Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
translations:team_dk [2010/01/07 20:38] 83.238.155.20translations:team_dk [2017/03/18 19:08] (current) – Moved to "team_da" scootergrisen
Line 1: Line 1:
-====== Det danske Xfce-Team (Denmark) ====== 
-{{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fb/Xfce_logo.png?100x100}} {{https://www.borger.dk/Emner/samfundogrettigheder/faktaomdanmark/PublishingImages/stutflag.gif?100x80}} 
  
-The Danish Xfce Team has been founded by Lars Nielsen and Per Kongstad. 
-This translation is distributed to different Linux distributions based on Xfce desktop.  
- 
-Du finder en liste over translatører her [[http://www.xfce.org/about/credits#translators]] 
- 
-Her finder du en liste over distributioner som anvender Xfce [[http://www.xfce.org/download/distros]] 
- 
-Skulle du have interesse i at hjælpe med oversættelsen, er du meget velkommen.  
-Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen, og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://dansk-gruppen.dk/index.php?ID=4&lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomo idet denne sker automatisk og med det samme. 
- 
-Næste udgivelse [[http://wiki.xfce.org/releng/4.6/milestones | Xfce 4.6.2]] forventes 31.05.2009. 
- 
-===== Arbejdsgang ===== 
- 
-* Du angiver hvilken oversættelse ved at oprette under emnet låst en ny linje med status reserveret. 
- 
-* Denne wiki opdateres med status. (Reserveret , Gennemlæsning, Korrektur, Commit). 
- 
-* Når oversættelse er lavet brug [[#Hjælpeprogrammer|checkværktøjerne]] til kontrol inden fremsendelse til gennemlæsning. 
- 
-* Inden denne oversættelse tjekkes ind sendes den til [[dansk@dansk-gruppen.dk]] for gennemlæsning og kommentarer. Brug i subject 'xfce oversættelsesnavn gennemlæs trunk / goodies eller b 4.0, 4.2, 4.4'. 
- 
-* Når forslag eller rettelser kommer tilbage, sker udveksling kun i form af de afsnit, hvortil der er difference eller kommentarer. 
- 
-* Når denne er blevet gennemlæst og korrigeret tjekkes filen ind ved at fremsende den til [[dansk@dansk-gruppen.dk]] med '[Xfce] oversættelsesnavn commit trunk / goodies eller b 4.0, 4.2, 4.4'. 
- 
-[[http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/Instruktioner_til_oversættere | Generelle instruktioner fra dansk-gruppen.]] 
- 
-===== Værktøjer ===== 
- 
-==== Ordlister ==== 
- 
-Ordliste [[http://www.klid.dk/dansk/ordlister/ordliste.html | Danskgruppens ordliste]] 
- 
-En on-line ordbog [[http://www.ordbogen.com]] 
- 
-Dansk Sprognævn [[http://www.dsn.dk/ | DSN]] 
- 
-Sammensatte ord ? [[http://www.dsn.dk/oss_reg.htm | DSN forklaringer]] 
- 
-Ordbog [[http://en.da.open-tran.eu/ | Open-Tran.da]] Den er kanon til at finde udtryk brugt i andre FOSS oversættelser. 
- 
-Ordbog [[http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx | Microsoft]] 
- 
-[[http://www.denstoredanske.dk./ | Gyldendals store danske ]] 
- 
-Standardtekster [[http://wiki.dansk-gruppen.dk/index.php/Overs%C3%A6ttelser_af_standardtekstbidder | Danskgruppens standardtekster]] 
- 
-==== Hjælpeprogrammer ==== 
- 
-Checkværktøjer [[https://edge.launchpad.net/pyg3t | Logiske check af filen .po]] 
- 
-msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://i18n.xfce.org/wiki/msgmerge]] 
- 
-==== Tips og anden hjælp ==== 
- 
-IRC-kanalen #dansk-gruppen (Her kan du altid søge råd) 
- 
-Translation hints [[http://i18n.xfce.org/wiki/translation_guidance_in_xfce| Begyndermanual]] 
- 
-Oversigt [[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_programs | Unix-programnavne ]] 
- 
- 
-===== Oversættelsesstatistik ===== 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/collection/c/xfce/r/xfce-master/|Xfce development branch]] 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/collection/c/libs/r/libs-master/|Xfce libraries development branch]] 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/da/collection/xfce/xfce-4-6/|Xfce 4.6]] 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/da/collection/xfce/xfce-4-4/|Xfce 4.4]] 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/collection/c/apps/r/apps-master/|Applications]] 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/collection/c/panel-plugins/r/panel-plugins-master/|Panel Plugins]] 
- 
-[[https://translations.xfce.org/languages/l/da/collection/c/thunar-plugins/r/thunar-plugins-master/| Thunar Plugins]] 
- 
- 
-===== Konventioner ====== 
- 
-  Translator-credits =  
-  msgid "translator-credits" 
-  msgstr "" 
-  "navn <mail>\n" 
-  "navn <mail>\n" 
-  "\n" 
-  "Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" 
-  "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk" 
- 
-Stick = Fastgør 
- 
-Unstick = Frigør 
- 
-Browse = Navigér 
- 
-Special files = enhedsfiler 
- 
-Launch = Starte 
- 
-Solid = Ensartet 
- 
-Directory = Katalog 
- 
-Folder = Mappe 
- 
-command line options = kommandolinjetilvalg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Låst ===== 
-^ Igangværende oversættelser ^ Status ^ Hvem ^  
-| xfce4-screenshooter doc trunk | committed | Lars Christian Jensen | 
-| terminal doc trunk | committed | Lars Christian Jensen | 
-| xfce4-clipman doc trunk | reserveret | Lars Christian Jensen | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Committet ===== 
-^ Oversættelser 4_0^ Status^ Hvem^ Proof reading ^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_0]] ||| 
-^ Oversættelser 4_2^ Status^ Hvem^ Proof reading ^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_2]] ||| 
-^ Oversættelser 4_4^ Status^ Hvem^ Proof reading ^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_4]] ||| 
-^ Oversættelser 4_6^ Status^ Hvem^ GUI^ Proof reading^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_6]] ||| 
-^ Oversættelser Trunk^ Status^ Hvem^ GUI^ Proof reading^ 
- 
-^ Oversættelser Goodies ^ Status ^ Hvem ^ GUI ^ Proof reading ^ 
-| gsynaptics-mcs-plugin 1.0.0 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| notification-daemon-xfce 0.3.8 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| ristretto 0.0.21 | commit | Per Kongstad | 
-| ristretto 0.0.21 Goodies | commit | Per Kongstad |   
-| thunar-archive-plugin 0.2.5 Goodies | commit| Per Kongstad | 
-| thunar-media-tags-plugin 0.1.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-shares-plugin 0.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-shares-plugin 0.2.0 goodies | commit | Per kongstad | 
-| thunar-svn-plugin 0.0.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-svn-plugin 0.0.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-volman 0.3.80 Goodies | commit| Per Kongstad | 
-| verve-plugin 0.3.5 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfbib 0.0.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfbib 0.1.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfburn 0.3.3 Goodies | commit | Lars Jensen| 
-| xfburn 0.4.1 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| Xfce xfce4-rss-plugin 0.0.1 Goodies |Commit | Per Kongstad | 
-| xfce-utils trunk | commit | Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 
-| xfce4-battery-plugin 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-cddrive-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-cellmodem-plugin 0.0.5 Goodies | commit | Per Kongstad| 
-| xfce4-clipman-plugin 0.8.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-clipman-plugin 0.9.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| fce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-cpufreq-plugin 0.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-cpugraph-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-datetime-plugin 0.6.1 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-datetime-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-dict 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-dict Goodies | Commit | Søren Waaben Hansen | 
-| xfce4-dict-plugin 0.50 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-diskperf-plugin 2.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-eyes-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-fsguard-plugin 0.4.20 Goodies| commit|Per Kongstad | 
-| xfce4-genmon-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-mailwatch-plugin Goodies | Commit| Lars Jensen| 
-| xfce4-mount-plugin 0.5.6 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-mount-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-mpc-plugin 0.3.3 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-netload-plugin Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-notes-plugin 1.6.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-notes-plugin 1.6.4 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-places-plugin 1.1.0 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-power-manager 0.6.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-power-manager 0.6.0svn Goodies  | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-power-manager 0.8.0 Goodies | gennemlæs | Per Kongstad | 
-| xfce4-quicklauncher-plugin 1.9.4 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-radio-plugin 0.3.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-screenshooter 1.4.91 Goodies | commit | Per kongstad | 
-| xfce4-screenshooter 1.5.1.1 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-screenshooter 1.5.1.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-sensors-plugin 0.10.99.5 Goodies | commit | Per Kongstad| Per Kongstad | 
-| xfce4-sensors-plugin 0.10.99.7 Goodies | commit| Per Kongstad | Per Kongstad | 
-| xfce4-smartbookmark-plugin 0.4.2 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-smartpm-plugin 0.3.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-systemload-plugin 0.4.2 |commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-taskmanager 0.4.0 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-teatime-plugin 0.1 Goodies|commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-time-out-plugin 0.1.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-timer-plugin Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-volstatus-icon 0.2.0svn Goodies  | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-wavelan-plugin 0.5.4 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-wavelan-plugin 0.5.4 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-weather-plugin 0.6.3  Goodies | commit | Lars Jensen | 
-| xfce4-websearch-plugin 0.2.0 Goodies| Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xfapplet-plugin 0.1.0 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xkb-plugin 0.4.3 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xkb-plugin 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xmms-plugin 0.5.1 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfmedia-remote-plugin 0.2.2 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfmpc 0.0.8 goodies | commit | Per kongstad | 
-| xfmpc 0.0.8 Goodies| commit | Per Kongstad | 
-| xfmpc 0.1.0 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.2.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.3.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.3.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-wmdock-plugin 0.3.2 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-modemlights-plugin 0.1.3.99 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-^ Oversættelser GIT ^ Status ^ Hvem ^ GUI ^ Proof reading ^ 
-| xfmedia 0.10.0 | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-notifyd 0.1.0| commit | Per Kongstad | 
-| Midori 0.1.1 git | commit | Per Kongstad | 
- 
-===== Udfyldelse af hovedet ===== 
-   # Danish translation of libxfce4util. 
-   # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER 
-   # This file is distributed under the same license as the libxfce4util package. 
-   # Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2008. 
-   # 
-   msgid "" 
-   msgstr "" 
-   "Project-Id-Version: libxfce4util 4.4.0\n"   (Se eks. for at finde versionsnummer). 
-   "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
-   "POT-Creation-Date: 2007-04-07 11:07+0200\n" 
-   "PO-Revision-Date: 2008-09-10 21:59+0100\n" 
-   "Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>\n" 
-   "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" 
-   "MIME-Version: 1.0\n" 
-   "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
-   "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
- 
- 
-Versionsnummer findes via **configure.in.in** 
- 
-dnl *************************** 
- 
-dnl *** Version information *** 
- 
-dnl *************************** 
- 
-m4_define([thunar_verinfo], [5:1:3]) 
- 
-m4_define([thunar_version_api], [1]) 
- 
-**m4_define([thunar_version_major], [0])**       
- 
-**m4_define([thunar_version_minor], [9])** 
- 
-**m4_define([thunar_version_micro], [80])** 
- 
-m4_define([thunar_version_build], [r@REVISION@]) 
- 
-= 0.9.80 
- 
- 
-===== Oversættere ===== 
- 
-Per Kongstad, Koordinator {{https://launchpadlibrarian.net/10269171/ubuntu-dk-big.png?15x15}} [[https://wiki.ubuntu.com/PerKongstad]]  
- 
-Lars Nielsen, Oversætter[[http://www.mit-web.dk/]] 
- 
-Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://minorflaw.dk]] 
- 
-Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér, Oversætter [[http://syntaktisk.dk]] 
- 
-Tidligere: 
- 
-Lars Jensen, Oversætter  
- 
-Claus Futtrup, Oversætter [[http://home1.stofanet.dk/cfuttrup]]