Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
translations:team_dk [2009/08/17 15:09]
mike created
translations:team_dk [2017/03/18 19:08]
scootergrisen Moved to "team_da"
Line 1: Line 1:
 ====== Det danske Xfce-Team (Denmark) ====== ====== Det danske Xfce-Team (Denmark) ======
-{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​f/​fb/​Xfce_logo.png?​100x100}} {{http://​borger.dk/​lib/images/​stutflag.gif?​100x80}}+{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​f/​fb/​Xfce_logo.png?​100x100}} {{https://www.borger.dk/Emner/​samfundogrettigheder/​faktaomdanmark/PublishingImages/​stutflag.gif?​100x80}}
  
 The Danish Xfce Team has been founded by Lars Nielsen and Per Kongstad. The Danish Xfce Team has been founded by Lars Nielsen and Per Kongstad.
-This translation is distributed to different Linux distributions based on Xfce desktop. ​+This translation is distributed to different Linux distributions based on the Xfce desktop. ​
  
 Du finder en liste over translatører her [[http://​www.xfce.org/​about/​credits#​translators]] Du finder en liste over translatører her [[http://​www.xfce.org/​about/​credits#​translators]]
  
-Her finder du en liste over distributioner som anvender Xfce [[http://​www.xfce.org/​download/​distros]]+Her finder du en oversigt af distributioner som anvender Xfce [[http://​www.xfce.org/​download/​distros]]
  
 Skulle du have interesse i at hjælpe med oversættelsen,​ er du meget velkommen. ​ Skulle du have interesse i at hjælpe med oversættelsen,​ er du meget velkommen. ​
-Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen,​ og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://​dansk-gruppen.dk/​index.php?​ID=4&​lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomo idet denne sker automatisk og med det samme.+Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen,​ og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://​dansk-gruppen.dk/​index.php?​ID=4&​lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomoidet denne sker automatisk og med det samme.
  
-Næste udgivelse [[http://​wiki.xfce.org/​releng/​4.6/​milestones | Xfce 4.6.2]] forventes 31.05.2009. 
  
 ===== Arbejdsgang ===== ===== Arbejdsgang =====
Line 55: Line 54:
  
 msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​msgmerge]] msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​msgmerge]]
- 
-PO filer [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​svn_howto | Her finder du beskrivelse for at tjekke filer ud til oversættelse]] 
  
 ==== Tips og anden hjælp ==== ==== Tips og anden hjælp ====
Line 69: Line 66:
 ===== Oversættelsesstatistik ===== ===== Oversættelsesstatistik =====
  
-[[http://i18n.xfce.org/stats/?lang=da&branch=xfce/trunk|Xfce statistik]]+[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-master/​|Xfce development ​branch]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​libs/​r/​libs-master/​|Xfce ​libraries development branch]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-6/​|Xfce 4.6]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-4/​|Xfce 4.4]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​apps/​r/​apps-master/​|Applications]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​panel-plugins/​r/​panel-plugins-master/​|Panel Plugins]]
  
-[[http://i18n.xfce.org/stats/index.php?​mode=4&​lang=xfce_4_0/da|Xfce 4.0]]+[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/​collection/​c/​thunar-plugins/​r/​thunar-plugins-master/​Thunar Plugins]]
  
  
Line 268: Line 275:
 Per Kongstad, Koordinator {{https://​launchpadlibrarian.net/​10269171/​ubuntu-dk-big.png?​15x15}} [[https://​wiki.ubuntu.com/​PerKongstad]] ​ Per Kongstad, Koordinator {{https://​launchpadlibrarian.net/​10269171/​ubuntu-dk-big.png?​15x15}} [[https://​wiki.ubuntu.com/​PerKongstad]] ​
  
-Lars Nielsen, ​Committer ​[[http://​www.mit-web.dk/​]]+Lars Nielsen, ​Oversætter[[http://​www.mit-web.dk/​]]
  
 Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://​minorflaw.dk]] Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://​minorflaw.dk]]
Line 274: Line 281:
 Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér,​ Oversætter [[http://​syntaktisk.dk]] Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér,​ Oversætter [[http://​syntaktisk.dk]]
  
-Lars Jensen, Oversætter ​[[lars@jink.dk]]+Tidligere:​ 
 + 
 +Lars Jensen, Oversætter ​
  
 Claus Futtrup, Oversætter [[http://​home1.stofanet.dk/​cfuttrup]] Claus Futtrup, Oversætter [[http://​home1.stofanet.dk/​cfuttrup]]