Description: GNU Image Manipulation Program +
-  * Website: http://www.gimp.org +
- +
-==== gpicview ==== +
-  * Description: A Simple and Fast GTK+ Image Viewer +
-  * Website: http://lxde.sourceforge.net/gpicview +
- +
-==== mtPaint ==== +
-  * Description: Lightweight GtK+2 image manipulation program +
-  * Website: http://mtpaint.sourceforge.net/ +
- +
-==== GQview ==== +
-  * Description: An image browser for X +
-  * Website: http://gqview.sourceforge.net +
-  * Remarks: //Does not currently appear to be under active development// +
-==== Inkscape ==== +
-  * Description: Full featured open source SVG editor +
-  * Website: http://www.inkscape.org +
- +
-==== Mirage ==== +
-  * Description: Image viewer and editor +
-  * Website: http://mirageiv.berlios.de/ +
-  * Remarks: //python application// +
- +
- +
-===== Development Applications ===== +
-==== Diffuse ==== +
-  * Description: Graphical tool for merging and comparing text files +
-  * Website: http://diffuse.sourceforge.net/ +
- +
-==== Geany ==== +
-  * Description: Fast and lightweight IDE +
-  * Website: http://www.geany.org/ +
- +
-==== MadEdit ==== +
-  * Description: An Open-Source and Cross-Platform Text/Hex Editor written in C++ and wxWidgets +
-  * Website: http://madedit.sourceforge.net/ +
-==== Heraia ==== +
-  * Description: Lightweight HEX-Editor +
-  * Website: http://heraia.tuxfamily.org/ +
- +
-==== Medit ==== +
-  * Description: Programming text editor +
-  * Website: http://mooedit.sourceforge.net +
- +
-==== Meld ==== +
-  * Description: Graphical diff and merge tool +
-  * Website: http://meld.sourceforge.net/ +
-  * Remark: written in Python (PyGTK) +
- +
-==== Oxalis ==== +
-  * Description: Quick HTML pages creation with templates +
-  * Website: http://sergejx.mysteria.cz/oxalis/ +
- +
-==== PIDA ==== +
-  * Description: An IDE that uses the tools already available rather than attempting to reinvent each one (embedding vim, using any version control system) +
-  * Website: http://pida.co.uk/ +
-  * Remark: written in Python +
- +
-==== SciTE ==== +
-  * Description: A free GTK+-based source code editor +
-  * Website: http://www.scintilla.org/SciTE.html +
- +
-==== vim/gvim ==== +
-  * Description: Versatile editor/IDE +
-  * Website:  http://vim.sf.net +
- +
- +
-===== Accessories ===== +
- +
-==== Mousepad ==== +
-  * Description: Lighweight xfce text editor +
-  * Website: http://www.xfce.org/projects/mousepad/ +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Squeeze ==== +
-  * Description: An archive manager for Xfce +
-  * Website: http://squeeze.xfce.org/ +
-  * Remarks: **Xfce project** //Does not currently appear to be under active development// +
- +
-==== Xarchiver ==== +
-  * Description: Simple archive manager +
-  * Website: http://xarchiver.sourceforge.net/ +
- +
-==== File-Roller ==== +
-  * Description: Full featured archive manager +
-  * Website: http://fileroller.sourceforge.net/ +
-  * Remarks: <del>//Has no dependencies on Gnome libraries//</del> Now depends on Nautilus +
- +
-==== Cairo-Dock ==== +
-  * Description: A light, eye-candy, fully themable, MacOSX-like animated dock for any Linux desktop +
-  * Website: http://developer.berlios.de/projects/cairo-dock/ +
-  * Remarks: Some plugins have many dependencies, needs composite extension +
- +
-==== catfish ==== +
-  * Description: GTK+2 desktop search frontend +
-  * Website: http://software.twotoasts.de/?page=catfish +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Deducer ==== +
-  * Description: An intuitive, cross-platform graphical data analysis system +
-  * Website: http://www.deducer.org/manual.html +
-  * Remarks: //A free easy to use alternative to proprietary software such as SPSS, JMP, and Minitab. It is based on JGR and should, generally, to be installed from with-in R// +
- +
-==== emelFM2 ==== +
-  * Description: An "orthodox" two-pane file manager +
-  * Website: http://emelfm2.net/ +
- +
-==== Galculator ==== +
-  * Description: GTK+ based calculator +
-  * Website: http://galculator.sourceforge.net +
- +
-==== Google Gadgets ==== +
-  * Description: GTK+ or Qt4 based Widget-Engine +
-  * Website: http://code.google.com/p/google-gadgets-for-linux/ +
- +
-==== GPA ==== +
-  * Description: GNU Privacy Assistant is a graphical frontend for the GNU Privacy Guard (gpg) +
-  * Website: http://www.gnupg.org +
- +
-==== GPeriodic ==== +
-  * Description: Comprehensive periodic table of elements +
-  * Website: http://gperiodic.seul.org/ +
- +
-==== GtkHash ==== +
-  * Description: Utility for computing message digests or checksums +
-  * Website: http://gtkhash.sourceforge.net/ +
- +
-==== JGR ==== +
-  * Description: A unified GUI for the R programming language, based on Java +
-  * Website: http://cran.at.r-project.org/web/packages/JGR/index.html +
- +
-==== gfa ==== +
-  * Description: Small and fast address book +
-  * Website: http://gfa.sourceforge.net +
- +
-==== OpenDict ==== +
-  * Description: Computer dictionary for several dictionary formats +
-  * Website: http://opendict.idiles.com +
-  * Remarks: //wxPython application// +
- +
-==== Ding ==== +
-  * Description: An offline/desktop dictionary lookup program for X11/Linux, Unix, which contains a German-English dictionary and works with multiple databases/text files +
-  * Website: http://www-user.tu-chemnitz.de/~fri/ding/ +
-  * Remarks: Tk based Front-End, Open Source Software, GNU General Public License +
- +
-==== Qalculate! ==== +
-  * Description: Multi-purpose desktop calculator +
-  * Website: http://qalculate.sourceforge.net/ +
- +
-==== R Commander ==== +
-  * Description: A basic-statistics GUI for the R programming language, based on the tcltk toolkit +
-  * Website: http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/ +
-  * Remarks: //On general basis, to be installed from within R// +
- +
-==== RStudio ==== +
-  * Description: An intuitive and powerful integrated development environment (IDE) for R +
-  * Website: http://www.rstudio.org/ +
- +
-==== Tasks ==== +
-  * Description: simple To Do list application +
-  * Website: http://pimlico-project.org/tasks.html +
- +
-==== Tux Commander ==== +
-  * Description: Tux Commander is a windowed file manager with 2 panels side by side similar to popular Total Commander or Midnight Commander file managers.address book +
-  * Website: http://clayo.org/osmo/ +
- +
-==== Dayplanner ==== +
-  * Description: Calendar with reminder and scheduled alarms +
-  * Website: http://www.day-planner.org/ +
-  * Remarks: //Perl application// +
- +
-==== Sunbird ==== +
-  * Description: Full-featured and easy to use calendar application, built upon Mozilla Toolkit +
-  * Website: http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/ +
- +
-==== StickWiki ==== +
-  * Description: Self-contained desktop wiki +
-  * Website: http://stickwiki.sourceforge.net/ +
-  * Self-modifying XHTML file +
- +
-==== TeXmacs ==== +
-  * Description: A more-featured text/book writer with hypertext features and an integrated browser mode +
-  * Website: http://www.texmacs.org +
-  * Remarks: Although the name suggests it, neither TeX nor Emacs is required to get it compiled and running. TeXmacs is self-contained but needs guile-gtk for the interface. TeXmacs is in the overworks, and much of the internas (switching to cairo, etc.) and interface will change in the near future. +
- +
-==== TiddlyWiki ==== +
-  * Description: a single html file which has all the characteristics of a wiki +
-  * Website: http://www.tiddlywiki.com/ +
- +
-==== Xpdf ==== +
-  * Description: A basic PDF viewer for X11 +
-  * Website: http://www.foolabs.com/xpdf +
- +
-==== Cabaret Stage  ==== +
-  * Description: A JAVA/GTK+ PDF-Editor +
-  * Website: http://www.cabaret-solutions.com/en/downloads +
-  * Remarks: **NON-FREE(only free for non commercial use)** +
- +
- +
-===== Network Applications ===== +
- +
-==== Midori ==== +
-  * Description: A lightweight web browser based on WebKit +
-  * Website: http://www.twotoasts.de +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Postler ==== +
-  * Description: A lean mail reader with an opinionated interface +
-  * Website: https://bugs.launchpad.net/postler +
-  * Remarks: Affiliated with Elementary Project +
- +
-==== Claws Mail ==== +
-  * Description: Email Client, News Reader, Feed Reader, Calendar ... +
-  * Website: http://www.claws-mail.org +
-  * Remarks: Formerly known as Sylpheed Claws, can publish calendar data to [[http://www.xfce.org/projects/orage/|Orage]]. +
- +
- +
- +
-==== Xchat ==== +
-  * Description: A GTK+-2 based IRC client +
-  * Website: http://www.xchat.org +
- +
-==== Balsa ==== +
-  * Description: GTK+-based, written in C. Uses a library version of the Mutt mailer as its "engine" +
-  * Website: http://pawsa.fedorapeople.org/balsa/ +
-  * Remarks: depends on gnome-icon-theme, depends on libgtkhtml which needs libgnomeui) +
- +
-==== Gajim ==== +
-  * Description: Full-supported Jabber Client +
-  * Website: http://www.gajim.org/ +
-  * Remarks: //Python application// +
- +
-==== Liferea ==== +
-  * Description: A lightweight GTK+ RSS feed reader +
-  * Website: http://liferea.sourceforge.net/ +
- +
-==== Linkage ==== +
-  * Description: Lightweight GTK+ Bittorrent client +
-  * Website: http://code.google.com/p/linkage/ +
-  * Remarks: written in C++ using libgtkmm and libtorrent, homepage shows it is not maintained (18 Nov 09) +
- +
-==== Deluge ==== +
-  * Description: Full-featured, GTK+ native Bittorrent client +
-  * Website: http://deluge-torrent.org +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Sylpheed ==== +
-  * Description: Slim but fully featured, GTK+ 2.x based Email Client (and News Reader) +
-  * Website: http://sylpheed.sraoss.jp/en +
-  * Remarks: Can support gnome, if wished +
- +
-==== Transmission ==== +
-  * Description: fast BitTorrent client with low memory use and lots of features. +
-  * Website: http://www.transmissionbt.com +
-  * Remarks: GTK+ application written in C.  The backend can be run as a daemon without a gui. +
- +
-==== Uget Download Manager ==== +
-  * Description: download manager written in GTK+, it has many features. +
-  * Website: http://urlget.sourceforge.net/ +
- +
-==== Pidgin ==== +
-  * Description: An instant messenger client for several protocols +
-  * Website: http://pidgin.im +
-  * Remarks: Formerly known as Gaim +
- +
-==== Jitsi ==== +
-  * Description: An audio/video and chat communicator that supports many protocols (SIP, XMPP, etc.) +
-  * Website: http://jitsi.org/ +
-  * Remarks: Formerly known as SIP Communicator +
- +
-==== Linphone ==== +
-  * Description: A SIP/VoIP softphone with support for voice, video, and text instant messaging +
-  * Website: http://www.linphone.org/ +
- +
-==== Pino ==== +
-  * Description: A lightweight Twitter-client written in Vala +
-  * Website: http://pino-app.appspot.com/index +
- +
-==== gFTP ==== +
-  * Description: Graphical FTP client +
-  * Website: http://www.gftp.org +
- +
-==== Grsync ==== +
-  * Description: A GUI for rsync +
-  * Website: http://www.opbyte.it/grsync/ +
- +
-==== IcQnD ==== +
-  * Description: GTK+ 2 GUI for the Licq Instant Messenger +
-  * Website: http://icqnd.sourceforge.net +
- +
-==== Kazehakase ==== +
-  * Description: A GTK+ web browser based on the Webkit or Gecko engine +
-  * Website: http://kazehakase.sourceforge.jp +
- +
-==== Dillo ==== +
-  * Description: web-browser that is only 420 kilobytes in size and is based on GTK1 libraries, it is very fast however provides limited functionality. +
-  * Website: http://www.dillo.org/ +
-  * Remarks: // viewed at: http://linuxondesktop.blogspot.com/2007/03/13-applications-to-install-on-ubuntu.html // +
- +
-==== pyNeighborhood ==== +
-  * Description: A smbfs(samba) frontend, a GTK+ 2 rewrite of LinNeighborhood. +
-  * Website: http://pyneighborhood.sourceforge.net +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== SpiderOak ==== +
-  * Description: A secure and free cross-platform online backup, sync and storage solution +
-  * Website: https://spideroak.com/ +
- +
-==== Yarssr ==== +
-  * Description: Yet Another RSS Reader that displays its results in the notification area +
-  * Website: http://yarssr.sourceforge.net/ +
-  * Remark: //PERL application// +
- +
-==== Chromium ==== +
-  * Description: lightweight & fast WebKit-based Webbrowser +
-  * Website: http://code.google.com/chromium/ +
- +
- +
-===== Multimedia: Playback (GStreamer) ===== +
- +
-==== GStreamer ==== +
-  * Description: multimedia framework +
-  * Website: http://gstreamer.freedesktop.org/ +
-  * Remarks: many frontends. +
- +
-==== Parole ==== +
-  * Description: Media player based on GStreamer +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/parole +
-  * Remarks: **Xfce Project** +
- +
-==== Foobnix ==== +
-  * Description: Media player based on GStreamer +
-  * Website: http://foobnix.appspot.com/news/eng +
-  * Remarks: //python application// +
-==== Exaile ==== +
-  * Description: GTK+ media player aiming to be similar to KDE'Amarok +
-  * Website: http://www.exaile.org +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Mesk ==== +
-  * Description: Audio player based on GStreamer +
-  * Website: http://mesk.nicfit.net +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== XNOISE ==== +
-  * Description: XNOISE is a media player for Gtk+ with a slick GUI, great speed and lots of features. +
-  * Website: http://code.google.com/p/xnoise/ +
- +
-==== Quod Libet ==== +
-  * Description: GTK+ audio only player +
-  * Website: http://code.google.com/p/quodlibet +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-===== Multimedia: Playback (Xine) ===== +
- +
-==== xine ==== +
-  * Description: multimedia playback engine +
-  * Website: http://www.xine-project.org +
-  * Remarks: comes with a frontend(xine-ui) +
- +
-==== Xfmedia ==== +
-  * Description: The Xfce media player +
-  * Website: http://spuriousinterrupt.org/projects/xfmedia +
-  * Remarks: **Xfce project** obsolete +
- +
-==== Goggles Music Manager ==== +
-  * Description: Light weight music manager and player.  +
-  * Website: http://code.google.com/p/gogglesmm/ +
-  * Remarks: //Based on the FOX toolkit, xine for audio and sqlite3 as the database backend.// +
- +
-==== gxine ==== +
-  * Description: GTK+ media player +
-  * Website: http://www.xine-project.org +
- +
-===== Multimedia: Playback (MPlayer) ===== +
- +
-==== MPlayer ==== +
-  * Description: media player +
-  * Website: http://www.mplayerhq.hu +
-  * Remarks: comes with a GTK+ frontend(gmplayer) +
- +
-==== Gnome-MPlayer ==== +
-  * Description: Gnome MPlayer is a simple GUI for MPlayer. It is intended to be a nice tight player and provide a simple and clean interface to MPlayer. +
-  * Dependencies: The main dependency is on GTK2, GLIB2 and DBUS. +
-  * Website: http://code.google.com/p/gnome-mplayer/ +
- +
-===== Multimedia: Playback (MPD) ===== +
- +
-==== MPD ==== +
-  * Description: runs in the background playing music from its playlist. +
-  * Website: http://mpd.wikia.com +
-  * Remarks: Has many front ends +
- +
-==== Xfmpc ==== +
-  * Description: Graphical GTK+ MPD client (Music Player Daemon) +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/xfmpc +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Ario ==== +
-  * Description: A GTK client for MPD inspired by Rhythmbox but much lighter and faster. +
-  * Website: http://ario-player.sourceforge.net/ +
- +
-==== Gimmix ==== +
-  * Description: GTK+ MPD client +
-  * Website: http://gimmix.berlios.de +
- +
-==== Sonata ==== +
-  * Description: Elegant GTK+ MPD client +
-  * Website: http://sonata.berlios.de +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-===== Multimedia: Playback (XMMS 2) ===== +
- +
-==== XMMS 2 ==== +
-  * Description: runs in the background playing music from its playlist. +
-  * Website: http://xmms2.org +
-  * Remarks: Has many front ends +
- +
-==== Abraca ==== +
-  * Description: GTK+ XMMS2 client +
-  * Website: http://abraca.xmms.se/ +
- +
-===== Multimedia: Playback ===== +
- +
-==== Audacious ==== +
-  * Description: A fork and rewrite of Beep Media Player +
-  * Website: http://audacious-media-player.org +
-  * Remarks: comes with a GTK+ UI +
- +
-==== Aqualung ==== +
-  * Description: Cross-platform music player with gapless playback & LADSPA plugins +
-  * Website: http://aqualung.factorial.hu/ +
- +
-==== DeaDBeeF ==== +
-  * Description: Ultimate Music Player For GNU/Linux +
-  * Website: http://deadbeef.sourceforge.net/ +
-  * Remark: It has Foobar-like interface +
- +
-==== Pragha ==== +
-  * Description: lightweight GTK+ music manager/player +
-  * Website: http://pragha.wikispaces.com/ +
- +
-==== Potamus ==== +
-  * Description: Lightweight audio player with a simple interface and an emphasis on high audio quality +
-  * Website: http://offog.org/code/potamus.html +
- +
-==== VLC media player ==== +
-  * Description: A media player supporting a large number of multimedia formats +
-  * Website: http://www.videolan.org +
-  * Remarks: Qt4 +
- +
- +
-===== Multimedia: Ripping Tools ===== +
- +
-==== Asunder ==== +
-  * Description: A simple GTK+-2 CD ripper and encoder +
-  * Website: http://littlesvr.ca/asunder/ +
- +
-==== xfburn ==== +
-  * Description: An easy to use CD/DVD burning program. Supports images and data discs so far. +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/xfburn +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Bombono DVD ==== +
-  * Description: DVD authoring program +
-  * Website: http://www.bombono.org/, http://sf.net/projects/bombono/ +
- +
-==== EasyTAG ==== +
-  * Description: GTK+ utility for editing MP2, MP3, MP4, FLAC, Ogg and other media tags +
-  * Website: http://easytag.sourceforge.net +
- +
-==== Gaupol ==== +
-  * Description: Editor for text-based subtitle files +
-  * Website: http://home.gna.org/gaupol/ +
- +
-==== Gpodder ==== +
-  * Description: Podcast manager that syncs with portable audio devices  +
-  * Website: http://gpodder.berlios.de +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Graveman! ==== +
-  * Description: Graveman! is a GTK+ frontend for cdrecord, mkisofs, readcd, sox, flac, dvd+rw-format/dvd+rw-tools and cdrdao  +
-  * Website: http://graveman.tuxfamily.org +
- +
-==== Tagtool ==== +
-  * Description: A program to edit ID3 tags +
-  * Website: http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/ +
- +
-==== HandBrake ==== +
-  * Description: Multithreaded video transcoder +
-  * Website: http://handbrake.fr/ +
- +
-==== Thoggen ==== +
-  * Description: Simple and beautiful DVD ripping based on GStreamer and GTK+ +
-  * Website: http://thoggen.net/ +
-==== Transcoder ==== +
-  * Description: Simple video converter based on ffmpeg +
-  * Website: http://transcoder84.sourceforge.net/ +
-==== Transcoder Audio Edition ==== +
-  * Description: Simple audio converter based on ffmpeg +
-  * Website: http://transcoderae84.sourceforge.net/ +
- +
-==== mhWaveEdit ==== +
-  * Description: Program for playing, editing, and recording sound files +
-  * Website: http://gna.org/projects/mhwaveedit +
- +
-===== Multimedia: Misc ===== +
-==== Imagination ==== +
-  * Description: A lightweight and simple DVD and video slide-show maker  +
-  * Website: http://imagination.sourceforge.net/ +
- +
-===== Graphic/Photo Applications ===== +
- +
-==== Ristretto ==== +
-  * Description: Image viewer +
-  * Website: http://goodies.xfce.org/projects/applications/ristretto +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Viewnior ==== +
-  * Description: a fast and simple image viewer similar to Ristretto +
-  * Website: http://xsisqox.github.com/Viewnior/ +
-==== Comix ==== +
-  * Description: (archived) Image viewer +
-  * Website: http://comix.sourceforge.net/index.html +
- +
-==== Dia ==== +
-  * Description: A diagramming tool +
-  * Website: http://live.gnome.org/Dia +
- +
-==== GImageView ==== +
-  * Description: Minimal ACDSee-like image viewer +
-  * Website: http://gtkmmviewer.sourceforge.net/ +
- +
-==== Gcolor2 ==== +
-  * Description: GTK+2 Color Selector +
-  * Website: http://gcolor2.sourceforge.net/ +
- +
-==== Geeqie ==== +
-  * Description: Lightweight image viewer. It was forked from GQview. +
-  * Website: http://geeqie.sourceforge.net/ +
- +
-==== Gimmage ==== +
-  * Description: Minimalistic image viewer +
-  * Website: http://gimmage.berlios.de +
- +
-==== Gimp ==== +
-  * Description: GNU Image Manipulation Program +
-  * Website: http://www.gimp.org +
- +
-==== gpicview ==== +
-  * Description: A Simple and Fast GTK+ Image Viewer +
-  * Website: http://lxde.sourceforge.net/gpicview +
- +
-==== mtPaint ==== +
-  * Description: Lightweight GtK+2 image manipulation program +
-  * Website: http://mtpaint.sourceforge.net/ +
- +
-==== GQview ==== +
-  * Description: An image browser for X +
-  * Website: http://gqview.sourceforge.net +
-  * Remarks: //Does not currently appear to be under active development// +
-==== Inkscape ==== +
-  * Description: Full featured open source SVG editor +
-  * Website: http://www.inkscape.org +
- +
-==== Mirage ==== +
-  * Description: Image viewer and editor +
-  * Website: http://mirageiv.berlios.de/ +
-  * Remarks: //python application// +
- +
- +
-===== Development Applications ===== +
-==== Diffuse ==== +
-  * Description: Graphical tool for merging and comparing text files +
-  * Website: http://diffuse.sourceforge.net/ +
- +
-==== Geany ==== +
-  * Description: Fast and lightweight IDE +
-  * Website: http://www.geany.org/ +
- +
-==== MadEdit ==== +
-  * Description: An Open-Source and Cross-Platform Text/Hex Editor written in C++ and wxWidgets +
-  * Website: http://madedit.sourceforge.net/ +
-==== Heraia ==== +
-  * Description: Lightweight HEX-Editor +
-  * Website: http://heraia.tuxfamily.org/ +
- +
-==== Medit ==== +
-  * Description: Programming text editor +
-  * Website: http://mooedit.sourceforge.net +
- +
-==== Meld ==== +
-  * Description: Graphical diff and merge tool +
-  * Website: http://meld.sourceforge.net/ +
-  * Remark: written in Python (PyGTK) +
- +
-==== Oxalis ==== +
-  * Description: Quick HTML pages creation with templates +
-  * Website: http://sergejx.mysteria.cz/oxalis/ +
- +
-==== PIDA ==== +
-  * Description: An IDE that uses the tools already available rather than attempting to reinvent each one (embedding vim, using any version control system) +
-  * Website: http://pida.co.uk/ +
-  * Remark: written in Python +
- +
-==== SciTE ==== +
-  * Description: A free GTK+-based source code editor +
-  * Website: http://www.scintilla.org/SciTE.html +
- +
-==== vim/gvim ==== +
-  * Description: Versatile editor/IDE +
-  * Website:  http://vim.sf.net +
- +
- +
-===== Accessories ===== +
- +
-==== Mousepad ==== +
-  * Description: Lighweight xfce text editor +
-  * Website: http://www.xfce.org/projects/mousepad/ +
-  * Remarks: **Xfce project** +
- +
-==== Squeeze ==== +
-  * Description: An archive manager for Xfce +
-  * Website: http://squeeze.xfce.org/ +
-  * Remarks: **Xfce project** //Does not currently appear to be under active development// +
- +
-==== Xarchiver ==== +
-  * Description: Simple archive manager +
-  * Website: http://xarchiver.sourceforge.net/ +
- +
-==== File-Roller ==== +
-  * Description: Full featured archive manager +
-  * Website: http://fileroller.sourceforge.net/ +
-  * Remarks: <del>//Has no dependencies on Gnome libraries//</del> Now depends on Nautilus +
- +
-==== Cairo-Dock ==== +
-  * Description: A light, eye-candy, fully themable, MacOSX-like animated dock for any Linux desktop +
-  * Website: http://developer.berlios.de/projects/cairo-dock/ +
-  * Remarks: Some plugins have many dependencies, needs composite extension +
- +
-==== catfish ==== +
-  * Description: GTK+2 desktop search frontend +
-  * Website: http://software.twotoasts.de/?page=catfish +
-  * Remarks: //python application// +
- +
-==== Deducer ==== +
-  * Description: An intuitive, cross-platform graphical data analysis system +
-  * Website: http://www.deducer.org/manual.html +
-  * Remarks: //A free easy to use alternative to proprietary software such as SPSS, JMP, and Minitab. It is based on JGR and should, generally, to be installed from with-in R// +
- +
-==== emelFM2 ==== +
-  * Description: An "orthodox" two-pane file manager +
-  * Website: http://emelfm2.net/ +
- +
-==== Galculator ==== +
-  * Description: GTK+ based calculator +
-  * Website: http://galculator.sourceforge.net +
- +
-==== Google Gadgets ==== +
-  * Description: GTK+ or Qt4 based Widget-Engine +
-  * Website: http://code.google.com/p/google-gadgets-for-linux/ +
- +
-==== GPA ==== +
-  * Description: GNU Privacy Assistant is a graphical frontend for the GNU Privacy Guard (gpg) +
-  * Website: http://www.gnupg.org +
- +
-==== GPeriodic ==== +
-  * Description: Comprehensive periodic table of elements +
-  * Website: http://gperiodic.seul.org/ +
- +
-==== GtkHash ==== +
-  * Description: Utility for computing message digests or checksums +
-  * Website: http://gtkhash.sourceforge.net/ +
- +
-==== JGR ==== +
-  * Description: A unified GUI for the R programming language, based on Java +
-  * Website: http://cran.at.r-project.org/web/packages/JGR/index.html +
- +
-==== gfa ==== +
-  * Description: Small and fast address book +
-  * Website: http://gfa.sourceforge.net +
- +
-==== OpenDict ==== +
-  * Description: Computer dictionary for several dictionary formats +
-  * Website: http://opendict.idiles.com +
-  * Remarks: //wxPython application// +
- +
-==== Ding ==== +
-  * Description: An offline/desktop dictionary lookup program for X11/Linux, Unix, which contains a German-English dictionary and works with multiple databases/text files +
-  * Website: http://www-user.tu-chemnitz.de/~fri/ding/ +
-  * Remarks: Tk based Front-EndOpen Source Software, GNU General Public License+
  
 ==== Qalculate! ==== ==== Qalculate! ====
-  * DescriptionMulti-purpose desktop calculator +  * PopisViacúčelová kalkulačka na pracovnú plochu 
-  * Website: http://qalculate.sourceforge.net/+  * Webová stránka: http://qalculate.sourceforge.net/
  
 ==== R Commander ==== ==== R Commander ====
-  * DescriptionA basic-statistics GUI for the programming languagebased on the tcltk toolkit +  * PopisZákladné štatistické grafické rozhranie pre programovanie v jazyku R, založené na nástrojovej sade tcltk 
-  * Website: http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/ +  * Webová stránka: http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/ 
-  * Remarks: //On a general basisto be installed from within R//+  * Poznámky: //Na všeobecnej bázeinštalovateľné bez R//
  
 ==== RStudio ==== ==== RStudio ====
-  * DescriptionAn intuitive and powerful integrated development environment (IDE) for +  * PopisIntuitívne a silné IDE pre 
-  * Website: http://www.rstudio.org/+  * Webová stránka: http://www.rstudio.org/
  
 ==== Tasks ==== ==== Tasks ====
-  * Descriptionsimple To Do list application +  * PopisJednoduchá aplikácia zoznamu úloh 
-  * Website: http://pimlico-project.org/tasks.html+  * Webová stránka: http://pimlico-project.org/tasks.html
  
 ==== Tux Commander ==== ==== Tux Commander ====
-  * Description: Tux Commander is windowed file manager with 2 panels side by side similar to popular Total Commander or Midnight Commander file managers. +  * Popis: Tux Commander je okenný správca súborov s dvoma panelmi vedľseba podobný populárnemu Total Commanderu alebo Midnight Commanderu
-  * Website: http://tuxcmd.sourceforge.net/ +  * Webová stránka: http://tuxcmd.sourceforge.net/
-  * Website: http://tuxcmd.sourceforge.net/ +
-  * Description: Tux Commander is a windowed file manager with 2 panels side by side similar to popular Total Commander or Midnight Commander file managers+
-  * Website: http://tuxcmd.sourceforge.net/+