Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

translations:team_et [2010/10/02 17:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Eesti Xfce tõlkekond ======
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Osundeid =====
 +
 +>//​„Kas siis selle maa keel\\ laulutuules ei või\\ taevani tõustes üles\\ igavikku omale otsida?​”//​
 +Kristjan Jaak Peterson
 +
 +>//Siin võib formuleerida:​ niikaua kui meie ajakirjanduses on lubatavad ja esinevad kõiksugu jämedad vead, ebajärjekindlused,​ vastuoksused ja keele rumalused („vähem valusam”),​ niikaua võime julgesti tarvitada ja proovida kõige kaugemale minevaid uuendusi. Sest niikaua kui meil vigane keel edasi kestab, meil veel ei ole fikseerund keelt.\\ [---]//
 +Johannes Aavik, 1927
 +
 +Aavik muretses, et eesti keelde ei saa tarvilike muudatusi teha, kui puiselt ÕS-i järgida. Nii ka läks, seega vabatseme seda mitte korrata, vaid tõlgime nõnda nagu parim eesti keelele.
 +
 +| {{http://​i33.tinüpic.com/​2q9i68g.png?​165x105}} | {{http://​i37.tinüpic.com/​2qkqddw.png?​158x105}} |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Ettepanekuid =====
 +Ettevaatust sõnade laenamisel! Eesti keel on tegelikult üsna rikas, sõna laenamisel tuleb „üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata”. Uute sõnade siirdamisel kahaneb arusaadavus,​ sest raske on seoseid leida, ning õppimine muutub sellevõrra keerulisemaks. Näiteks võtta inglisekeelne sõna //rational number// --- eesti keeli on see „ratsionaalarv”. „Ratsionaalsega” seondub eesti keeles sõna „mõistlik”. Nüüd kujutage ette, et 8. klassi õpilane on pidanud paar kuud haiglas veetma, ning naastes kooli räägib õpetaja midagi „mõistlikest arvudest”. Inglise keeles on sõnal //​rational//​ väga selge tähendus --- suhteline. Selle loo antud õpilasest on kirjutanud see õpilane ise, ning sõna tõelise tähenduse sai ta väga selgeks mitu aastat hiljem Californias õppides. Kahtede-kolmede asemel hakkas ta matemaatikas saama peaaegu puhtaid viisi. Inimmõistus toimib asjade vahel seoseid luues, keel on vahend. Järelduvalt on tõhus keel selline, kus asjad omavahel seostuvad.
 +
 +^ inglise ^ eesti ^
 +| apply | kehtestama |
 +| browse | sirvima |
 +| browser | sirvija |
 +| command | käsk, käsklus, korraldus? |
 +| device | seadis, aparaat? |
 +| directory | kataloog |
 +| email | e-kiri |
 +| email | e-post |
 +| email address | e-posti aadress |
 +| edit | toimetama |
 +| file ((Fail iseenesest ei ole eriti paha, kui sellel poleks ühe ingliskeelse sõnaga täpselt sama kirjapilt.)) | säilik |
 +| file system | säilikukorraldus |
 +| folder | kaust |
 +| grab | |
 +| handler | käsitlusviis |
 +| icon | ikoon |
 +| instance | |
 +| item | ese |
 +| lightweight | kerge |
 +| mount | liitma (ühendama) |
 +| mount point | liitekoht (ühendus{punkt,​koht}) |
 +| notification | teatis |
 +| orientation | suund |
 +| orientation | suunamine |
 +| panel | riba |
 +^ path ^ tee |
 +| play | esitama |
 +| plaüer | esitleja |
 +| preset | eelseadistus |
 +| privilege | volitus |
 +| root | põhi |
 +| root directory | põhikataloog |
 +| root window menu | |
 +^ save ^ säästma |
 +| select | märgistus |
 +| shortcut key | kiirklahv |
 +| shortcuts | otsetee |
 +| stickü keys | |
 +| store | säilitama |
 +| thumbnail | pisipilt |
 +| trash | paberikorv |
 +| toggle | vahetama |
 +| tooltip | abitekst |
 +| unmount | lahutama |
 +| volume | andmeruum |
 +| volume | helitugevus |
 +| workspace | tööpind |
 +
 +
 +
 +
 +===== Juhiseid =====
 +
 +Vältida ingliskeelseid sõnu, muidu pole tõlkimisel üldse mõtet! See ei tähenda, et hakkame omi sõnu leiutama, vaid kui eesti keeles on juba sõna olemas, siis ei asenda seda tarbetu võõrsõnaga. Kui mõne asja tõlkimine üle jõu käib, siis tasub ka meeles pidada, et sageli on otstarbekam vahekeelena kasutada mõnda rikkama lauseehitusega keelt.
 +
 +Tõlked on tavaliselt pikemad, kui originaalid. Ära karda, see on täiesti tavaline!
 +
 +Eesti keeles on kombeks sellised jutumärgid:​ „Jutumärgid”.
 +
 +Kui tegevuse peab sooritama arvutikasutaja,​ kasutada ... vormi. Näiteks: „Palun märgistage sooritatav tegevus”. Vastasel korral kasutada ... vormi. Näiteks: „Tegevustada esemed ühe klõpsuga”.
 +
 +
 +===== Tõlkimisest =====
 +Server jamab, vahel töötab üks, siis teine:
 +  * http://​tolge.pingviin.org/​
 +  * http://​www.tolge.pingviin.org/​
 +
 +
 +===== Kasulikke viiteid =====
 +
 +==== Sõnaraamatuid ====
 +  * Kuidas sõna on tõlgitud teistes avatud lähtekoodiga rakendustes:​ http://​et.open-tran.eu/​
 +  * Kogumik keelelisi vahendeid: http://​www.keeleveeb.ee/​
 +  * Saksa-Eesti:​ http://​www.ndict.com/​
 +  * Vene-Eesti: http://​vene-eesti.ase.ee/​
 +
 +==== Muud lugemist ====
 +  * http://​www.irl.ee/​et/​Meedia/​Artiklid/​64/​eelista-eestimaist-ehk-keel-prugist-puhtaks
 +  * http://​www.kirjandusarhiiv.net/?​p=144