Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
translations:team_dk [2009/08/21 11:58]
77.254.201.185
translations:team_dk [2010/01/15 18:32]
77.255.115.108
Line 12: Line 12:
 Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen,​ og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://​dansk-gruppen.dk/​index.php?​ID=4&​lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomo idet denne sker automatisk og med det samme. Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen,​ og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://​dansk-gruppen.dk/​index.php?​ID=4&​lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomo idet denne sker automatisk og med det samme.
  
-Næste udgivelse [[http://​wiki.xfce.org/​releng/​4.6/milestones | Xfce 4.6.2]] forventes 31.05.2009.+Næste udgivelse [[http://​wiki.xfce.org/​releng/​4.8/milestones | Xfce 4.6.2]] forventes 31.05.2009.
  
 ===== Arbejdsgang ===== ===== Arbejdsgang =====
Line 55: Line 55:
  
 msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​msgmerge]] msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​msgmerge]]
- 
-PO filer [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​svn_howto | Her finder du beskrivelse for at tjekke filer ud til oversættelse]] 
  
 ==== Tips og anden hjælp ==== ==== Tips og anden hjælp ====
Line 69: Line 67:
 ===== Oversættelsesstatistik ===== ===== Oversættelsesstatistik =====
  
-[[http://i18n.xfce.org/stats/?lang=da&branch=xfce/trunk|Xfce statistik]]+[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-master/​|Xfce development ​branch]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​libs/​r/​libs-master/​|Xfce ​libraries development branch]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-6/​|Xfce 4.6]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-4/​|Xfce 4.4]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​apps/​r/​apps-master/​|Applications]] 
 + 
 +[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​panel-plugins/​r/​panel-plugins-master/​|Panel Plugins]]
  
-[[http://i18n.xfce.org/stats/index.php?​mode=4&​lang=xfce_4_0/da|Xfce 4.0]]+[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/​collection/​c/​thunar-plugins/​r/​thunar-plugins-master/​Thunar Plugins]]
  
  
Line 268: Line 276:
 Per Kongstad, Koordinator {{https://​launchpadlibrarian.net/​10269171/​ubuntu-dk-big.png?​15x15}} [[https://​wiki.ubuntu.com/​PerKongstad]] ​ Per Kongstad, Koordinator {{https://​launchpadlibrarian.net/​10269171/​ubuntu-dk-big.png?​15x15}} [[https://​wiki.ubuntu.com/​PerKongstad]] ​
  
-Lars Nielsen, ​Committer ​[[http://​www.mit-web.dk/​]]+Lars Nielsen, ​Oversætter[[http://​www.mit-web.dk/​]]
  
 Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://​minorflaw.dk]] Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://​minorflaw.dk]]
Line 274: Line 282:
 Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér,​ Oversætter [[http://​syntaktisk.dk]] Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér,​ Oversætter [[http://​syntaktisk.dk]]
  
-Lars Jensen, Oversætter ​[[lars@jink.dk]]+Tidligere:​ 
 + 
 +Lars Jensen, Oversætter ​
  
 Claus Futtrup, Oversætter [[http://​home1.stofanet.dk/​cfuttrup]] Claus Futtrup, Oversætter [[http://​home1.stofanet.dk/​cfuttrup]]