Xfce Wiki

Sub domains
 

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:start [2012/07/09 23:45]
kyberdev [ČOŽEEE?]
sk:start [2012/07/10 17:13]
lesny_skriatok aktualizácia, upravené lokálne odkazy a ich označenie ak opušťajú slovenský jazyk
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Xfce Wiki ====== ====== Xfce Wiki ======
  
-Vitajte na wiki stránkach Xfce. Toto je miesto, kde môžu používatelia Xfce spolupracovať na nových funkciách, nápadoch a rôznych iných veciach súvisiacich s Xfce. Nebojte sa upraviť obsah tejto wiki. Nájdite niečo čo sa dá vylepšiť, alebo rozšíriť a stlačte tlačidlo **upraviť**! Zoberte na vedomie, že vzhľadom na spamovú činnosť sa potrebujete pred upravovaním stránok [[ Wiki je tiež k dispozícii cez [[]].+Vitajte na wiki stránkach Xfce. Toto je miesto, kde môžu používatelia Xfce spolupracovať na nových funkciách, nápadoch a rôznych iných veciach súvisiacich s Xfce. Nebojte sa upraviť obsah tejto wiki. Nájdite niečo čo sa dá vylepšiť, alebo rozšíriť a stlačte tlačidlo **upraviť**!// Zoberte na vedomie, že vzhľadom na spamovú činnosť sa potrebujete pred upravovaním stránok [[https://​wiki.xfce.org/​start?​do=register|zaregistrovať]].// ​Wiki je tiež k dispozícii cez [[https://​wiki.xfce.org|https]].
  
 ====== Xfce ====== ====== Xfce ======
Riadok 10: Riadok 10:
  
   * [[Minimum Requirements|Minimálne požiadavky]]   * [[Minimum Requirements|Minimálne požiadavky]]
-  * [[https://​wiki.xfce.org/​faq|Často kladené otázky]]+  * [[:​faq|Často kladené otázky]] ​(ang.)
   * [[related_websites|Súvisiace stránky]]   * [[related_websites|Súvisiace stránky]]
   * [[contribute|Ako prispieť]]   * [[contribute|Ako prispieť]]
 +
 ===== Stránky pomocníka ===== ===== Stránky pomocníka =====
  
-  * [[ na to]] stránky pre používateľov a vývojárov +  * [[:​howto|Ako ​na to]] stránky pre používateľov a vývojárov ​(ang.) 
-  * [[ a triky]]+  * [[:​tips|Tipy ​a triky]] ​(ang.)
  
 ===== Moje pracovné prostredie ===== ===== Moje pracovné prostredie =====
  
   * [[recommendedapps|Odporúčané aplikácie]] :!:   * [[recommendedapps|Odporúčané aplikácie]] :!:
-  * [[ prianí komponentov]] +  * [[:​wish_list|Zoznam ​prianí komponentov]] ​(ang.) 
-  * [[ prianí zásuvných modulov]]+  * [[:​plugins_wish_list|Zoznam ​prianí zásuvných modulov]] ​ ​(ang.)
  
 ====== Zdroje Xfce pre vývojárov ====== ====== Zdroje Xfce pre vývojárov ======
  
 ===== Všeobecné ===== ===== Všeobecné =====
-  * [[]] +  * [[:​events|Udalosti]] (ang.) 
-  * [[ plány]] +  * [[:​xfc_todo|XFC ​plány]] ​(ang.) 
-  * [[ 2008 nápady]] +  * [[gsoc:​2008:​ideas|GSOC ​2008 nápady]] ​(ang.) 
-  * [[ NA TO: Individuálne vydania]] +  * [[releng:​individual-releases|AKO ​NA TO: Individuálne vydania]] ​(ang.) 
-  * [[ uvoľňovania]] +  * [[http://​www.xfce.org/​about/​releasemodel|Model ​uvoľňovania]] ​(ang.) 
-  * [[ Xfce]]+  * [[http://​www.xfce.org/​download/​building|Zostavovanie ​Xfce]] ​(ang.)
  
 ===== Špeciálne záujmové skupiny ===== ===== Špeciálne záujmové skupiny =====
-  * [[ SIG]]+  * [[design:​start|Design ​SIG]] (ang.)
  
 ===== Informácie o vydaní ===== ===== Informácie o vydaní =====
 +
 +==== Xfce 4.12 ====
 +
 +  * [[releng:​4.12:​roadmap|Časový plán, stav a plány]] (ang.)
  
 ==== Xfce 4.10 ==== ==== Xfce 4.10 ====
  
-  * [[ plán, stav a plány]]+  * [[releng:​4.10:​roadmap|Časový ​plán, stav a plány]] ​(ang.)
  
 ==== Xfce 4.8 ==== ==== Xfce 4.8 ====
  
-  * [[ plán, stav a plány]] +  * [[releng:​4.8:​schedule|Časový ​plán, stav a plány]] ​(ang.) 
-  * [[ prioritných chýb]]+  * [[releng:​4.8:​prioritybugs|Stav ​prioritných chýb]] ​(ang.)
  
 ==== Xfce 4.6 ==== ==== Xfce 4.6 ====
  
-  * [[ informácie]] +  * [[releng:​4.6:​general-info|Všeobecné ​informácie]] ​(ang.) 
-  * [[]] +  * [[releng:​4.6:​roadmap|Plány]] (ang.) 
-  * [[]] +  * [[releng:​4.6:​milestones|Míľniky]] (ang.) 
-  * [[ problémy]] +  * [[releng:​4.6:​known-issues|Známe ​problémy]] ​(ang.) 
-  * [[ inštalátory]] +  * [[releng:​4.6:​installers|Grafické ​inštalátory]] ​(ang.) 
-  * [[]]+  * [[releng:​4.6:​videos|Videá]] (ang.)