Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
translations:team_dk [2017/03/18 19:08]
scootergrisen Moved to "team_da"
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Det danske Xfce-Team (Denmark) ====== 
-{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​f/​fb/​Xfce_logo.png?​100x100}} {{https://​www.borger.dk/​Emner/​samfundogrettigheder/​faktaomdanmark/​PublishingImages/​stutflag.gif?​100x80}} 
  
-The Danish Xfce Team has been founded by Lars Nielsen and Per Kongstad. 
-This translation is distributed to different Linux distributions based on the Xfce desktop. ​ 
- 
-Du finder en liste over translatører her [[http://​www.xfce.org/​about/​credits#​translators]] 
- 
-Her finder du en oversigt af distributioner som anvender Xfce [[http://​www.xfce.org/​download/​distros]] 
- 
-Skulle du have interesse i at hjælpe med oversættelsen,​ er du meget velkommen. ​ 
-Tilmelding kan ske ved at skrive til e-postlisten [[dansk@dansk-gruppen.dk]] og angive Xfce i subjekt. Det er vigtigt, at du er tilmeldt listen inden fremsendelse af tilmelding. Hvis ikke tilmeldt inden fremsendelse vil du havne i moderatorkøen,​ og det tager tid inden din mail vil fremkomme. Tilmelding kan ske [[http://​dansk-gruppen.dk/​index.php?​ID=4&​lang=da | Tilmelding til e-postlisten]]. Anvend metoden med majordomo, idet denne sker automatisk og med det samme. 
- 
- 
-===== Arbejdsgang ===== 
- 
-* Du angiver hvilken oversættelse ved at oprette under emnet låst en ny linje med status reserveret. 
- 
-* Denne wiki opdateres med status. (Reserveret , Gennemlæsning,​ Korrektur, Commit). 
- 
-* Når oversættelse er lavet brug [[#​Hjælpeprogrammer|checkværktøjerne]] til kontrol inden fremsendelse til gennemlæsning. 
- 
-* Inden denne oversættelse tjekkes ind sendes den til [[dansk@dansk-gruppen.dk]] for gennemlæsning og kommentarer. Brug i subject 'xfce oversættelsesnavn gennemlæs trunk / goodies eller b 4.0, 4.2, 4.4'. 
- 
-* Når forslag eller rettelser kommer tilbage, sker udveksling kun i form af de afsnit, hvortil der er difference eller kommentarer. 
- 
-* Når denne er blevet gennemlæst og korrigeret tjekkes filen ind ved at fremsende den til [[dansk@dansk-gruppen.dk]] med '​[Xfce] oversættelsesnavn commit trunk / goodies eller b 4.0, 4.2, 4.4'. 
- 
-[[http://​wiki.dansk-gruppen.dk/​index.php/​Instruktioner_til_oversættere | Generelle instruktioner fra dansk-gruppen.]] 
- 
-===== Værktøjer ===== 
- 
-==== Ordlister ==== 
- 
-Ordliste [[http://​www.klid.dk/​dansk/​ordlister/​ordliste.html | Danskgruppens ordliste]] 
- 
-En on-line ordbog [[http://​www.ordbogen.com]] 
- 
-Dansk Sprognævn [[http://​www.dsn.dk/​ | DSN]] 
- 
-Sammensatte ord ? [[http://​www.dsn.dk/​oss_reg.htm | DSN forklaringer]] 
- 
-Ordbog [[http://​en.da.open-tran.eu/​ | Open-Tran.da]] Den er kanon til at finde udtryk brugt i andre FOSS oversættelser. 
- 
-Ordbog [[http://​www.microsoft.com/​language/​en/​us/​search.mspx | Microsoft]] 
- 
-[[http://​www.denstoredanske.dk./​ | Gyldendals store danske ]] 
- 
-Standardtekster [[http://​wiki.dansk-gruppen.dk/​index.php/​Overs%C3%A6ttelser_af_standardtekstbidder | Danskgruppens standardtekster]] 
- 
-==== Hjælpeprogrammer ==== 
- 
-Checkværktøjer [[https://​edge.launchpad.net/​pyg3t | Logiske check af filen .po]] 
- 
-msgmerge (en del af GNU Gettext, bruges bl.a. til at opgradere .po filer) [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​msgmerge]] 
- 
-==== Tips og anden hjælp ==== 
- 
-IRC-kanalen #​dansk-gruppen (Her kan du altid søge råd) 
- 
-Translation hints [[http://​i18n.xfce.org/​wiki/​translation_guidance_in_xfce| Begyndermanual]] 
- 
-Oversigt [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​List_of_Unix_programs | Unix-programnavne ]] 
- 
- 
-===== Oversættelsesstatistik ===== 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-master/​|Xfce development branch]] 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​libs/​r/​libs-master/​|Xfce libraries development branch]] 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-6/​|Xfce 4.6]] 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​xfce/​r/​xfce-4-4/​|Xfce 4.4]] 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​apps/​r/​apps-master/​|Applications]] 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​panel-plugins/​r/​panel-plugins-master/​|Panel Plugins]] 
- 
-[[https://​translations.xfce.org/​languages/​l/​da/​collection/​c/​thunar-plugins/​r/​thunar-plugins-master/​| Thunar Plugins]] 
- 
- 
-===== Konventioner ====== 
- 
-  Translator-credits =  
-  msgid "​translator-credits"​ 
-  msgstr ""​ 
-  "navn <​mail>​\n"​ 
-  "navn <​mail>​\n"​ 
-  "​\n"​ 
-  "​Dansk-gruppen <​dansk@dansk-gruppen.dk>​\n"​ 
-  "Mere info: http://​www.dansk-gruppen.dk"​ 
- 
-Stick = Fastgør 
- 
-Unstick = Frigør 
- 
-Browse = Navigér 
- 
-Special files = enhedsfiler 
- 
-Launch = Starte 
- 
-Solid = Ensartet 
- 
-Directory = Katalog 
- 
-Folder = Mappe 
- 
-command line options = kommandolinjetilvalg 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Låst ===== 
-^ Igangværende oversættelser ^ Status ^ Hvem ^  
-| xfce4-screenshooter doc trunk | committed | Lars Christian Jensen | 
-| terminal doc trunk | committed | Lars Christian Jensen | 
-| xfce4-clipman doc trunk | reserveret | Lars Christian Jensen | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Committet ===== 
-^ Oversættelser 4_0^ Status^ Hvem^ Proof reading ^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_0]] ||| 
-^ Oversættelser 4_2^ Status^ Hvem^ Proof reading ^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_2]] ||| 
-^ Oversættelser 4_4^ Status^ Hvem^ Proof reading ^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_4]] ||| 
-^ Oversættelser 4_6^ Status^ Hvem^ GUI^ Proof reading^ 
-| [[team_dk_archive|Arkiv til 4_6]] ||| 
-^ Oversættelser Trunk^ Status^ Hvem^ GUI^ Proof reading^ 
- 
-^ Oversættelser Goodies ^ Status ^ Hvem ^ GUI ^ Proof reading ^ 
-| gsynaptics-mcs-plugin 1.0.0 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| notification-daemon-xfce 0.3.8 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| ristretto 0.0.21 | commit | Per Kongstad | 
-| ristretto 0.0.21 Goodies | commit | Per Kongstad |  ​ 
-| thunar-archive-plugin 0.2.5 Goodies | commit| Per Kongstad | 
-| thunar-media-tags-plugin 0.1.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-shares-plugin 0.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-shares-plugin 0.2.0 goodies | commit | Per kongstad | 
-| thunar-svn-plugin 0.0.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-svn-plugin 0.0.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| thunar-volman 0.3.80 Goodies | commit| Per Kongstad | 
-| verve-plugin 0.3.5 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfbib 0.0.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfbib 0.1.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfburn 0.3.3 Goodies | commit | Lars Jensen| 
-| xfburn 0.4.1 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| Xfce xfce4-rss-plugin 0.0.1 Goodies |Commit | Per Kongstad | 
-| xfce-utils trunk | commit | Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 
-| xfce4-battery-plugin 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-cddrive-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-cellmodem-plugin 0.0.5 Goodies | commit | Per Kongstad| 
-| xfce4-clipman-plugin 0.8.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-clipman-plugin 0.9.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| fce4-clipman-plugin 1.0.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-cpufreq-plugin 0.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-cpugraph-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-datetime-plugin 0.6.1 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-datetime-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-dict 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-dict Goodies | Commit | Søren Waaben Hansen | 
-| xfce4-dict-plugin 0.50 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-diskperf-plugin 2.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-eyes-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-fsguard-plugin 0.4.20 Goodies| commit|Per Kongstad | 
-| xfce4-genmon-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-mailwatch-plugin Goodies | Commit| Lars Jensen| 
-| xfce4-mount-plugin 0.5.6 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-mount-plugin Goodies | commit | Claus Futtrup| 
-| xfce4-mpc-plugin 0.3.3 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-netload-plugin Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-notes-plugin 1.6.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-notes-plugin 1.6.4 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-places-plugin 1.1.0 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-power-manager 0.6.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-power-manager 0.6.0svn Goodies ​ | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-power-manager 0.8.0 Goodies | gennemlæs | Per Kongstad | 
-| xfce4-quicklauncher-plugin 1.9.4 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-radio-plugin 0.3.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-screenshooter 1.4.91 Goodies | commit | Per kongstad | 
-| xfce4-screenshooter 1.5.1.1 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-screenshooter 1.5.1.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-sensors-plugin 0.10.99.5 Goodies | commit | Per Kongstad| Per Kongstad | 
-| xfce4-sensors-plugin 0.10.99.7 Goodies | commit| Per Kongstad | Per Kongstad | 
-| xfce4-smartbookmark-plugin 0.4.2 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-smartpm-plugin 0.3.3 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-systemload-plugin 0.4.2 |commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-taskmanager 0.4.0 Goodies | Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-teatime-plugin 0.1 Goodies|commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-time-out-plugin 0.1.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-timer-plugin Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-volstatus-icon 0.2.0svn Goodies ​ | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-wavelan-plugin 0.5.4 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-wavelan-plugin 0.5.4 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-weather-plugin 0.6.3  Goodies | commit | Lars Jensen | 
-| xfce4-websearch-plugin 0.2.0 Goodies| Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xfapplet-plugin 0.1.0 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xkb-plugin 0.4.3 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xkb-plugin 0.5.2 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-xmms-plugin 0.5.1 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfmedia-remote-plugin 0.2.2 Goodies|Commit | Per Kongstad | 
-| xfmpc 0.0.8 goodies | commit | Per kongstad | 
-| xfmpc 0.0.8 Goodies| commit | Per Kongstad | 
-| xfmpc 0.1.0 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.2.0 Goodies | commit | Per Kongstad | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.2.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.3.0 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| gigolo 0.3.1 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-wmdock-plugin 0.3.2 goodies | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-modemlights-plugin 0.1.3.99 Goodies | commit | Per Kongstad | 
-^ Oversættelser GIT ^ Status ^ Hvem ^ GUI ^ Proof reading ^ 
-| xfmedia 0.10.0 | commit | Per Kongstad | 
-| xfce4-notifyd 0.1.0| commit | Per Kongstad | 
-| Midori 0.1.1 git | commit | Per Kongstad | 
- 
-===== Udfyldelse af hovedet ===== 
-   # Danish translation of libxfce4util. 
-   # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'​S COPYRIGHT HOLDER 
-   # This file is distributed under the same license as the libxfce4util package. 
-   # Per Kongstad <​p_kongstad@op.pl>,​ 2008. 
-   # 
-   msgid ""​ 
-   ​msgstr ""​ 
-   "​Project-Id-Version:​ libxfce4util 4.4.0\n" ​  (Se eks. for at finde versionsnummer). 
-   "​Report-Msgid-Bugs-To:​ \n" 
-   "​POT-Creation-Date:​ 2007-04-07 11:​07+0200\n"​ 
-   "​PO-Revision-Date:​ 2008-09-10 21:​59+0100\n"​ 
-   "​Last-Translator:​ Per Kongstad <​p_kongstad@op.pl>​\n"​ 
-   "​Language-Team:​ Danish <​dansk@dansk-gruppen.dk>​\n"​ 
-   "​MIME-Version:​ 1.0\n" 
-   "​Content-Type:​ text/plain; charset=UTF-8\n"​ 
-   "​Content-Transfer-Encoding:​ 8bit\n"​ 
- 
- 
-Versionsnummer findes via **configure.in.in** 
- 
-dnl *************************** 
- 
-dnl *** Version information *** 
- 
-dnl *************************** 
- 
-m4_define([thunar_verinfo],​ [5:1:3]) 
- 
-m4_define([thunar_version_api],​ [1]) 
- 
-**m4_define([thunar_version_major],​ [0])** ​     ​ 
- 
-**m4_define([thunar_version_minor],​ [9])** 
- 
-**m4_define([thunar_version_micro],​ [80])** 
- 
-m4_define([thunar_version_build],​ [r@REVISION@]) 
- 
-= 0.9.80 
- 
- 
-===== Oversættere ===== 
- 
-Per Kongstad, Koordinator {{https://​launchpadlibrarian.net/​10269171/​ubuntu-dk-big.png?​15x15}} [[https://​wiki.ubuntu.com/​PerKongstad]] ​ 
- 
-Lars Nielsen, Oversætter[[http://​www.mit-web.dk/​]] 
- 
-Søren Waaben Hansen, Oversætter [[http://​minorflaw.dk]] 
- 
-Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér,​ Oversætter [[http://​syntaktisk.dk]] 
- 
-Tidligere: 
- 
-Lars Jensen, Oversætter ​ 
- 
-Claus Futtrup, Oversætter [[http://​home1.stofanet.dk/​cfuttrup]]