Xfce Wiki

Sub domains
 

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:translations [2012/01/05 08:38]
kyberdev [Manipulácia s PO súbormi]
sk:translations [2012/01/05 08:58] (aktuálne)
kyberdev [Informácie o PO súboroch]
Riadok 4: Riadok 4:
 Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov. Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov.
 ===== Začíname ===== ===== Začíname =====
-Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na [[https://​translations.xfce.org|translations.xfce.org]]. Dáva možnosť upravovať a nahrávať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. [[http://​www.xfce.org/​getinvolved/​translation|Stránka "​Zapojte sa"]] vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, sťahovaní a nahrávaní prekladov. Všetky potrebné informácie o prekladaní nájdete na slovenskej stránke [[http://​l10n.soit.sk|l10n.soit.sk]].+Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na [[https://​translations.xfce.org|translations.xfce.org]]. Dáva možnosť upravovať a nahrávať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. [[http://​www.xfce.org/​getinvolved/​translation|Stránka "​Zapojte sa"]] vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, sťahovaní a nahrávaní prekladov. Všetky potrebné informácie o prekladaní nájdete na slovenskej stránke [[http://​l10n.soit.sk|l10n.soit.sk]]. Pre zopakovanie si slovenského jazyka určite navštívte stránku [[http://​slovencina.vselico.com/​|Slovenský jazyk do vrecka]].
  
 ===== Tímy ===== ===== Tímy =====
Riadok 18: Riadok 18:
  
 ===== Informácie o PO súboroch ===== ===== Informácie o PO súboroch =====
-Tu je [[translations/​Translation guidance in Xfce|Daichiho prekladateľská príručka]] pre Xfce. Tu je zoznam ​[[translations/​translation software|softvéru]] pomocou ktorého sa prekladá. ​A tu je zoznam ​[[translations/​languages|jazykov a jazykových kódov]] na použitie pre súbory typu PO.+  * [[translations/​Translation guidance in Xfce|Daichiho prekladateľská príručka]] pre Xfce.  
 +  * Zoznam ​[[translations/​translation software|softvéru]] pomocou ktorého sa prekladá ​[[http://​l10n.soit.sk/​Nástroje|(slovenská stránka)]] 
 +  * Zoznam ​[[translations/​languages|jazykov a jazykových kódov]] na použitie pre súbory typu PO.
 ===== Manipulácia s PO súbormi ===== ===== Manipulácia s PO súbormi =====
-  * Ako [[translations/new language|vytvoriť inicializáciu PO súboru]].+  * Ako [[http://​l10n.soit.sk/​Návody/​Gettext|pracovať s nástrojmi gettext (slovenská stránka)]].
   * Ako [[translations/​new language|vytvoriť inicializáciu PO súboru]].   * Ako [[translations/​new language|vytvoriť inicializáciu PO súboru]].
   * Ako [[translations/​msgmerge|zlúčiť reťazce]].   * Ako [[translations/​msgmerge|zlúčiť reťazce]].