Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

translations:team_da [2017/03/18 19:07] (current)
scootergrisen Kopieret dokument fra fejlplaceret "team_dk"-dokument
Line 1: Line 1:
 +====== Det danske Xfce-Team (Denmark) ======
 +{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​f/​fb/​Xfce_logo.png?​100x100}} {{https://​www.borger.dk/​Emner/​samfundogrettigheder/​faktaomdanmark/​PublishingImages/​stutflag.gif?​100x80}}
  
 +The Danish Xfce Team has been founded by Lars Nielsen and Per Kongstad.
 +This translation is distributed to different Linux distributions based on the Xfce desktop. ​
 +
 +Du finder en liste over translatører her [[http://​www.xfce.org/​about/​credits#​translators]]
 +
 +Her finder du en oversigt af distributioner som anvender Xfce [[http://​www.xfce.org/​download/​distros]]
 +
 +Skulle du have interesse i at hjælpe med oversættelsen,​ er du meget velkommen. ​
 +Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen,​ og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://​dansk-gruppen.dk/​index.php?​ID=4&​lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomo, idet denne sker automatisk og med det samme.
 +
 +
 +===== Arbejdsgang =====
 +
 +* Du angiver hvilken oversættelse ved at oprette under emnet låst en ny linje med status reserveret.
 +
 +* Denne wiki opdateres med status. (Reserveret , Gennemlæsning,​ Korrektur, Commit).
 +
 +* Når oversættelse er lavet brug [[#​Hjælpeprogrammer|checkværktøjerne]] til kontrol inden fremsendelse til gennemlæsning.
 +
 +* Inden denne oversættelse tjekkes ind sendes den til [[dansk@dansk-gruppen.dk]] for gennemlæsning og kommentarer. Brug i subject 'xfce oversættelsesnavn gennemlæs trunk / goodies eller b 4.0, 4.2, 4.4'.
 +
 +* Når forslag eller rettelser kommer tilbage, sker udveksling kun i form af de afsnit, hvortil der er difference eller kommentarer.
 +
 +* Når denne er blevet gennemlæst og korrigeret tjekkes filen ind ved at fremsende den til [[dansk@dansk-gruppen.dk]] med '​[Xfce] oversættelsesnavn commit trunk / goodies eller b 4.0, 4.2, 4.4'.
 +
 +[[http://​wiki.dansk-gruppen.dk/​index.php/​Instruktioner_til_oversættere | Generelle instruktioner fra dansk-gruppen.]]
 +
 +===== Værktøjer =====
 +
 +==== Ordlister ====
 +
 +Ordliste [[http://​www.klid.dk/​dansk/​ordlister/​ordliste.html | Danskgruppens ordliste]]
 +
 +En on-line ordbog [[http://​www.ordbogen.com]]
 +
 +Dansk Sprognævn [[http://​www.dsn.dk/​ | DSN]]
 +
 +Sammensatte ord ? [[http://​www.dsn.dk/​oss_reg.htm | DSN forklaringer]]
 +
 +Ordbog [[http://​en.da.open-tran.eu/​ | Open-Tran.da]] Den er kanon til at finde udtryk brugt i andre FOSS oversættelser.
 +
 +Ordbog [[http://​www.microsoft.com/​language/​en/​us/​search.mspx | Microsoft]]
 +
 +[[http://​www.denstoredanske.dk./​ | Gyldendals store danske ]]
 +
 +Standardtekster [[http://​wiki.dansk-gruppen.dk/​index.php/​Overs%C3%A6ttelser_af_standardtekstbidder | Danskgruppens standardtekster]]
 +
 +==== Hjælpeprogrammer ====
 +
 +Checkværktøjer [[https://​edge.launchpad.net/​pyg3t | Logiske check af filen .po]]
 +
 +msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​msgmerge]]
 +
 +==== Tips og anden hjælp ====
 +
 +IRC-kanalen #​dansk-gruppen (Her kan du altid søge råd)
 +
 +Translation hints [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​translation_guidance_in_xfce| Begyndermanual]]
 +
 +Oversigt [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​List_of_Unix_programs | Unix-programnavne ]]
 +
 +
 +===== Oversættelsesstatistik =====
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-master/​|Xfce development branch]]
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​libs/​r/​libs-master/​|Xfce libraries development branch]]
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-6/​|Xfce 4.6]]
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-4/​|Xfce 4.4]]
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​apps/​r/​apps-master/​|Applications]]
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​panel-plugins/​r/​panel-plugins-master/​|Panel Plugins]]
 +
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​thunar-plugins/​r/​thunar-plugins-master/​| Thunar Plugins]]
 +
 +
 +===== Konventioner ======
 +
 +  Translator-credits = 
 +  msgid "​translator-credits"​
 +  msgstr ""​
 +  "navn <​mail>​\n"​
 +  "navn <​mail>​\n"​
 +  "​\n"​
 +  "​Dansk-gruppen <​dansk@dansk-gruppen.dk>​\n"​
 +  "Mere info: http://​www.dansk-gruppen.dk"​
 +
 +Stick = Fastgør
 +
 +Unstick = Frigør
 +
 +Browse = Navigér
 +
 +Special files = enhedsfiler
 +
 +Launch = Starte
 +
 +Solid = Ensartet
 +
 +Directory = Katalog
 +
 +Folder = Mappe
 +
 +command line options = kommandolinjetilvalg
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Låst =====
 +^ Igangværende oversættelser ^ Status ^ Hvem ^ 
 +| xfce4-screenshooter doc trunk | committed | Lars Christian Jensen |
 +| terminal doc trunk | committed | Lars Christian Jensen |
 +| xfce4-clipman doc trunk | reserveret | Lars Christian Jensen |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Committet =====
 +^ Oversættelser 4_0^ Status^ Hvem^ Proof reading ^
 +| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_0]] |||
 +^ Oversættelser 4_2^ Status^ Hvem^ Proof reading ^
 +| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_2]] |||
 +^ Oversættelser 4_4^ Status^ Hvem^ Proof reading ^
 +| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_4]] |||
 +^ Oversættelser 4_6^ Status^ Hvem^ GUI^ Proof reading^
 +| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_6]] |||
 +^ Oversættelser Trunk^ Status^ Hvem^ GUI^ Proof reading^
 +
 +^ Oversættelser Goodies ^ Status ^ Hvem ^ GUI ^ Proof reading ^
 +| gsynaptics-mcs-plugin 1.0.0 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| notification-daemon-xfce 0.3.8 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| ristretto 0.0.21 | commit | Per Kongstad |
 +| ristretto 0.0.21 Goodies | commit | Per Kongstad |  ​
 +| thunar-archive-plugin 0.2.5 Goodies | commit| Per Kongstad |
 +| thunar-media-tags-plugin 0.1.3 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| thunar-shares-plugin 0.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| thunar-shares-plugin 0.2.0 goodies | commit | Per kongstad |
 +| thunar-svn-plugin 0.0.3 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| thunar-svn-plugin 0.0.3 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| thunar-volman 0.3.80 Goodies | commit| Per Kongstad |
 +| verve-plugin 0.3.5 Goodies | Commit | Per Kongstad |
 +| xfbib 0.0.2 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfbib 0.1.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfburn 0.3.3 Goodies | commit | Lars Jensen|
 +| xfburn 0.4.1 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| Xfce xfce4-rss-plugin 0.0.1 Goodies |Commit | Per Kongstad |
 +| xfce-utils trunk | commit | Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér |
 +| xfce4-battery-plugin 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-cddrive-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup|
 +| xfce4-cellmodem-plugin 0.0.5 Goodies | commit | Per Kongstad|
 +| xfce4-clipman-plugin 0.8.1 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-clipman-plugin 0.9.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| fce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-cpufreq-plugin 0.2 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-cpugraph-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup|
 +| xfce4-datetime-plugin 0.6.1 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-datetime-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup|
 +| xfce4-dict 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-dict Goodies | Commit | Søren Waaben Hansen |
 +| xfce4-dict-plugin 0.50 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-diskperf-plugin 2.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-eyes-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup|
 +| xfce4-fsguard-plugin 0.4.20 Goodies| commit|Per Kongstad |
 +| xfce4-genmon-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup|
 +| xfce4-mailwatch-plugin Goodies | Commit| Lars Jensen|
 +| xfce4-mount-plugin 0.5.6 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-mount-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup|
 +| xfce4-mpc-plugin 0.3.3 Goodies | Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-netload-plugin Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-notes-plugin 1.6.3 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-notes-plugin 1.6.4 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-places-plugin 1.1.0 Goodies | Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-power-manager 0.6.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-power-manager 0.6.0svn Goodies ​ | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-power-manager 0.8.0 Goodies | gennemlæs | Per Kongstad |
 +| xfce4-quicklauncher-plugin 1.9.4 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-radio-plugin 0.3.1 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-screenshooter 1.4.91 Goodies | commit | Per kongstad |
 +| xfce4-screenshooter 1.5.1.1 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-screenshooter 1.5.1.1 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-sensors-plugin 0.10.99.5 Goodies | commit | Per Kongstad| Per Kongstad |
 +| xfce4-sensors-plugin 0.10.99.7 Goodies | commit| Per Kongstad | Per Kongstad |
 +| xfce4-smartbookmark-plugin 0.4.2 Goodies | Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-smartpm-plugin 0.3.3 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-systemload-plugin 0.4.2 |commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-taskmanager 0.4.0 Goodies | Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-teatime-plugin 0.1 Goodies|commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-time-out-plugin 0.1.1 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-timer-plugin Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-volstatus-icon 0.2.0svn Goodies ​ | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-wavelan-plugin 0.5.4 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-wavelan-plugin 0.5.4 Goodies|Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-weather-plugin 0.6.3  Goodies | commit | Lars Jensen |
 +| xfce4-websearch-plugin 0.2.0 Goodies| Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-xfapplet-plugin 0.1.0 Goodies|Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-xkb-plugin 0.4.3 Goodies|Commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-xkb-plugin 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-xmms-plugin 0.5.1 Goodies|Commit | Per Kongstad |
 +| xfmedia-remote-plugin 0.2.2 Goodies|Commit | Per Kongstad |
 +| xfmpc 0.0.8 goodies | commit | Per kongstad |
 +| xfmpc 0.0.8 Goodies| commit | Per Kongstad |
 +| xfmpc 0.1.0 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| gigolo 0.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | Per Kongstad |
 +| gigolo 0.2.1 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| gigolo 0.3.0 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| gigolo 0.3.1 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-wmdock-plugin 0.3.2 goodies | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-modemlights-plugin 0.1.3.99 Goodies | commit | Per Kongstad |
 +^ Oversættelser GIT ^ Status ^ Hvem ^ GUI ^ Proof reading ^
 +| xfmedia 0.10.0 | commit | Per Kongstad |
 +| xfce4-notifyd 0.1.0| commit | Per Kongstad |
 +| Midori 0.1.1 git | commit | Per Kongstad |
 +
 +===== Udfyldelse af hovedet =====
 +   # Danish translation of libxfce4util.
 +   # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'​S COPYRIGHT HOLDER
 +   # This file is distributed under the same license as the libxfce4util package.
 +   # Per Kongstad <​p_kongstad@op.pl>,​ 2008.
 +   #
 +   msgid ""​
 +   ​msgstr ""​
 +   "​Project-Id-Version:​ libxfce4util 4.4.0\n" ​  (Se eks. for at finde versionsnummer).
 +   "​Report-Msgid-Bugs-To:​ \n"
 +   "​POT-Creation-Date:​ 2007-04-07 11:​07+0200\n"​
 +   "​PO-Revision-Date:​ 2008-09-10 21:​59+0100\n"​
 +   "​Last-Translator:​ Per Kongstad <​p_kongstad@op.pl>​\n"​
 +   "​Language-Team:​ Danish <​dansk@dansk-gruppen.dk>​\n"​
 +   "​MIME-Version:​ 1.0\n"
 +   "​Content-Type:​ text/plain; charset=UTF-8\n"​
 +   "​Content-Transfer-Encoding:​ 8bit\n"​
 +
 +
 +Versionsnummer findes via **configure.in.in**
 +
 +dnl ***************************
 +
 +dnl *** Version information ***
 +
 +dnl ***************************
 +
 +m4_define([thunar_verinfo],​ [5:1:3])
 +
 +m4_define([thunar_version_api],​ [1])
 +
 +**m4_define([thunar_version_major],​ [0])** ​     ​
 +
 +**m4_define([thunar_version_minor],​ [9])**
 +
 +**m4_define([thunar_version_micro],​ [80])**
 +
 +m4_define([thunar_version_build],​ [r@REVISION@])
 +
 += 0.9.80
 +
 +
 +===== Oversættere =====
 +
 +Per Kongstad, Koordinator {{https://​launchpadlibrarian.net/​10269171/​ubuntu-dk-big.png?​15x15}} [[https://​wiki.ubuntu.com/​PerKongstad]] ​
 +
 +Lars Nielsen, Oversætter[[http://​www.mit-web.dk/​]]
 +
 +Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://​minorflaw.dk]]
 +
 +Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér,​ Oversætter [[http://​syntaktisk.dk]]
 +
 +Tidligere:
 +
 +Lars Jensen, Oversætter ​
 +
 +Claus Futtrup, Oversætter [[http://​home1.stofanet.dk/​cfuttrup]]