Xfce Wiki

Sub domains
 

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:translations [2011/10/13 14:16]
kyberdev [Štatistiky]
sk:translations [2012/01/05 08:58] (aktuálne)
kyberdev [Informácie o PO súboroch]
Riadok 4: Riadok 4:
 Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov. Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov.
 ===== Začíname ===== ===== Začíname =====
-Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na [[https://​translations.xfce.org|translations.xfce.org]]. Dáva možnosť upravovať a nahrávať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. [[https://translations.xfce.org/help/​|Stránka ​pomoci]] vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, ​sťahovaní a nahrávaní prekladov.+Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na [[https://​translations.xfce.org|translations.xfce.org]]. Dáva možnosť upravovať a nahrávať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. [[http://www.xfce.org/getinvolved/translation|Stránka ​"​Zapojte sa"]] vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, sťahovaní a nahrávaní prekladov. Všetky potrebné informácie o prekladaní nájdete na slovenskej stránke [[http://​l10n.soit.sk|l10n.soit.sk]]. Pre zopakovanie si slovenského jazyka určite navštívte stránku [[http://​slovencina.vselico.com/​|Slovenský jazyk do vrecka]].
  
 ===== Tímy ===== ===== Tímy =====
Riadok 18: Riadok 18:
  
 ===== Informácie o PO súboroch ===== ===== Informácie o PO súboroch =====
-There is the [[translations/​Translation guidance in Xfce|Daichi'​s translation guidance]] into Xfce. There is a list of [[translations/​translation software|softwares]] to use for translatingAnd there is a list of [[translations/​languages|languages and language codes]] to use for the PO filenames+  * [[translations/​Translation guidance in Xfce|Daichiho prekladateľská príručka]] pre Xfce.  
-===== Manipulating ​PO files ===== +  * Zoznam ​[[translations/​translation software|softvéru]] pomocou ktorého sa prekladá [[http://​l10n.soit.sk/​Nástroje|(slovenská stránka)]].  
-  * How to [[translations/​new language|create an initial ​PO file]]. +  * Zoznam ​[[translations/​languages|jazykov a jazykových kódov]] na použitie pre súbory typu PO. 
-  * How to [[translations/​msgmerge|merge strings]]. +===== Manipulácia s PO súbormi ​===== 
-  * How to [[translations/​update-documentation|update the XML/​HTML ​documentation]]. +  * Ako [[http://​l10n.soit.sk/​Návody/​Gettext|pracovať s nástrojmi gettext (slovenská stránka)]]. 
-  * How to [[translations/​test-po-file|test your translations]]. +  * Ako [[translations/​new language|vytvoriť inicializáciu ​PO súboru]]. 
-  * How to [[translations/​review-po-file|review a PO file]].+  * Ako [[translations/​msgmerge|zlúčiť reťazce]]. 
 +  * Ako [[translations/​update-documentation|aktualizovať ​XML/​HTML ​dokumentáciu]]. 
 +  * Ako [[translations/​test-po-file|testovať vaše preklady]]. 
 +  * Ako [[translations/​review-po-file|skontrolovať ​PO súbor]].