Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

translations:team_ca [2010/10/02 17:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Catalan i18n team =====
 +This is the web for the catalan translation team. Its goal is to keep track of the managedment and useful vocabulary. To discuss us mail directly to the person or to the mailing list.
  
 +===== Enllaços útils =====
 +==== Propis d'xfce ====
 +  * [[http://​i18n.xfce.org/​stats/​index.php?​mode=4&​lang=ca|Estat del trunk]]
 +  * Llista de fitxers no-po [[translatable components]] que també cal traduir.
 +
 +==== Externs ====
 +  * [[http://​bulma.net/​~paurullan/​i18n/​recull.htm|Versió amigable del recull de Softcatalà]]
 +  * [[http://​bulma.net/​~paurullan/​i18n/​guiaestil.htm|Versió amigable de la guia d'​estil de Softcatalà]]
 +  * [[http://​l10n-status.gnome.org/​| Gnome po repository]]
 +  * [[http://​www.ibiblio.org/​dacco/​cat/​|DACCO]]
 +  * [[http://​dcvb.iecat.net/​|Diccionari català]]
 +  * [[http://​cat.kde.org/​index.php/​Glossari_del_KDE|Glossari KDE]]
 +  * [[http://​dictionary.cambridge.org/​|Diccionari anglès]]
 +  * [[https://​wiki.ubuntu.com/​UbuntuCatalanTranslators/​Guia|Guia d'​estil de l'​equip d'​Ubuntu]]
 +  * [[http://​www.termcat.cat/​|Centre de terminologia Termcat]]
 +  * [[http://​foo-projects.org/​pipermail/​xfce-i18n/​2006-May/​004289.html|Guia de bones pràctiques de fer commits]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Recull de vocabulari =====
 +Dins el projecte usarem aquestes traduccions pels següents termes. NOTA: no és un llista definitiva i està subjecte a discusió. La vostra opinió és important.
 +
 +^     ​anglès ​  ​^ ​   català ​ ^ Comentaris |
 +| " " | « » |  |
 +| ... | …   | Sols posar-lo si realment cal. Missatges com «Open...» s’haurien de traduir simplement com «Obre» | 
 +| aliasing \\ anti-aliasing | aliasing \\ anti-aliasing | Recomenat pel [[http://​www.termcat.cat/​scripts/​rwisapi.dll/​@Termcat_dev.env?​CQ_SESSION_KEY=XKGNJGMXTXDM&​CQ_QUERY_HANDLE=137095&​CQ_CUR_DOCUMENT=2&​CQ_SAVE[1]=TRUE&​CQ_VIEWER=YES|termcat]],​ i personalment ho veig més clar que el dentat (antidentat) del  [[http://​bulma.net/​~paurullan/​i18n/​recull.htm|recull de softcatalà]]. \\  --- //​[[carlesmu@internautas.org|Carles Muñoz Gorriz]] 2006/04/23 19:​21// ​ |
 +| bulk | bloc |   |
 +| desktop manager | gestor d'​escriptori |  |
 +| host (web) | hostatjament |  |
 +| item | element |  |
 +| mailwatch | monitor de correu |  |
 +| manager | gestor |  |
 +| mediamarks | preferits | De l'​xfmedia. |
 +| metadata | metadata | De l'​xfmedia. |
 +| panel | quadre |  |
 +| plugin | connector |  |
 +| setting | paràmetre o ajustaments (en referència als ajustaments de l'​aplicació/​entorn…) ​ |  |
 +| splash screen | pantalla de presentació |  |
 +| startup | engegada |  |
 +| tab | pestanya |  |
 +| taskbar | barra de tasques |  |
 +| tray | safata |  |
 +| workspace | espai de treball |  |
 +| rename | canviar de nom |  |
 +| freshen | refresca | de l’xarchiver |
 +| update | actualitza | de l’xarchiver |
 +| fseek | consultar | de l’xarchiver,​ no m’agrada gens, s’accepten propostes |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Termes metereològics ==== 
 +
 +Del weather-plugin i cercats al termcat.
 +
 +^     ​anglès ​  ​^ ​   català ​ ^ Comentaris |
 +| blizzard | torb (torbonada) | Cony, el termcat el posa en anglès (//blizzard [en]//). Poso aquí els comentaris que hi posa: «//Estat del temps caracteritzat per temperatures extremament baixes, per vent fort i per una reducció gairebé total de la visibilitat a causa de la neu que aquest vent aixeca de terra, propi especialment de climes polars i antàrtics i de les zones nord-occidentals nord-americanes.//​» i una nota «//En la climatologia catalana, el fenomen més proper és el torb.//». |
 +| blowing snow | borrufa alta | Borrufa (//blowing snow / drifting snow//»: «//Vent molt fred, després d'​haver nevat, que impulsa i arrossega partícules de neu.//». Borrufada (//drifting snow / blowing snow / snowstorm//​»):​ «//​Tempestat de vent i neu.//». Definició segons http://​nsidc.org/​glaciers/​glossary/​ : «//an ensemble of snow particles raised by the wind to moderate or great heights above the ground; the horizontal visibility at eye level is generally very poor.//». |
 +| breeze | brisa (airet) |  |
 +| breezy | airejat | No m'​agrada però no se m'ha acudit res millor. |
 +| clear | clar | Pot ser cel clar («//clear sky//») o aire clar («//clear air//») |
 +| cloudiness | nuvolositat |  |
 +| dew | rosada |  |
 +| dew point | punt de rosada |  |
 +| drifting snow | borrufa baixa  | Mireu els comentaris per //blowing snow//. Definició segons http://​nsidc.org/​glaciers/​glossary/​ : «//snow raised from the surface of the earth by the wind to a height of less than 1.5 to 2.0 meters (5 to 6.6 feet) above the surface; it dose not restrict horizontal visibility at 2 meters (6.6 feet) or more above the surface.//​». |
 +| drizzle | plovisqueig |  |
 +| dust | pols | No em convens per falta de context. |
 +| flurries | ruixats (xàfecs) | i.e.: //snow flurry// seria ruixat/​xàfeg de neu. Es tradueix igual que //​showers//,​ així que per //​flurries//​ emprarem ruixats. |
 +| fog | boira |  |
 +| frigid | frígid |  |
 +| gusts | ràfegues (ventades) |  |
 +| hail | pedregada | |
 +| haze | calitja | Al termcat surt «haze line»: línia de calitja. |
 +| hazy | boirós (brumós) | No trobat al termcat. |
 +| issolated … | … aïllats |  |
 +| mild | tranquil, suau, moderat, lleuger | no apareix al termcat. |
 +| mist | boirina (broma) | Trobo boirina millor per ser menys confusa i dona un grau menor que el de «fog» (boira) |
 +| mostly … | Gaire bé … del tot |  |
 +| occasional … | … ocasionals |  |
 +| overcast | cel obert | No m'​agrada massa, però el tradueixo així. |
 +| partial …, partly … | … parcials, parcialment … |  |
 +| … periods | … intermitents | i.e.: núvols intermitents per //cloudy periods//. No surt al termcat. |
 +| precip | precipitacions | Suposo que és abreviatura de //​precipitations//​. No surt com a tal al termcat. |
 +| risk | risc |  |
 +| scattered … | … dispersos |  | 
 +| showers | xàfecs (ruixats) | Mireu flurries. |
 +| sleet | aiguaneu |  |
 +| t-storm, thunderstorm | tempesta |  |
 +| snow-to-rain | De nevant a plovent | No surt al termcat. |
 +| sunny | assolejat (solà) |  |
 +| sunshine | raigs de sol | No surt com a tal al termcat. ​ |
 +| windchild | índex de fredor |  |
 +| wind gust | ventada |  |
 +| windy | ventós | No surt al termcat. |
 +| wintry mix | Borrasca hivernal | De la  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Snowstorm#​.22Wintry_mix.22|wikipedia]] «//Many factors influence the form precipitation will take, and atmospheric temperatures are influential as well as ground conditions. Sometimes, near the rain/snow interface a region of sleet or freezing rain will occur. It is difficult to predict what form this precipitation will take, and it may alternate between rain and snow. Therefore, weather forecasters just predict a "​wintry mix". Usually, this type of precipitation occurs at temperatures between -2°C and 2°C (28°F–36°F).//​». ​ No surt al termcat. |
 +| wintry weather | boira gebradora | la segona està al termcat. |
 +
 +===== Altres detalls =====
 +
 +* Buttonlabel|Something here -> Traducció de "​Something here". Pot tenir salts de línia((És per millorar com es veu la pantalla de configuració ja que en algunes traduccions no quedava pas be.  Per veure una explicació més detallada es pot consultar aquests missatges a la llista d'​[[http://​foo-projects.org/​pipermail/​xfce-i18n/​2006-April/​004026.html|i18n]] i a la de [[http://​foo-projects.org/​pipermail/​xfce4-dev/​2006-April/​019318.html|desenvolupament]].)).
 +
 +===== membres =====
 +
 +  * Carles Muñoz Gorriz, [[carlesmu@internautas.org]]
 +  * Harald Servat, [[redcrash@gmail.com|redcrash at gmail dot com]]
 +
 +==== membres antics ====
 +
 +  * Pau Rul·lan Ferragut, ​ [[paurullan@bulma.net]]