Xfce Wiki

Sub domains
 

This is an old revision of the document!


Čia rašom savo pageidavimus/pasiūlymus dėl vertimų, pvz. kokį žodį kokiu versime, etc.

pradedam:

Angliškas terminas Lietuviškas
file failas
workspace darbo laukas
You are currently opted out of the facebook platform ??… palikote….nusprendėte palikti….pasirinkote palikti
Facebook welcomes your suggestions and feedback„facebook“ laukia jūsų siūlymų ir atsiliepimų
Outlook express shares your settings with internet explorer„Outlook express“ programa naudoja tas pačias nuostatas, kaip ir „internet explorer“
File x is read only, delete anyway?„X“ failas skirtas tik skaityti, ar jį vis tiek pašalinti?
In use(dabar) naudojamas
Reset file(pereiti) į failo pradžią
Help on this application(šios) programos žinynas
Page 1 of 151 psl. (iš 15)
Extended ascii encoding8 bitų koduotė
Thank you for your attentionAčiū už dėmesį
Contact photoAdresato nuotrauka adresų knygoje| |Contact editor|Adresų tvarkytuvė| |Ansi encoding|Ansi koduotė aštuonių bitų koduotė, turinti jav standarto statusą (ansi = american national standard institute), sutampanti su vakarų europos šalyse vartojamo tarptautinio standarto iso/iec 8859-1 koduote. jav ir vakarų europos šalių programuotojų žar
Caption containing these wordsAntraštė su šiais žodžiais
While processingApdorojant
State not reported within timeoutApie būseną nepranešta nustatytu laiku
About this versionApie šią laidą
Fm waves using an fm (frequency modulated) detector is describedAprašytas aparatas ultratrumposioms bangoms (utb) priimti, kuriame naudojamas dažnio moduliavimo (dm) detektorius
This address is restrictedApribota prieiga prie šio adreso
Protection against virusesApsauga nuo virusų
Discuss this eventAptarti šį įvykį
Invalid page number was encounteredAptiktas neleistinas puslapio numeris
Override file?Ar naikinti esamą (taip pat pavadintą) failą?
Confirm deletionAr tikrai pašalinti
Are you sure you want to remove this photoAr tikrai pašalinti šią nuotrauką
Are you sure?Ar tikrai?
Do you continue anyway?Ar vis tiek tęsti? dažnai „vis tiek“ galima praleisti| |Close anyway?|Ar vis tiek užverti (uždaryti)?| |Ascii text|Ascii tekstas tai grynasis tekstas, koduotas septynių bitų koduote, turinčia jav standarto statusą (american standard code for information interchange – amerikietiškas informacijos mainų kodo standartas). jav programuotojų žargone ši ascii santrumpa taikoma ir bet kuria aštuonių bitų koduote koduotam grynajam tekstui. mat anglų kalbos tekstams pakanka septynių bitų koduotės. taip pažodžiui galima versti tik įsitikinus, kad iš tikrųjų turimas omenyje septynių bitų tekstas ir tai vertime turi būti atspindėta. visais kitais atvejais reikia vartoti [grynojo teksto] terminą:
Go backAtgal
Revoke voiced statusAtimti žodį irc pokalbiuose| |No matches found|Atitikčių nerasta| |Consistent with facts|Atitinka faktus| |Match regular expression|Atitinka reguliarųjį reiškinį| |Match entire word only|Atitinka visą žodį| |Match whole word|Atitinka visą žodį| |Match whole word only|Atitinka visą žodį| |Match entire word|Atitinka visą žodį | |Reverting from backcopy|Atkuriama iš atsarginės kopijos| |Revert bookmarks|Atkurti adresyną| |Reset defaults|Atkurti numatytuosius | |Revert to original|Atkurti originalą| |You are not authorized to perform this action|Atlikti šį veiksmą neturite teisės| |Revert changes|Atmesti pakeitimus| |Go offline|Atsijungti (nuo tinklo)| |By accident|Atsitiktinai| |Fetching new headers|Atsiunčiamos naujos antraštės| |Apply list of forbidden characters to beginning and end of lines|Atsižvelgti į neleistinus rašmenis eilučių pradžioje ir pabaigoje| |An error occurred while opening the file|Atveriant failą įvyko klaida| |Go to address book|Atversti adresų knygą| |Go to first page|Atversti pirmą puslapį| |Get directory|Atverti aplanką| |Open in new tab|Atverti naujoje kortelėje| |Navigate to home page|Atverti pradžios tinklalapį| |Automatically|Automatiškai jei programai nurodyta ką nors daryti, tai savaime aišku, kad tą ji darys automatiškai, todėl žodžio „automatiškai“ galima ir nevartoti arba pakeisti informatyvesniu žodžiu
Cash advanceAvansas grynaisiais pinigais
Host timed outBaigėsi (atsako iš serverio) laukimo laikas
Connection has timed outBaigėsi prisijungimo laikas
Battery lowBaigiasi baterija
Low tonerBaigiasi dažai
Low disk spaceBaigiasi vieta diske
No filter applyBe filtro
No filterBe filtro
Wi-fiBelaidis ryšys faktiškai tai viena iš belaidžio ryšio (tinklo) rūšių, apibrėžiamų standartu ieee 802.11| |Wi-fi enabled device|Belaidžio ryšio įtaisas| |Wi-fi hotspot|Belaidžio ryšio punktas| |Wi-fi zone|Belaidžio ryšio zona | |Shared border|Bendra kraštinė | |One or more|Bent vienas| |Any time|Bet kada| |English language specific|Būdingas anglų kalbai| |Stay with us|Būkite su mumis| |You are about be redirected to a new internet site|Būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę| |Stay online|Būti prisijungus| |By all means|Būtinai| |There are both the original english or translated phrases|Čia yra ir originalios angliškos, ir išverstos frazės| |Partial or complete|Dalinis ar visiškas (pilnas)| |To split the module into a number of smaller modules|Dalinti modulį į mažesnius modulius| |Share information over the internet|Dalintis informacija internetu| |Once again|Dar kartą| |Re-enter password|Dar kartą surinkite slaptažodį| |A number of|Daug| |Above n|Daugiau kaip n| |Don't ask me again|Daugiau neklausti| |At most|Daugiausia| |Thanks for your feedback|Dėkui už atsiliepimą| |By reason of|Dėl to, kad| |Consistent with…|Deranti su| |Adjust to…|Derinti prie…| |Display a chart along with the view|Diagramą rodyti su rodiniu| |High contrast|Didelis kontrastas| |Zoom in|Didinti| |Zoom in and out|Didinti ir mažinti| |Zoom the page in|Didinti puslapį| |Zoom in on the document view|Didinti rodomą dokumento vaizdą| |Ignore case|Didžiąsias ir mažąsias raides laikyti lygiavertėmis| |Ignore changes in case|Didžiąsias ir mažąsias raides laikyti lygiavertėmis| |Consider upper- and lower-case letters equivalent|Didžiąsias ir mažąsias raides laikyti lygiavertėmis| |Max 999 allowed|Didžiausias 999| |Set up file|Diegimo failas| |Setup cannot install update shared files|Diegimo programa negali atnaujinti failų, kurie tuo metu yra naudojami| |On the fly|Dinaminis| |Decoding data on the fly|Dinaminis duomenų kodavimas| |Encoding on the fly|Dinaminis kodavimas| |On the fly|Dinamiškai| |Tv signal lost|Dingo tv signalas| |Background will be lost|Dings fonas| |Disk is completely empty|Diskas tuščias| |Disk is full|Diskas užpildytas| |No space available on disk|Diske nėra laisvos vietos| |Twice as high as|Du kart daugiau (aukščiau)| |Half as low (as)|Du kart daugiau (aukščiau)| |Two times two makes four|Du kart du keturi| |Two times two makes four|Du kart du keturi| |Half as hight (as)|Du kart mažiau (žemiau)| |Twice as low as|Du kart mažiau (žemiau)| |My data|Duomenys| |Data has become corrupted|Duomenys (tapo) sugadinti| |Data will be lost|Duomenys bus prarasti| |Decoding data on the fly|Duomenys iškoduojami kai jų prireikia| |Decoding data on the fly|Duomenų iškodavimas kai jų prireikia| |Data type|Duomenų tipas| |Two initial capitals|Dvi pirmosios didžiosios raidės| |Navigate backward|Eiti atgal| |Navigate forward|Eiti pirmyn| |Experiments are under way|Eksperimentai vykdomi dabar| |Ad hoc network|Ekspromtinis tinklas| |Email opt out|Elektroninis paštas atsisakė ??vert. iš „facebook“. pasikonsultuoti su rimu
Treat x like zElgtis su x taip, kaip su z
Under different conditionsEsant skirtingoms sąlygoms
File in useFailą yra atvėrusi kita programa
You cannot copy a file to itselfFailo negalima kopijuoti į jį patį
Apply filterFiltruoti
Back color back = background|Fono spalva| |Form will appear here|Forma bus rodoma čia| |Allow empty|Gali būti ir tuščias| |Allow blank cells|Galimi tušti langeliai| |Available encodings|Galimos koduotės pvz., visos 8 bitų koduotės
You can take advantage of this serviveGalite pasinaudoti šia paslaugos tarnyba
To gain accessGauti prieigą
Key generation in progressGeneruojamas raktas
Reset old optionsGrąžinti ankstesnes nuostatas
Ascii textGrynasis tekstas
Back to groupGrįžti į grupę
Back to topGrįžti į viršų
Revert to originalGrįžti prie originalo
Revert to last savedGrįžti prie paskiausiai įrašyto
Play a soundGroti
Play in fullGroti visu garsu
Add a new photo to albumĮ albumą įdėti naują nuotrauką
Add phone number to formĮ anketą įrašykite telefono numerį
Apply last changes to programĮ programą įtraukti paskutinius pakeitimus
Ibm compatibleIbm dermės
Have diskĮdėkite diską
Please insert a fresh sheet of paperĮdėkite švarų popieriaus lapą
Use another diskĮdėti (įdėkite) kitą diską
Add tableĮdėti lentelę
Add new photosĮdėti naujų nuotraukų
Create linkĮdėti saitą
Apply spacing between asian and latin parametersĮdėti tarpus tarp lotynų ir azijos tekstų
Installation successfulĮdiegta sėkmingai
Apply downloaded updateĮdiegti atsiųstą naujinimą
Installation not successfulĮdiegti nepavyko
Checking for updatesIeškoma naujinimų
Find the previous occurrence of the phraseIeškoti ankstesnio frazės egzemplioriaus
Search for items containing…Ieškoti elementų, turinčių…
Find the next occurrence of the phraseIeškoti tolesnio frazės egzemplioriaus
Authorized userĮgaliotasis vartotojas
To gain an experienceĮgyti patirtį
Loading a page that supports encryptionĮkeliant tinklalapį, turintį šifravimo priemones
Load photos from your mobile phoneĮkelkite nuotraukas iš mobiliojo telefono
To the lastIki galo
As high as 100Iki pat 100
Value gained from the sale of the fixed assetIlgalaikio turto vertė, įgyta jį parduodant
Use last settingImti (imkite) paskiausią nuostatą
Character detailsInformacija apie ženklą
The information will not be shared with third partiesInformacija nebus perduodama trečiosioms šalims
Information that you might (not) wish to shareInformacija, kuria (ne)norite dalintis
The internet site you are about view uses an expired certificateInterneto svetainės, kurią ketinate aplankyti, liudijimas negalioja
And aboveIr daugiau
Updates availableYra naujinimų
To save file under a different nameĮrašyti failą kitu vardu
Save as gifĮrašyti gif formatu
Permanently store this exceptionĮrašyti šią išimtį visam laikui
Bookmark this pageĮrašyti šio tinklalapio adresą (į adresyną)
Apply borderĮrėminti
Apply bordersĮrėminti
Please note that you can try only three timesĮsidėmėkite, kad galite bandyti tik tris kartus
Please make sureĮsitikinkite
Please make sureĮsitikinkite
AnsiIso-8859 jeigu iš tikrųjų yra bet kuri iso-8859 koduotė| |Ansi|Iso-8859-13 jeigu iš tikrųjų yra ši konkreti koduotė (lietuviškoje lokalizacijoje)
Low battery notificationĮspėjimas, kad baigia išsikrauti akumuliatorius
Warn the userĮspėti (pokalbių) dalyvį pokalbių programoje| |Play a sound|Įspėti garsu| |A paper jam occurred|Įstrigo popierius| |Partial complete|Iš dalies atlikta| |Reset page numbers|Iš naujo sumumeruoti puslapius| |Retype text|Iš naujo surinkite tekstą| |Early bird registration is about to close|Išankstinė registracija tuojau bus nutraukta| |Advance notice|Išankstinis pranešimas| |Zoom to selection|Išdidinti pažymėtą sritį| |Disabled for your protection|Išjungta saugumo sumetimais| |Exit full screen mode|Išjungti visaekranę veikseną| |Leave fullscreen mode|Išjungti visaekranę veikseną| |Keep ratio|Išlaikyti proporcijas| |New version available|Išleista nauja versija| |Throw away|Išmesti | |Footnotes may be indicated by number sign #|Išnašos gali būti nurodomos grotelių ženklu #| |Show details|Išsamiau| |Show details|Išsamiau| |Keep formatting|Išsaugoti formatą| |To run low|Išsekti| |Resolve conflict|Išspręsti konfliktą| |Resolve error|Ištaisyti klaidą| |Look and feel|Išvaizda ir poveikis| |Reset and clear|Išvalyti kai išvaloma, atkūrimas nebeturi prasmės
Clear recycle binIšvalyti šiukšlinę šiukšlinės turinys pašalinamas, bet šiukšlinė lieka| |List all group members|Išvardyti visus grupės narius | |Add row to table|Įterpti eilutę į lentelę| |Insert a cool face|Įterpti jaustuką „ramus“| |Insert drag and drop|Įterpti nutempiant| |Add column to table|Įterpti stulpelį į lentelę| |Add to address|Įtraukti į adresą| |Add to playlist|Įtraukti į grojaraštį| |Add to list|Įtraukti į sąrašą| |Add to dictionary|Įtraukti į žodyną| |Apply changes|Įtraukti keitimus| |Include tasks with no due date|Įtraukti neterminuotas užduotis| |Add platform name|Įtraukti platformos pavadinimą| |Add password to password manager|Įtraukti slaptažodį į slaptažodžių tvarkytuvę| |Add silence|Įtraukti tylos būseną (parinktį)| |Add rating|Įvertinti| |An error encountered|Įvyko klaida| |An error occurred|Įvyko klaida| |An error occurred while trying to add the user to the group|Įvyko klaida bandant į grupę įtraukti naują narį| |The following internal error has occurred:|Įvyko vidinė klaida:| |As early as xx century|Jau xx a.| |I feel cool|Jaučiuosi puikiai| |Displaying this page may force you to leave search|Jei bus rodomas šis puslapis, gali būti išjungta paieška| |If you feel that the statemnt is correct…|Jei manote, kad teiginys teisingas… | |If problem persist|Jei nesklandumai kartojasi| |Please visit this link for more information|Jei norite gauti daugiau informacijos, aplankykite šią svetainę| |If the problem persist|Jei vistiek nepavyksta jei nepadeda siūlomi taisymai
If you encounter this problem again…Jeigu šis nesklandumas kartojasi…
If you are sharing this copyJeigu šiuo egzemplioriumi naudojatės ne vienas
By no meansJokiu būdu
John will be right backJonas tuoj grįš pokalbių programoje| |Communicating with server|Jungiamasi su serveriu| |You are about to be disconnected|Jus ketinama atjungti| |You have lost|Jūs pralaimėjote| |Thunderbirds are go!|Jūsų paštas – jūsų poreikiams! mozilla thunderbird
Your phone number will not be sharedJūsų telefono numeris niekam nebus perduodamas
For your information (fyi)Jūsų žiniai
As not spamKad nėra brukalas
Some files may be shared by more than one computerKai kuriuos failus gali bendrai naudoti keli kompiuteriai
As you typeKai renkate (tekstą)
As you typeKai renkate tekstą
When aboveKai viršija
As beforeKaip (ir) anksčiau
Help about helpKaip naudotis žinynu
Help on helpKaip naudotis žinynu
Single low quoteKairioji vienguba kabutė
Double low quoteKairiosios kabutės
Talking to yourselfKalbėjimasis su savimi kde| |Once a year isn't nearly enough|Kartas per metus (labai mažai) ms office
Repeat the last findKartoti paskutinę paiešką
Every 2 daysKas antrą dieną
Every other dayKas antrą dieną
What's this?Kas čia?
What's new?Kas naujo?
Something went wrongKažkas negerai
Replace text as you typeKeisti (tekstą) renkant
Change caseKeisti raidžių lygį
Invert caseKeisti raidžių lygį
Replace text as you typeKeisti renkant
Advance slideKeisti skaidrę
Edit color (point)Keisti spalvą (tašką)
Zoom text onlyKeisti tik teksto dydį
Share informationKeistis informacija
Share information over the internetKeistis informacija internetu
To share information across the worldKeistis informacija su visu pasauliu
To share ideasKeistis nuomonėmis
Share photosKeistis nuotraukomis
Some bugs were discused in research reportKeketas klaidų aptarta tyrimų ataskaitoje
You are aboutKetinate
You are about to remove x from your budy listKetinate pašalinti x iš draugų sąrašo
At each changeKiekvieną kartą keičiant
Capitalize first letter of every sentenceKiekvieną sakinį pradėti didžiąja raide
Capitalize each wordKiekvieną žodį rašyti didžiąja raide (iš didžiosios raidės)
Next timeKitą kartą
Next runKitą kartą bus vykdoma
Error applying patchKlaida diegiant pataisą
Error: variable expectedKlaida: čia turėtų būti kintamasis
Clark kent, alias supermanKlarkas kentas, dar žinomas kaip supermenas
Ask me laterKlauskite vėliau kompiuterio nereikėtų suasmeninti (kai kompiuteris kreipiasi į žmogų) | |Ask a question|Klausti| |Key must be pressed and then released|Klavišą reikia paspausti, po to atleisti| |The book was released in january|Knyga buvo išleista sausio mėn.| |For the time being|Kol kas| |The command com-param is alias for kom-param|Komanda „com-param“ yra ta pati, kaip ir „kom param“| |Combining character below|Kombinacinis ženklas apačioje pvz., nosinė, sedilė, …)
Comment has already been addedKomentaras jau priimtas
Leave commentKomentuoti
My computerKompiuteris
Computer powered by windowsKompiuteris su „windows“ sistema
Specific wordsKonkretūs žodžiai
Contact photoKontakto nuotrauka kompiuterio schemos aprašyme| |Picture of high contrast|Kontrastinga nuotrauka| |To edit the event|Koreguoti informaciją apie šį renginį| |Edit connection|Koreguoti ryšio aprašą| |Contact your administrator|Kreipkitės į administratorių| |Contact editor|Kreipkitės į redaktorių| |Please ask your system administrator for assistance|Kreipkitės į sistemos administratorių| |Contacts: email …|Kreiptis: el. paštas …| |Find in…|Kur ieškoti…| |“Containing text ”“xxx”““|Kuriame yra tekstas „xxx“| |Create|Kurti, sukurti žodis [create] angliškose programose dažnai vartojamas vietoj kitų žodžių, konkrečiai nusakančių atliekamą „gamybinį“ darbą, kuriame nėra kūrybos elementų. tai bendri žodžiai. jei galima, geriau parinkti konkretesnius: skaičiuoti, įdėti, p
Friend requestKvietimas draugauti facebook| |Fine line|Labai plona linija| |Use 12 hour am/pm format|Laiką rodyti 12 val. formatu ši nuostata netinka lietuvių kalbai
Time is upLaikas baigėsi kde ir idiomų žodynas| |Assume zero|Laikykite lygiu nuliui| |Classify as spam|Laikyti brukalu| |Keep until…|Laikyti iki… | |Delay between actions|Laiko pauzė tarp kartojimų| |In time|Laiku| |Available disc space|Laisva vieta diske| |Please, send your feedback|Laukiame (jūsų) atsiliepimų| |Certificate issued by john|Leidimą išdavė džonas| |Play audio cd|Leisti garso diską | |Accept cookies|Leisti įrašyti slapukus| |Let to copy file|Leisti kopijuoti failą| |Play video cd|Leisti vaizdadiskį| |Allow for session|Leisti vienam seansui| |Table to text|Lentelę paversti tekstu| |Game is drawn!|Lygiosios!| |Adjust down|Lygiuoti apačioje| |Adjust right|Lygiuoti dešinėje| |Adjust left|Lygiuoti kairėje| |Adjust table row|Lygiuoti lentelės eilutę| |Adjust margins|Lygiuoti paraštes| |Align to text body|Lygiuoti su tekstu| |Adjust up|Lygiuoti viršuje| |Adjust top|Lygiuoti viršuje| |Align to top (bottom)|Lygiuoti viršus (apačias)| |The line is about to disconnect in preparation for callback|Linija bus atjungta, nes ruošiamasi atgaliniam skambinimui| |Line with fine dots|Linija iš smulkių taškelių| |Certificate already exists|Liudijimas jau yra| |Localized software must look and feel as if it had been made for the target language and culture|Lokalizuotos programos forma ir turinys turi būti tokie, tarsi ji būtų sukurta tai kalbos ir kultūros terpei, kuriai lokalizuota| |Wait a few secods|Luktelėkite| |Wait a short while|Luktelėkite| |Wait some time|Luktelėkite| |Powered by alternative current|Maitinamas kintamąja srove| |My documents|Mano dokumentai| |Zoom in by|Mastelį didinti kas| |Zoom in by 10%|Mastelį didinti kas 10%| |Zoom out by|Mastelį mažinti kas| |Zoom out by 10%|Mastelį mažinti kas 10%| |Zoom|Mastelis| |Zoom to fit|Mastelis toks, kad tilptų| |Low color (8 bit)|Mažai spalvų (8 bitai)| |Low contrast|Mažas kontrastas| |About a minute ago|Maždaug prieš minutę| |About a minute ago|Maždaug prieš minutę| |Less details|Mažiau informacijos| |At least|Mažiausiai| |Least important|Mažiausiai svarbus| |Zoom out|Mažinti| |Zoom the page out|Mažinti puslapį| |Zoom out on the document view|Mažinti rodomą dokumento vaizdą| |Zoom out on the document view|Mažinti rodomą dokumento vaizdą| |Low color image|Mažo spalvingumo piešinys| |Go back one month|Mėnesiu atgal| |Go forward one month|Mėnesiu pirmyn| |Microsoft genuine advantage privacy statement|Microsoft originalo privatumo patvirtinimas | |Pay against bill|Mokėti pagal sąskaitą| |Announcing our new bundle of joy…|Mūsų namai pilni džiaugsmo… | |N times|N kartų| |Browsing by tabs|Naršymas kortelėmis| |Navigate this site|Naršyti po šią svetainę| |Force short filenames|Naudoti tik trumpuosius failų vardus| |Database to use|Naudotina duomenų bazė| |The update does not apply to beta version|Naujinimai netinka beta versijai| |No updates available|Naujinimų nėra| |What's new|Naujovės| |Non-ascii characters are escaped|Ne ascii ženklai keičiami pakaitos sekomis| |Wrong site|Ne ta svetainė| |Invalid password |Ne tas slaptažodis kai surinktas slaptažodis nesutampa su tuo, kuris yra sistemoje įregistruotas
Help topic failed to appearNeatsirado žinyno tema
Keep with next paragraphNeatskirti nuo tolesnės pastraipos
Do not show this dialog againNeberodyti šio dialogo
No color adjustmentNederinti spalvų
Cannot undoNegalima atšaukti
You cannot copy (move) folder to its own subfolderNegalima kopijuoti (perkelti) aplanko į jo paties poaplankį
Cannot resolve senderNegalima nustatyti siuntėjo
Unable to fetch database objectNegalima paimti objekto iš duomenų bazės
Return receipt could not be generatedNegalima suformuoti pranešimo apie laiško gavimą
Invalid voteNegaliojantis balsas
Do not power off and unplug your computerNeišjunkite kompiuterio
Do not turn off your computerNeišjunkite kompiuterio
Keep the browser from performing a scriptNeleisti naršyklei atlikti scenarijaus
Do not make messages available offlineNeleisti rašyti laiškų atsijungus
Characters which are not allowed include ~ ! @Neleistini rašmenys yra šie: ~ ! @
Override automatic handlingNenaudoti automatinio apdorojimo
Force majoreNenugalima jėga licencijose| |Override document size|Nepaisyti dokumento dydžio| |Override character encoding|Nepaisyti esamos koduotės| |Override server settings|Nepaisyti serverio nuostatų| |Insufficient privilegies|Nepakanka teisių| |This message does not appear to be from you|Nepanašu, kad šis laiškas būtų jūsų| |Out of range|Nepatenka į rėžius| |Command x failed|Nepavyko „x“ komanda| |Cannot complete request|Nepavyko atlikti užklausos| |Cannot get folder|Nepavyko atverti aplanko| |Cannot open file|Nepavyko atverti failo| |Unable to resolve hostname|Nepavyko nustatyti mazgo vardo| |Cannot access folder|Nepavyko pasiekti aplanko| |Cannot access server|Nepavyko susisiekti su serveriu| |Cannot get lock|Nepavyko užblokuoti| |Connect failed|Nepavyko užmegzti ryšio| |Failed due to connection timeout|Nepavyko, nes baigėsi prisijungimui skirtas laikas| |Don't capitalize after…|Nepradėti didžiąja raide po…| |Does not exists|Nėra| |Data are not available|Nėra duomenų| |No fonts installed|Nėra įdiegtų šriftų| |No access|Nėra prieigos| |No printers available|Nerastas spausdintuvas| |Turn off tips|Nerodyti patarimų| |Not long ago|Neseniai| |Keep lines together|Neskaidyti pastraipos tekstų rengyklėse
Problem typeNesklandumo rūšis
Invalid password Netaisyklingas slaptažodis kai surinktas slaptažodis neatitinka sistemoje priimtų slaptažodžio sandaros taisyklių: per trumpas, per ilgas, per maža ženklų įvairovė ir pan. | |In the wrong way|Neteisingai| |No proofing|Netikrinti| |Not a valid install package|Netinkamas diegimo paketas| |After a while|Netrukus| |Be right back |Netrukus grįšiu| |Unrecognized filter|Nežinomas filtras| |No item selected|Nieko neatrinkta (nepažymėta)| |No item selected|Nieko nepažymėta| |Invite contact to conference|Ntk. #pakviesti kontaktą į konferenciją#| |Click on (the) key|Ntk. #paspausti ant klavišo#| |Write to contact|Ntk. #rašyti kontaktui#| |Click on (the) button|Ntk. #spustelėti ant mygtuko#| |Welcome to service pack|Ntk. #sveiki atvykę į pataisų paketą#| |Target to|Nukreipti į| |Move down|Nuleisti| |By default|Numatytas| |Zoom to default|Numatytasis mastelis| |Numbering starts on a different page|Numeruoti pradedama nuo kito puslapio| |To number pages|Numeruoti puslapius | |Between … and …|Nuo … iki …| |From scratch|Nuo nulio| |Keep your anti-virus software up-to-date|Nuolat atnaujinkite antivirusinę programą| |Full time connection|Nuolatinis ryšys| |Specify file type|Nurodykite failo tipą| |Add papersize|Nurodyti lapo matmenis| |Add print range|Nurodyti spausdinimo rėžius| |Add fontsize|Nurodyti šrifto dydį| |Adjust date and time|Nustatyti datą ir laiką| |Adjust clock|Nustatyti laikrodį| |Set as default|Nustatyti numatytuoju| |Drag and drop or copy and paste all files|Nutempti arba nukopijuoti visus failus| |Drag and drop file to library|Nutempti failą į biblioteką| |Kill process|Nutraukti procesą vartojamas „linux“ sistemoje
Contact was lostNutrūko ryšys
Object is not availableObjektas neprieinamas
Object is availableObjektas prieinamas
In object programming object is an instance of classObjektiniame programavime objektas yra klasės egzempliorius
Source and target language sentences are aligned in translation memoryOriginalo ir vertimo kalbų sakiniai yra suporuoti vertimo atmintyje
Make donationPaaukoti, padovanoti
Up one levelPaaukštinti vienu lygiu
End date must occur after start datePabaigos data turi eiti po pradžios datos
Just in timePačiu laiku
Create backupPadaryti atsarginę kopiją
Make copyPadaryti kopiją
Credit for translationPadėka už vertimą
By formulaPagal formulę
According to user-defined rulesPagal siuntėjo parengtas taisykles
At lastPagaliau, galų gale
Case insensitive searchPaieška neskiriant didžiųjų raidžių nuo mažųjų
Case sensitive searchPaieška skiriant didžiąsias raides nuo mažųjų
Search criteria must apply to whole cellsPaieškos kriterijai taikomi visam langeliui ne visiems langeliams!| |Please try again|Pakartokite| |Confirm password|Pakartokite slaptažodį| |Retype password|Pakartokite slaptažodį| |Override with defaults|Pakeisti numatytaisiais| |Changes take effect immediately|Pakeitimai įsigalioja tuojau pat| |Restart the program to apply changes|Pakeitimai įsigalios paleidus programą iš naujo| |Restart to apply changes|Pakeitimai įsigalios paleidus programą iš naujo| |The following have signed this package|Paketą pasirašė| |Please stand by|Palaukite| |At start up|Paleidžiant| |Run program|Paleisti programą| |As against|Palyginti su| |As against|Palyginti su| |As compared with (to)|Palyginti su| |By comparison to (with)…|Palyginti su… | |Compare x against z|Palyginti x su z| |Keep read articles|Palikti skaitytus straipsnius| |Keep only the last|Palikti tik paskutinį| |Leave a message|Palikti žinutę| |To see what's included in a block|Pamatyti, iš ko sudarytas blokas| |Kill window|Panaikinti langą| |Uncheck this box|Panaikinti šio langelio žymėjimą| |Your browser appears to be offline|Panašu, kad naršyklė neprisijungusi prie tinklo| |The text seems to contain a url|Panašu, kad tekste yra universalusis adresas (url)| |Please select a buddy to pounce|Parinkite draugą, į kurio veiksmus reaguosite| |Use different name|Parinkti (parinkite) kitą vardą| |Adjust color|Parinkti spalvą| |Share this albom with friends|Parodykite šį albumą draugams| |After the end|Pasibaigus| |After record change|Pasikeitus įrašui| |Take advanage|Pasinaudoti| |Appear|Pasirodyti| |Is away from computer|Pasitraukęs nuo kompiuterio| |You cannot create an empty away message|Pasitraukimo žinutė negali būti tuščia| |Become away|Pasitraukti| |Go away|Pasitraukti iš pokalbio
Least recently used firstPaskiausiai naudotus – į pradžią
Account will expire on …Paskyra nustos galioti nuo …
Last runPaskutinį kartą vykdyta
Last modified 2010.03.31Paskutiniai keitimai 2010-03-31
Press enter Paspauskite įvedimo klavišą
Press escape keyPaspausti grįžimo klavišą
Press esc keyPaspausti grįžimo klavišą
Click on the keyPaspausti klavišą
Click on (the) buttonPaspausti mygtuką
During the previous daysPastarosiomis dienomis
Paragraphs have consistent punctuationPastraipose yra darni skyryba
Clear attributePašalinti požymį požymio nebelieka| |Clear finished transfers|Pašalinti užbaigtų perdavimų įrašus| |Patch failed|Pataisyti nepavyko| |Please choose a more secure password|Pateikite saugesnį slaptažodį| |Please check once again|Patikrinkite dar kartą| |Delay between words|Pauzė tarp žodžių| |For instance|Pavyzdžiui| |Down one level|Pažeminti vienu lygiu| |Mark complete|Pažymėti kaip atliktą (užbaigtą)| |Mark as read|Pažymėti kaip skaitytą| |Check this box|Pažymėti šį langelį| |Add star|Pažymėti žvaigždute| |Word by word|Pažodžiui| |Gain or loss|Pelnas ar nuostolis| |During the day (week, month, year…)|Per dieną (savaitę, mėnesį, metus…)| |Go to location bar|Pereiti prie adresų juostos| |Go to date|Pereiti prie datos| |Navigate next unread|Pereiti prie kito, neskaityto| |Navigate to this url|Pereiti prie šio adreso| |Goes down one cell|Perkelia (vienu) langeliu žemyn| |Goes to previouos character|Perkelia prie ankstesnio ženklo| |Goes to next character|Perkelia prie tolesnio ženklo| |Cut and paste|Perkelti| |Make above|Perkelti į viršų| |Move again|Perkelti vėl| |Copy and paste|Perkopijuoti| |Please read the following license agreement|Perskaitykite licencijos sutartį| |No preview available|Peržiūra negalima| |As contrasted to (with)|Piešingai negu| |Width (at least)|Plotis (mažiausias)| |After paragraph|Po pastraipos| |You are not online to chat|Pokalbiuose dalyvauti galima tik prisijungus| |Getting started guide|Pradedančiųjų vadovas| |Get a fresh start|Pradėkite iš naujo| |Start over|Pradėti iš pradžių| |Getting started|Pradžia| |Getting start|Pradžia| |Reset|Pradžion procedūra paskalio kalboje
Bug reportPranešimas apie klaidą
Let me knowPraneškite man
Report a bugPranešti apie klaidą
After the startPrasidėjus
Ask for helpPrašyti pagalbos
Please, send your feedbackPrašom atsiųsti atsiliepimą
Please do not press this button againPrašom pakartotinai nespausti šio mygtuko
Subscription is due to expirePrenumeratos terminas artėja prie pabaigos
Adjust to contourPriderinti prie kontūro
Add to playlistsPridėti prie grojaraščių
Add to ignoresPridėti prie ignoruojamųjų
Apply shadowPridėti šešėlį
Add a to bPrie b pridėti a
Add attachment to emailPrie el. laiško pridėti priedą
Available dictionariesPrieinami žodynai ne visi turimi gali būti prieinami| |Available encodings|Prieinamos koduotės turimų koduočių poaibis, skirtas operatyviam naudojimui, į kurį galima įtraukti dažniau naudojamas koduotes iš visų turimų.
By contrast to (with)Priešingai negu
Last but onePriešpaskutinis
Next to the lastPriešpaskutinis
Apply changesPriimti keitimus
Accept changesPriimti pakeitimus
Owned by user…Priklausantis…
On demandPrireikus
Connection typePrisijungimo būdas
Go onlinePrisijungti (nuo tinklo)
Own advantagePrivalumas
By forcePriverstinai
Force shut downPriverstinai išjungti
Program run out memoryProgramai trūksta atminties
Sofware is delivered as isPrograminė įranga tiekiama tokia, kokia yra t. y. be jokių garantijų ar įsipareigojimų| |Cool cooling system|Puiki aušinimo sistema| |Cool program|Puiki programa| |Cool artist|Puikus atlikėjas| |Page number|Puslapio numeris| |Number of letters in the word|Raidžių skaičius žodyje| |Classify messages manually as spam|Rankiniu būdu nurodyti, kuriuos laiškus laikyti brukalu| |Locate file|Rasti failą| |Find target|Rasti paskirties vietą windows 7
Find in current collectionRasti šiame rinkinyje
Check spelling as you typeRašybą tikrinti renkant
No mispellings encounteredRašybos klaidų nerasta
Use correct grammarRašykite taisyklingai
Create letterRašyti laišką
Edit developersRedaguoti projektuotojų sąrašą
Log on as an administratorRegistruokitės kaip administratorius
Password requiredReikia slaptažodžio
An event is hosted by xRenginį organizuoja x
From time to timeRetkarčiais
Restrict usageRiboti naudojimą
Sort by nameRikiuoti pagal vardus
Error communicating with serverRyšio su serveriu klaida
Connection lostRyšys nutrūko
The view will be scrolled to that lineRodinys bus patrauktas iki tos eilutės
Show detailsRodyti išsamiai
Appear awayRodyti kaip pasitraukusį, prisijungusį, pasišalinusį, nematomą…
Show century in date (20xx)Rodyti keturis metų skaitmenis (20xx)
Make window fullscreenRodyti langą per visą ekraną
Go to first slideRodyti pirmą skaidrę
List files onlyRodyti tik failus
Display your bookmarksRodyti tinklalapių adresyną
Movies to playRodytini filmai
Appear awayRodomas kaip pasitraukęs, prisijungęs, pasišalinęs, nematomas…
Capitalize names of daysSavaitės dienas rašyti iš didžiųjų raidžių toks teiginys gali būti vartojamas tiktai kalbant apie anglų ir kai kurias kitas kalbas, kuriuose priimta savaitės dienas rašyti iš didžiųjų raidžių ir netinka lietuvių kalbai.| |Long ago|Seniai| |A long time ago|Seniai| |Server certificate not yet valid|Serverio liudijimas dar negalioja| |Server have gone down|Serveris nustojo veikti| |Make calls synchronous|Sinchronizuoti iškvietimus| |System is low on virtual memory|Sistemai trūksta virtualiosios atminties| |Send again|Siųsti iš naujo| |Creating checksum|Skaičiuojama kontrolinė suma| |Create checksum|Skaičiuoti kontrolinę sumą| |Number out of range|Skaičius nepatenka į intervalą| |Reading in progress|Skaitoma| |Case sensitive|Skiriamos didžiosios ir mažosios raidės| |Is different from…|Skiriasi nuo…| |Classify messages using the anti-spam tools|Skirstyti laiškus brukalo naikinimo priemonėmis| |Match case|Skirti didžiąsias raides nuo mažųjų| |As distinct from|Skirtingai nuo| |Password must contain at least one number|Slaptažodyje turi būti bent vienas skaitmuo| |Low password strenght|Slaptažodis per silpnas| |Password manager automatically fills in this field|Slaptažodžių tvarkytuvė pati užpildo šį lauką| |Passwords are case sensitive|Slaptažodžiuose didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis| |Letters in passwords must be typed using the correct case|Slaptažodžiuose didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis | |Scroll left, right, forward, back|Slinkti į kairę, į dešinę, pirmyn, atgal| |Fine dots|Smulkūs taškeliai| |Color adjustment|Spalvų derinimas| |Allow fast saves|Sparčiai įrašyti| |File to print|Spausdintinas failas| |Press escape key|Spauskite grįžimo klavišą| |Press esc|Spauskite grįžimo klavišą| |Click on (the) button|Spausti mygtuką| |Click tab file|Spustelėkite meniu punktą „failas“| |Click on (the) button|Spustelėti mygtuką| |Click on the mouse button|Spustelėti pelės klavišą| |Service-related information|Su paslaugomis susieta informacija| |Browser-compatible|Suderinamas su naršykle| |Checking for compatible add-ons|Suderinamų priedų paieška| |Make this text consistent with formatting|Suderinkite šį tekstą su formatavimu| |Combines several text items into one|Sujungia kelis tekstus į vieną| |Make source text|Sukurti originalų tekstą| |Slow down|Sulėtinti| |Add line numbering|Sunumeruoti eilutes| |Help john get started on facebook|Supažindinkite joną su „facebook“ tinklu| |Enter the name of the user you wish to invite to chat|Surinkite asmens, kurį norite pakviesti pokalbiui, vardą| |Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional invite message|Surinkite asmens, kurį norite pakviesti, vardą; galima (bet nebūtina) pridėti pakvietimo žinutę| |Please enter a buddy to pounce|Surinkite draugo, į kurį reaguosite, vardą| |Choose password|Surinkite slaptažodį| |Enter file name to edit|Surinkite tvarkytino failo vardą| |Typing replaces selection|Surinktas rašmuo keičia pažymėtą| |Find other people who share the same last name|Susirasti bendrapavardžius | |Contact us|Susisiekite su mumis| |Contact with editor|Susisiekite su redaktoriumi| |Accept error|Susitaikyti su klaida| |Grant operator status|Suteikti operatoriaus statusą| |Grant permission|Suteikti teisę| |Grant voiced status|Suteikti žodį irc pokalbiuose
Accept with liscence agreementSutikti su licencijos sutartimi
I acceptSutinku
Please restrict the name to n charactersSutrumpinkite vardą bent iki n ženklų
Force equal column widthSuvienodinti stulpelių plotį
Find out more about…Sužinoti apie… daugiau
Please make sure you remember the master passwordSvarbu nepamiršti pagrindinio slaptažodžio
Under considerationSvarstomas
Welcome to our siteSveiki aplankę mūsų svetainę
Welcome back!Sveiki sugrįžę!
Welcome!Sveiki!
Welcome to mozillaSveiki! čia „mozilla“
Welcome to service packSveiki! čia pataisų paketas
Website supports authentication for this pageSvetainė gali nustatyti šio tinklalapio tapatybę
Site that you do not trust completelySvetainė, kuria ne visai pasitikite
Remove character above textŠalinti virš teksto esantį ženklą
By-productŠalutinis produktas
This timeŠį kartą
This error may appear if…Ši klaida gali būti, jei…
The following service is not availableŠi paslauga negalima
This service is not supportedŠi paslauga neteikiama
This program is installed a bundle with other programs Ši programa diegiama kartu su kitomis programomis
This program does not escape the charactersŠi programa ženklų nekeičia pakaitos sekomis
Current slideŠi skaidrė
No points specified in this fileŠiame faile nėra aprašytų taškų
This program assumes that…Šioje programoje laikoma, kad…
Current dataŠios dienos data
User can override this instructionŠios instrukcijos naudotojas gali nepaisyti
These rules are in force until december, 31Šios taisyklės galioja iki gruodžio 31 d.
This address is no longer validŠis adresas nebegalioja
This document is not completely loaded yetŠis dokumentas dar įkeliamas
This record will be permanently deletedŠis įrašas bus negrįžtamai pašalintas
This issue has been resolvedŠis klausimas buvo išspręstas
This plugin requires vistaŠis papildinys veikia tik vistos sistemoje
This set of characters include letters a-z, and digits 0-9Šis rašmenų rinkinys – tai raidės a–z ir skaitmenys 0–9
Current viewŠis rodinys kai kalbama apie konkretų daiktą, tai vietoj „dabartinis“ arba „esamas“ geriau tinka „šis“.| |Data not available at this time|Šiuo metu nėra duomenų| |No current need|Šiuo metu nereikia| |Current default|Šiuo metu numatytasis| |Tab separated record fields|Tabuliavimo ženklais skiriami įrašo laukai | |This applies to the files already on or about to be written to a cd|Tai taikoma failams, jau esantiems arba ruošiamiems įrašyti į kompaktinį diską| |Apply all operations|Taikyti visas operacijas | |Apply all|Taikyti visiems| |Correct two initial capitals|Taisyti dvi pirmąsias didžiąsias raides| |By the way|Tarp kitko| |Spaces and special characters in the filename sometimes are escaped|Tarpai ir specialieji ženklai failų varduose kartais keičiami pakaitos sekomis| |Escape spaces to %20|Tarpus keisti į %20| |Automatically escape spaces|Tarpus keisti kaitos sekomis| |Text will become underlined|Tekstas bus pabrauktas| |Text below picture|Tekstas po paveikslu| |Text under figure|Tekstas po paveikslu| |Text is aligned along the left margin|Tekstas sulygiuotas palei dešinįjį kraštą| |Text is aligned along the left margin|Tekstas sulygiuotas palei dešinįjį kraštą| |Ascii mode|Tekstinė veiksena| |Due date on or before yesterday|Terminas ne vėliau kaip vakar| |To last|Tęstis| |As low as 100|Tik 100| |Whole words only|Tik ištisi žodžiai| |Match whole words|Tik ištisi žodžiai| |Updated a while ago|Tik ką atnaujinta| |Updated a moment ago|Tik ką atnaujinta| |Check updates|Tikrinti ar yra naujinimų| |Check spelling as you type|Tikrinti rašybą renkant tekstą| |Shows web pages without fetching them from net|Tinklapiai rodomi neatsiunčiant jų iš tinklo| |File does not exist|Tokio failo nėra| |File already exists|Toks failas jau yra| |This username is not available|Toks vardas jau yra| |As is|Toks, koks yra| |Not enough memory|Trūksta atminties| |Insufficient memory|Trūksta atminties| |Out of memory, paper …|Trūksta atmintinės, popieriaus …| |At the same time|Tuo pat metu| |Be right back|Tuojau grįšiu| |Keywords must be entered alone|Turi būti įvesti tik raktiniai žodžiai| |Available dictionaries|Turimi žodynai| |Available encodings|Turimos koduotės koduotės, esančios programoje
You don't have enough creditsTurite per mažai taškų
Fm/am/lw tunerUltratrumpųjų, viduriniųjų ir ilgųjų bangų radijo imtuvas
Fm/am/lw tunerUltratrumpųjų, viduriniųjų ir ilgųjų bangų radijo imtuvas
Unicode escape requires 4 hexadecimal digits after \uUnikodo pakaite po \u turi būti 4 šešioliktainiai skaitmenys
Complete wordUžbaigti žodį
Disable force quitUždrausti priverstinį užbaigimą
Solid square, circle…Užpildytas kvadratas, skritulys…
Please file a bugUžregistruokite klaidą
Install userUžregistruoti naudotoją (abonentą, lankytoją, …)| |Visual assistance|Vaizdinė pagalba| |One day ago|Vakar| |Align controls along their middle|Valdiklius lygiuoti palei jų centrus | |Powered by gecko|Veikia su „gecko“ varikliu| |Call back|Vėl paskambinti| |Vertical adjustment|Vertikalusis lygiavimas| |Translation submitted is in the wrong language|Vertimas pateiktas ne ta kalba| |Translation contains extra tags|Vertime yra nereikalingų gairių| |Per page|Vienam puslapiui| |Go up a level|Vienu lygiu aukštyn| |Go down a level|Vienu lygiu žemyn| |Go backward one page|Vienu puslapiu atgal| |Go forward one page|Vienu puslapiu pirmyn| |For public release|Viešam paskelbimui| |During execution|Vykdant, vykdymo metu| |Executes the command in the context of the debugger|Vykdo komandą derintuvės aplinkoje| |Command in progress|Vykdoma komanda| |Along the top (bottom)|Viršuje (apačioje) jei čia visas sakinys, žodį galima praleisti
Always askVisada klausti
Always on topVisada matomas
In all such instancesVisais tokiais atvejais
All supported filesVisi priimtini failai
All activities occur synchronouslyVisi veiksmai vyks sinchroniškai
Solid black, white…Visiškai juodas, baltas…
Not enough system resources to display completelyViskam parodyti trūksta sistemos išteklių
It's about timeViskam savas laikas
It is about timeViskam savas laikas mozilla| |All rights reserved|Visos teisės priklauso autoriui(-iams)| |Ansi|Windows jeigu iš tikrųjų yra bet kuri „windows“ koduotė
AnsiWindows-1257 jeigu iš tikrųjų yra ši konkreti koduotė (lietuviškoje lokalizacijoje)| |X is idle|X laukia| |X left the network|X pasitraukė iš tinklo| |The x value is above z|X reikšmė didesnė už z| |X value is below z|X reikšmė mažesnė už z| |X successfully patched|X sėkmingai pataisyta žr. dar failed.
X is no longer awayX sugrįžo pokalbių programoje| |X has become idle|X tapo neveiklus pokalbių programoje
X is no longer idleX tapo veiklus
X aka zX žinomas kaip z
Game is drawnŽaidimas baigėsi lygiomis
Game is overŽaidimas baigtas
Game lostŽaidimas pralaimėtas
Game is pausedŽaidimas pristabdytas
Game is runningŽaidžiama
Let us play!Žaiskime!
Play against computerŽaisti prieš kompiuterį
Low display resolutionŽema ekrano skiriamoji geba
Below zeroŽemiau nulio
Below averageŽemiau vidurkio
Non-ascii characterŽenklas, nepriklausantis ascii aibei
Mouse selection modeŽymėjimas pele
By farŽymiai
Well aboveŽymiai daugiau
Go back one stepŽingsniu atgal
The message is too largeŽinutė per ilga
Viewer for f3Žiūryklė, iškviečiama su f3
For more information see …Žr. dar …