Xfce Wiki

Sub domains
 

This is an old revision of the document!


Čia rašom savo pageidavimus/pasiūlymus dėl vertimų, pvz. kokį žodį kokiu versime, etc.

pradedam:

Angliškas terminas Lietuviškas
A long time agoSeniai
A number ofDaug
A paper jam occurredĮstrigo popierius
About a minute agoMaždaug prieš minutę
About a minute agoMaždaug prieš minutę
About this versionApie šią laidą
Above nDaugiau kaip n
Accept changesPriimti pakeitimus
Accept cookiesLeisti įrašyti slapukus
Accept errorSusitaikyti su klaida
Accept with liscence agreementSutikti su licencijos sutartimi
According to user-defined rulesPagal siuntėjo parengtas taisykles
Account will expire on …Paskyra nustos galioti nuo …
Ad hoc networkEkspromtinis tinklas
Add a new photo to albumĮ albumą įdėti naują nuotrauką
Add a to bPrie b pridėti a
Add attachment to emailPrie el. laiško pridėti priedą
Add column to tableĮterpti stulpelį į lentelę
Add fontsizeNurodyti šrifto dydį
Add line numberingSunumeruoti eilutes
Add new photosĮdėti naujų nuotraukų
Add papersizeNurodyti lapo matmenis
Add password to password managerĮtraukti slaptažodį į slaptažodžių tvarkytuvę
Add phone number to formĮ anketą įrašykite telefono numerį
Add platform nameĮtraukti platformos pavadinimą
Add print rangeNurodyti spausdinimo rėžius
Add ratingĮvertinti
Add row to tableĮterpti eilutę į lentelę
Add silenceĮtraukti tylos būseną (parinktį)
Add starPažymėti žvaigždute
Add tableĮdėti lentelę
Add to addressĮtraukti į adresą
Add to dictionaryĮtraukti į žodyną
Add to ignoresPridėti prie ignoruojamųjų
Add to listĮtraukti į sąrašą
Add to playlistĮtraukti į grojaraštį
Add to playlistsPridėti prie grojaraščių
Adjust clockNustatyti laikrodį
Adjust colorParinkti spalvą
Adjust date and timeNustatyti datą ir laiką
Adjust downLygiuoti apačioje
Adjust leftLygiuoti kairėje
Adjust marginsLygiuoti paraštes
Adjust rightLygiuoti dešinėje
Adjust table rowLygiuoti lentelės eilutę
Adjust to contourPriderinti prie kontūro
Adjust to…Derinti prie…
Adjust topLygiuoti viršuje
Adjust upLygiuoti viršuje
Advance noticeIšankstinis pranešimas
Advance slideKeisti skaidrę
After a whileNetrukus
After paragraphPo pastraipos
After record changePasikeitus įrašui
After the endPasibaigus
After the startPrasidėjus
Align controls along their middleValdiklius lygiuoti palei jų centrus
Align to text bodyLygiuoti su tekstu
Align to top (bottom)Lygiuoti viršus (apačias)
All activities occur synchronouslyVisi veiksmai vyks sinchroniškai
All rights reservedVisos teisės priklauso autoriui(-iams)
All supported filesVisi priimtini failai
Allow blank cellsGalimi tušti langeliai
Allow emptyGali būti ir tuščias
Allow fast savesSparčiai įrašyti
Allow for sessionLeisti vienam seansui
Along the top (bottom)Viršuje (apačioje) jei čia visas sakinys, žodį galima praleisti| |Always ask|Visada klausti| |Always on top|Visada matomas| |An error encountered|Įvyko klaida| |An error occurred|Įvyko klaida| |An error occurred while opening the file|Atveriant failą įvyko klaida| |An error occurred while trying to add the user to the group|Įvyko klaida bandant į grupę įtraukti naują narį| |An event is hosted by x|Renginį organizuoja x| |And above|Ir daugiau| |Any time|Bet kada| |Announcing our new bundle of joy…|Mūsų namai pilni džiaugsmo… | |Ansi|Iso-8859 jeigu iš tikrųjų yra bet kuri iso-8859 koduotė
AnsiIso-8859-13 jeigu iš tikrųjų yra ši konkreti koduotė (lietuviškoje lokalizacijoje)| |Ansi|Windows jeigu iš tikrųjų yra bet kuri „windows“ koduotė
AnsiWindows-1257 jeigu iš tikrųjų yra ši konkreti koduotė (lietuviškoje lokalizacijoje)| |Ansi encoding|Ansi koduotė aštuonių bitų koduotė, turinti jav standarto statusą (ansi = american national standard institute), sutampanti su vakarų europos šalyse vartojamo tarptautinio standarto iso/iec 8859-1 koduote. jav ir vakarų europos šalių programuotojų žar
AppearPasirodyti
Appear awayRodyti kaip pasitraukusį, prisijungusį, pasišalinusį, nematomą…
Appear awayRodomas kaip pasitraukęs, prisijungęs, pasišalinęs, nematomas…
Apply allTaikyti visiems
Apply all operationsTaikyti visas operacijas
Apply borderĮrėminti
Apply bordersĮrėminti
Apply changesĮtraukti keitimus
Apply changesPriimti keitimus
Apply downloaded updateĮdiegti atsiųstą naujinimą
Apply filterFiltruoti
Apply last changes to programĮ programą įtraukti paskutinius pakeitimus
Apply list of forbidden characters to beginning and end of linesAtsižvelgti į neleistinus rašmenis eilučių pradžioje ir pabaigoje
Apply shadowPridėti šešėlį
Apply spacing between asian and latin parametersĮdėti tarpus tarp lotynų ir azijos tekstų
Are you sure you want to remove this photoAr tikrai pašalinti šią nuotrauką
Are you sure?Ar tikrai?
As againstPalyginti su
As againstPalyginti su
As beforeKaip (ir) anksčiau
As compared with (to)Palyginti su
As contrasted to (with)Piešingai negu
As distinct fromSkirtingai nuo
As early as xx centuryJau xx a.
As high as 100Iki pat 100
As you typeKai renkate (tekstą)
As you typeKai renkate tekstą
As isToks, koks yra
As low as 100Tik 100
As not spamKad nėra brukalas
Ascii modeTekstinė veiksena
Ascii textAscii tekstas tai grynasis tekstas, koduotas septynių bitų koduote, turinčia jav standarto statusą (american standard code for information interchange – amerikietiškas informacijos mainų kodo standartas). jav programuotojų žargone ši ascii santrumpa taikoma ir bet kuria aštuonių bitų koduote koduotam grynajam tekstui. mat anglų kalbos tekstams pakanka septynių bitų koduotės. taip pažodžiui galima versti tik įsitikinus, kad iš tikrųjų turimas omenyje septynių bitų tekstas ir tai vertime turi būti atspindėta. visais kitais atvejais reikia vartoti [grynojo teksto] terminą:| |Ascii text|Grynasis tekstas| |Ask a question|Klausti| |Ask for help|Prašyti pagalbos | |Ask me later|Klauskite vėliau kompiuterio nereikėtų suasmeninti (kai kompiuteris kreipiasi į žmogų)
Assume zeroLaikykite lygiu nuliui
At each changeKiekvieną kartą keičiant
At lastPagaliau, galų gale
At leastMažiausiai
At mostDaugiausia
At start upPaleidžiant
At the same timeTuo pat metu
Authorized userĮgaliotasis vartotojas
AutomaticallyAutomatiškai jei programai nurodyta ką nors daryti, tai savaime aišku, kad tą ji darys automatiškai, todėl žodžio „automatiškai“ galima ir nevartoti arba pakeisti informatyvesniu žodžiu| |Automatically escape spaces|Tarpus keisti kaitos sekomis| |Available dictionaries|Prieinami žodynai ne visi turimi gali būti prieinami
Available dictionariesTurimi žodynai
Available disc spaceLaisva vieta diske
Available encodingsGalimos koduotės pvz., visos 8 bitų koduotės | |Available encodings|Prieinamos koduotės turimų koduočių poaibis, skirtas operatyviam naudojimui, į kurį galima įtraukti dažniau naudojamas koduotes iš visų turimų.
Available encodingsTurimos koduotės koduotės, esančios programoje | |Back color |Fono spalva| |Back to group|Grįžti į grupę| |Back to top|Grįžti į viršų| |Background will be lost|Dings fonas| |Battery low|Baigiasi baterija| |Be right back|Tuojau grįšiu| |Be right back |Netrukus grįšiu| |Become away|Pasitraukti| |Below average|Žemiau vidurkio| |Below zero|Žemiau nulio| |Between … and …|Nuo … iki …| |By accident|Atsitiktinai| |By all means|Būtinai| |By comparison to (with)…|Palyginti su… | |By contrast to (with)|Priešingai negu | |By default|Numatytas| |By far|Žymiai| |By force|Priverstinai| |By formula|Pagal formulę| |By no means|Jokiu būdu| |By reason of|Dėl to, kad| |By the way|Tarp kitko| |By-product|Šalutinis produktas| |Bookmark this page|Įrašyti šio tinklalapio adresą (į adresyną)| |Browser-compatible|Suderinamas su naršykle| |Browsing by tabs|Naršymas kortelėmis| |Bug report|Pranešimas apie klaidą| |Call back|Vėl paskambinti| |Cannot access folder|Nepavyko pasiekti aplanko| |Cannot access server|Nepavyko susisiekti su serveriu| |Cannot complete request|Nepavyko atlikti užklausos| |Cannot get folder|Nepavyko atverti aplanko| |Cannot get lock|Nepavyko užblokuoti| |Cannot open file|Nepavyko atverti failo| |Cannot resolve sender|Negalima nustatyti siuntėjo| |Cannot undo|Negalima atšaukti| |Capitalize each word|Kiekvieną žodį rašyti didžiąja raide (iš didžiosios raidės)| |Capitalize first letter of every sentence|Kiekvieną sakinį pradėti didžiąja raide| |Capitalize names of days|Savaitės dienas rašyti iš didžiųjų raidžių toks teiginys gali būti vartojamas tiktai kalbant apie anglų ir kai kurias kitas kalbas, kuriuose priimta savaitės dienas rašyti iš didžiųjų raidžių ir netinka lietuvių kalbai.
Caption containing these wordsAntraštė su šiais žodžiais
Case insensitive searchPaieška neskiriant didžiųjų raidžių nuo mažųjų
Case sensitiveSkiriamos didžiosios ir mažosios raidės
Case sensitive searchPaieška skiriant didžiąsias raides nuo mažųjų
Cash advanceAvansas grynaisiais pinigais
Certificate already existsLiudijimas jau yra
Certificate issued by johnLeidimą išdavė džonas
Change caseKeisti raidžių lygį
Changes take effect immediatelyPakeitimai įsigalioja tuojau pat
Character detailsInformacija apie ženklą
Characters which are not allowed include ~ ! @Neleistini rašmenys yra šie: ~ ! @
Check spelling as you typeRašybą tikrinti renkant
Check spelling as you typeTikrinti rašybą renkant tekstą
Check this boxPažymėti šį langelį
Check updatesTikrinti ar yra naujinimų
Checking for compatible add-onsSuderinamų priedų paieška
Checking for updatesIeškoma naujinimų
Choose passwordSurinkite slaptažodį
Clark kent, alias supermanKlarkas kentas, dar žinomas kaip supermenas
Classify as spamLaikyti brukalu
Classify messages manually as spamRankiniu būdu nurodyti, kuriuos laiškus laikyti brukalu
Classify messages using the anti-spam toolsSkirstyti laiškus brukalo naikinimo priemonėmis
Clear attributePašalinti požymį požymio nebelieka| |Clear finished transfers|Pašalinti užbaigtų perdavimų įrašus| |Clear recycle bin|Išvalyti šiukšlinę šiukšlinės turinys pašalinamas, bet šiukšlinė lieka
Click on (the) buttonPaspausti mygtuką
Click on (the) buttonNtk. #spustelėti ant mygtuko#
Click on (the) buttonSpausti mygtuką
Click on (the) buttonSpustelėti mygtuką
Click on (the) keyNtk. #paspausti ant klavišo#
Click on the keyPaspausti klavišą
Click on the mouse buttonSpustelėti pelės klavišą
Click tab fileSpustelėkite meniu punktą „failas“
Close anyway?Ar vis tiek užverti (uždaryti)?
Color adjustmentSpalvų derinimas
Combines several text items into oneSujungia kelis tekstus į vieną
Combining character belowKombinacinis ženklas apačioje pvz., nosinė, sedilė, …)| |Command in progress|Vykdoma komanda| |Command x failed|Nepavyko „x“ komanda| |Comment has already been added|Komentaras jau priimtas| |Communicating with server|Jungiamasi su serveriu| |Compare x against z|Palyginti x su z| |Complete word|Užbaigti žodį| |Computer powered by windows|Kompiuteris su „windows“ sistema| |Confirm deletion|Ar tikrai pašalinti| |Confirm password|Pakartokite slaptažodį| |Connect failed|Nepavyko užmegzti ryšio| |Connection has timed out|Baigėsi prisijungimo laikas| |Connection lost|Ryšys nutrūko| |Connection type|Prisijungimo būdas| |Consider upper- and lower-case letters equivalent|Didžiąsias ir mažąsias raides laikyti lygiavertėmis| |Consistent with facts|Atitinka faktus| |Consistent with…|Deranti su| |Contact editor|Adresų tvarkytuvė| |Contact editor|Kreipkitės į redaktorių| |Contact your administrator|Kreipkitės į administratorių| |Contact photo|Adresato nuotrauka adresų knygoje
Contact photoKontakto nuotrauka kompiuterio schemos aprašyme| |Contact us|Susisiekite su mumis| |Contact was lost|Nutrūko ryšys| |Contact with editor|Susisiekite su redaktoriumi| |Contacts: email …|Kreiptis: el. paštas …| |“Containing text ”“xxx”““|Kuriame yra tekstas „xxx“| |Cool artist|Puikus atlikėjas| |Cool cooling system|Puiki aušinimo sistema| |Cool program|Puiki programa| |Copy and paste|Perkopijuoti| |Correct two initial capitals|Taisyti dvi pirmąsias didžiąsias raides| |Create|Kurti, sukurti žodis [create] angliškose programose dažnai vartojamas vietoj kitų žodžių, konkrečiai nusakančių atliekamą „gamybinį“ darbą, kuriame nėra kūrybos elementų. tai bendri žodžiai. jei galima, geriau parinkti konkretesnius: skaičiuoti, įdėti, p
Create backupPadaryti atsarginę kopiją
Create checksumSkaičiuoti kontrolinę sumą
Create letterRašyti laišką
Create linkĮdėti saitą
Creating checksumSkaičiuojama kontrolinė suma
Credit for translationPadėka už vertimą
Current dataŠios dienos data
Current defaultŠiuo metu numatytasis
Current slideŠi skaidrė
Current viewŠis rodinys kai kalbama apie konkretų daiktą, tai vietoj „dabartinis“ arba „esamas“ geriau tinka „šis“.| |Cut and paste|Perkelti| |Data are not available|Nėra duomenų| |Data has become corrupted|Duomenys (tapo) sugadinti| |Data not available at this time|Šiuo metu nėra duomenų| |Data type|Duomenų tipas| |Data will be lost|Duomenys bus prarasti| |Database to use|Naudotina duomenų bazė| |Decoding data on the fly|Dinaminis duomenų kodavimas| |Decoding data on the fly|Duomenys iškoduojami kai jų prireikia| |Decoding data on the fly|Duomenų iškodavimas kai jų prireikia| |Delay between actions|Laiko pauzė tarp kartojimų| |Delay between words|Pauzė tarp žodžių| |Disable force quit|Uždrausti priverstinį užbaigimą| |Disabled for your protection|Išjungta saugumo sumetimais| |Discuss this event|Aptarti šį įvykį| |Disk is completely empty|Diskas tuščias| |Disk is full|Diskas užpildytas| |Display a chart along with the view|Diagramą rodyti su rodiniu| |Display your bookmarks|Rodyti tinklalapių adresyną| |Displaying this page may force you to leave search|Jei bus rodomas šis puslapis, gali būti išjungta paieška| |Do you continue anyway?|Ar vis tiek tęsti? dažnai „vis tiek“ galima praleisti
Do not make messages available offlineNeleisti rašyti laiškų atsijungus
Do not power off and unplug your computerNeišjunkite kompiuterio
Do not show this dialog againNeberodyti šio dialogo
Do not turn off your computerNeišjunkite kompiuterio
Does not existsNėra
Don't ask me againDaugiau neklausti
Don't capitalize after…Nepradėti didžiąja raide po…
Double low quoteKairiosios kabutės
Down one levelPažeminti vienu lygiu
Drag and drop file to libraryNutempti failą į biblioteką
Drag and drop or copy and paste all filesNutempti arba nukopijuoti visus failus
Due date on or before yesterdayTerminas ne vėliau kaip vakar
During executionVykdant, vykdymo metu
During the day (week, month, year…)Per dieną (savaitę, mėnesį, metus…)
During the previous daysPastarosiomis dienomis
Early bird registration is about to closeIšankstinė registracija tuojau bus nutraukta
Edit color (point)Keisti spalvą (tašką)
Edit connectionKoreguoti ryšio aprašą
Edit developersRedaguoti projektuotojų sąrašą
Email opt outElektroninis paštas atsisakė ??vert. iš „facebook“. pasikonsultuoti su rimu| |Encoding on the fly|Dinaminis kodavimas| |End date must occur after start date|Pabaigos data turi eiti po pradžios datos| |English language specific|Būdingas anglų kalbai| |Enter file name to edit|Surinkite tvarkytino failo vardą| |Enter the name of the user you wish to invite to chat|Surinkite asmens, kurį norite pakviesti pokalbiui, vardą| |Error applying patch|Klaida diegiant pataisą| |Error communicating with server|Ryšio su serveriu klaida| |Error: variable expected|Klaida: čia turėtų būti kintamasis| |Escape spaces to %20|Tarpus keisti į %20| |Every 2 days|Kas antrą dieną| |Every other day|Kas antrą dieną| |Executes the command in the context of the debugger|Vykdo komandą derintuvės aplinkoje| |Exit full screen mode|Išjungti visaekranę veikseną| |Experiments are under way|Eksperimentai vykdomi dabar| |Extended ascii encoding|8 bitų koduotė| |Facebook welcomes your suggestions and feedback|„facebook“ laukia jūsų siūlymų ir atsiliepimų| |Failed due to connection timeout|Nepavyko, nes baigėsi prisijungimui skirtas laikas| |Fetching new headers|Atsiunčiamos naujos antraštės| |File already exists|Toks failas jau yra| |File does not exist|Tokio failo nėra| |File in use|Failą yra atvėrusi kita programa| |File to print|Spausdintinas failas| |File x is read only, delete anyway?|„X“ failas skirtas tik skaityti, ar jį vis tiek pašalinti?| |Find in current collection|Rasti šiame rinkinyje| |Find in…|Kur ieškoti…| |Find other people who share the same last name|Susirasti bendrapavardžius | |Find out more about…|Sužinoti apie… daugiau| |Find target|Rasti paskirties vietą windows 7
Find the next occurrence of the phraseIeškoti tolesnio frazės egzemplioriaus
Find the previous occurrence of the phraseIeškoti ankstesnio frazės egzemplioriaus
Fine dotsSmulkūs taškeliai
Fine lineLabai plona linija
Fm waves using an fm (frequency modulated) detector is describedAprašytas aparatas ultratrumposioms bangoms (utb) priimti, kuriame naudojamas dažnio moduliavimo (dm) detektorius
Fm/am/lw tunerUltratrumpųjų, viduriniųjų ir ilgųjų bangų radijo imtuvas
Fm/am/lw tunerUltratrumpųjų, viduriniųjų ir ilgųjų bangų radijo imtuvas
Footnotes may be indicated by number sign #Išnašos gali būti nurodomos grotelių ženklu #
For instancePavyzdžiui
For your information (fyi)Jūsų žiniai
For more information see …Žr. dar … jeigu yra nuoroda žiūrėti kitur, tai ir taip aišku, kad ten bus kažkas daugiau| |For public release|Viešam paskelbimui| |For the time being|Kol kas| |Force equal column width|Suvienodinti stulpelių plotį| |Force majore|Nenugalima jėga licencijose
Force short filenamesNaudoti tik trumpuosius failų vardus
Force shut downPriverstinai išjungti
Form will appear hereForma bus rodoma čia
Friend requestKvietimas draugauti facebook| |From scratch|Nuo nulio| |From time to time|Retkarčiais| |Full time connection|Nuolatinis ryšys| |Gain or loss|Pelnas ar nuostolis| |Game is drawn|Žaidimas baigėsi lygiomis| |Game is drawn!|Lygiosios!| |Game is over|Žaidimas baigtas| |Game is paused|Žaidimas pristabdytas | |Game is running|Žaidžiama| |Game lost|Žaidimas pralaimėtas| |Get a fresh start|Pradėkite iš naujo| |Get directory|Atverti aplanką| |Getting start|Pradžia| |Getting started|Pradžia| |Getting started guide|Pradedančiųjų vadovas| |Go away|Pasitraukti iš pokalbio
Go backAtgal
Go back one monthMėnesiu atgal
Go back one stepŽingsniu atgal
Go backward one pageVienu puslapiu atgal
Go down a levelVienu lygiu žemyn
Go forward one monthMėnesiu pirmyn
Go forward one pageVienu puslapiu pirmyn
Go offlineAtsijungti (nuo tinklo)
Go onlinePrisijungti (nuo tinklo)
Go to address bookAtversti adresų knygą
Go to datePereiti prie datos
Go to first pageAtversti pirmą puslapį
Go to first slideRodyti pirmą skaidrę
Go to location barPereiti prie adresų juostos
Go up a levelVienu lygiu aukštyn
Goes down one cellPerkelia (vienu) langeliu žemyn
Goes to next characterPerkelia prie tolesnio ženklo
Goes to previouos characterPerkelia prie ankstesnio ženklo
Grant operator statusSuteikti operatoriaus statusą
Grant permissionSuteikti teisę
Grant voiced statusSuteikti žodį irc pokalbiuose| |Half as hight (as)|Du kart mažiau (žemiau)| |Half as low (as)|Du kart daugiau (aukščiau)| |Have disk|Įdėkite diską| |Help about help|Kaip naudotis žinynu| |Help john get started on facebook|Supažindinkite joną su „facebook“ tinklu| |Help on help|Kaip naudotis žinynu| |Help on this application|(šios) programos žinynas| |Help topic failed to appear|Neatsirado žinyno tema| |High contrast|Didelis kontrastas| |Host timed out|Baigėsi (atsako iš serverio) laukimo laikas| |I accept|Sutinku| |I feel cool|Jaučiuosi puikiai| |Ibm compatible|Ibm dermės| |If you are sharing this copy|Jeigu šiuo egzemplioriumi naudojatės ne vienas| |If you encounter this problem again…|Jeigu šis nesklandumas kartojasi…| |If you feel that the statemnt is correct…|Jei manote, kad teiginys teisingas… | |If problem persist|Jei nesklandumai kartojasi| |If the problem persist|Jei vistiek nepavyksta jei nepadeda siūlomi taisymai
Ignore caseDidžiąsias ir mažąsias raides laikyti lygiavertėmis
Ignore changes in caseDidžiąsias ir mažąsias raides laikyti lygiavertėmis
In all such instancesVisais tokiais atvejais
In object programming object is an instance of classObjektiniame programavime objektas yra klasės egzempliorius
In the wrong wayNeteisingai
In timeLaiku
In use(dabar) naudojamas
Include tasks with no due dateĮtraukti neterminuotas užduotis
Information that you might (not) wish to shareInformacija, kuria (ne)norite dalintis
Insert a cool faceĮterpti jaustuką „ramus“
Insert drag and dropĮterpti nutempiant
Install userUžregistruoti naudotoją (abonentą, lankytoją, …)| |Installation not successful|Įdiegti nepavyko| |Installation successful|Įdiegta sėkmingai| |Insufficient memory|Trūksta atminties| |Insufficient privilegies|Nepakanka teisių| |Invalid page number was encountered|Aptiktas neleistinas puslapio numeris| |Invalid password |Ne tas slaptažodis kai surinktas slaptažodis nesutampa su tuo, kuris yra sistemoje įregistruotas
Invalid password Netaisyklingas slaptažodis kai surinktas slaptažodis neatitinka sistemoje priimtų slaptažodžio sandaros taisyklių: per trumpas, per ilgas, per maža ženklų įvairovė ir pan. | |Invalid vote|Negaliojantis balsas| |Invert case|Keisti raidžių lygį| |Invite contact to conference|Ntk. #pakviesti kontaktą į konferenciją#| |You are about|Ketinate| |You are about be redirected to a new internet site|Būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę| |You are about to be disconnected|Jus ketinama atjungti| |You are about to remove x from your budy list|Ketinate pašalinti x iš draugų sąrašo| |You are not authorized to perform this action|Atlikti šį veiksmą neturite teisės| |You are not online to chat|Pokalbiuose dalyvauti galima tik prisijungus| |You can take advantage of this servive|Galite pasinaudoti šia paslaugos tarnyba| |You cannot copy (move) folder to its own subfolder|Negalima kopijuoti (perkelti) aplanko į jo paties poaplankį| |You cannot copy a file to itself|Failo negalima kopijuoti į jį patį| |You cannot create an empty away message|Pasitraukimo žinutė negali būti tuščia| |You don't have enough credits|Turite per mažai taškų| |You have lost|Jūs pralaimėjote| |Your browser appears to be offline|Panašu, kad naršyklė neprisijungusi prie tinklo| |Your phone number will not be shared|Jūsų telefono numeris niekam nebus perduodamas| |Is away from computer|Pasitraukęs nuo kompiuterio| |Is different from…|Skiriasi nuo…| |It is about time|Viskam savas laikas mozilla
It's about timeViskam savas laikas
John will be right backJonas tuoj grįš pokalbių programoje| |Just in time|Pačiu laiku| |Keep formatting|Išsaugoti formatą| |Keep your anti-virus software up-to-date|Nuolat atnaujinkite antivirusinę programą| |Keep lines together|Neskaidyti pastraipos tekstų rengyklėse
Keep only the lastPalikti tik paskutinį
Keep ratioIšlaikyti proporcijas
Keep read articlesPalikti skaitytus straipsnius
Keep the browser from performing a scriptNeleisti naršyklei atlikti scenarijaus
Keep until…Laikyti iki…
Keep with next paragraphNeatskirti nuo tolesnės pastraipos
Key generation in progressGeneruojamas raktas
Key must be pressed and then releasedKlavišą reikia paspausti, po to atleisti
Keywords must be entered aloneTuri būti įvesti tik raktiniai žodžiai
Kill processNutraukti procesą vartojamas „linux“ sistemoje | |Kill window|Panaikinti langą| |Last but one|Priešpaskutinis| |Last modified 2010.03.31|Paskutiniai keitimai 2010-03-31 | |Last run|Paskutinį kartą vykdyta| |Least important|Mažiausiai svarbus| |Least recently used first|Paskiausiai naudotus – į pradžią| |Leave a message|Palikti žinutę| |Leave comment|Komentuoti| |Leave fullscreen mode|Išjungti visaekranę veikseną| |Less details|Mažiau informacijos| |Let me know|Praneškite man| |Let to copy file|Leisti kopijuoti failą| |Let us play!|Žaiskime!| |Letters in passwords must be typed using the correct case|Slaptažodžiuose didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis | |Line with fine dots|Linija iš smulkių taškelių| |List all group members|Išvardyti visus grupės narius | |List files only|Rodyti tik failus| |Load photos from your mobile phone|Įkelkite nuotraukas iš mobiliojo telefono| |Loading a page that supports encryption|Įkeliant tinklalapį, turintį šifravimo priemones| |Localized software must look and feel as if it had been made for the target language and culture|Lokalizuotos programos forma ir turinys turi būti tokie, tarsi ji būtų sukurta tai kalbos ir kultūros terpei, kuriai lokalizuota| |Locate file|Rasti failą| |Log on as an administrator|Registruokitės kaip administratorius| |Long ago|Seniai| |Look and feel|Išvaizda ir poveikis| |Low battery notification|Įspėjimas, kad baigia išsikrauti akumuliatorius| |Low color (8 bit)|Mažai spalvų (8 bitai)| |Low color image|Mažo spalvingumo piešinys| |Low contrast|Mažas kontrastas| |Low disk space|Baigiasi vieta diske| |Low display resolution|Žema ekrano skiriamoji geba | |Low password strenght|Slaptažodis per silpnas| |Low toner|Baigiasi dažai| |Make above|Perkelti į viršų| |Make calls synchronous|Sinchronizuoti iškvietimus| |Make copy|Padaryti kopiją| |Make donation|Paaukoti, padovanoti| |Make source text|Sukurti originalų tekstą| |Make this text consistent with formatting|Suderinkite šį tekstą su formatavimu| |Make window fullscreen|Rodyti langą per visą ekraną| |Mark as read|Pažymėti kaip skaitytą| |Mark complete|Pažymėti kaip atliktą (užbaigtą)| |Match case|Skirti didžiąsias raides nuo mažųjų| |Match entire word|Atitinka visą žodį | |Match entire word only|Atitinka visą žodį| |Match regular expression|Atitinka reguliarųjį reiškinį| |Match whole word|Atitinka visą žodį| |Match whole word only|Atitinka visą žodį| |Match whole words|Tik ištisi žodžiai| |Max 999 allowed|Didžiausias 999| |My computer|Kompiuteris| |My data|Duomenys| |My documents|Mano dokumentai| |Microsoft genuine advantage privacy statement|Microsoft originalo privatumo patvirtinimas | |Mouse selection mode|Žymėjimas pele| |Move again|Perkelti vėl| |Move down|Nuleisti| |Movies to play|Rodytini filmai| |N times|N kartų| |Navigate backward|Eiti atgal| |Navigate forward|Eiti pirmyn| |Navigate next unread|Pereiti prie kito, neskaityto| |Navigate this site|Naršyti po šią svetainę| |Navigate to home page|Atverti pradžios tinklalapį| |Navigate to this url|Pereiti prie šio adreso| |New version available|Išleista nauja versija| |Next run|Kitą kartą bus vykdoma| |Next time|Kitą kartą| |Next to the last|Priešpaskutinis| |No access|Nėra prieigos| |No color adjustment|Nederinti spalvų| |No current need|Šiuo metu nereikia| |No filter|Be filtro| |No filter apply|Be filtro| |No fonts installed|Nėra įdiegtų šriftų| |No item selected|Nieko neatrinkta (nepažymėta)| |No item selected|Nieko nepažymėta| |No matches found|Atitikčių nerasta| |No mispellings encountered|Rašybos klaidų nerasta| |No points specified in this file|Šiame faile nėra aprašytų taškų| |No preview available|Peržiūra negalima| |No printers available|Nerastas spausdintuvas| |No proofing|Netikrinti| |No space available on disk|Diske nėra laisvos vietos| |No updates available|Naujinimų nėra| |Non-ascii character|Ženklas, nepriklausantis ascii aibei| |Non-ascii characters are escaped|Ne ascii ženklai keičiami pakaitos sekomis| |Not a valid install package|Netinkamas diegimo paketas| |Not enough memory|Trūksta atminties| |Not enough system resources to display completely|Viskam parodyti trūksta sistemos išteklių| |Not long ago|Neseniai| |Number of letters in the word|Raidžių skaičius žodyje| |Number out of range|Skaičius nepatenka į intervalą| |Numbering starts on a different page|Numeruoti pradedama nuo kito puslapio| |Object is available|Objektas prieinamas| |Object is not available|Objektas neprieinamas| |On demand|Prireikus| |On the fly|Dinaminis| |On the fly|Dinamiškai| |Once a year isn't nearly enough|Kartas per metus (labai mažai) ms office
Once againDar kartą
One day agoVakar
One or moreBent vienas
Open in new tabAtverti naujoje kortelėje
Out of memory, paper …Trūksta atmintinės, popieriaus …
Out of rangeNepatenka į rėžius
Outlook express shares your settings with internet explorer„Outlook express“ programa naudoja tas pačias nuostatas, kaip ir „internet explorer“
Override automatic handlingNenaudoti automatinio apdorojimo
Override character encodingNepaisyti esamos koduotės
Override document sizeNepaisyti dokumento dydžio
Override file?Ar naikinti esamą (taip pat pavadintą) failą?
Override server settingsNepaisyti serverio nuostatų
Override with defaultsPakeisti numatytaisiais
Own advantagePrivalumas
Owned by user…Priklausantis…
Page 1 of 151 psl. (iš 15)
Page numberPuslapio numeris
Pay against billMokėti pagal sąskaitą
Paragraphs have consistent punctuationPastraipose yra darni skyryba
Partial completeIš dalies atlikta
Partial or completeDalinis ar visiškas (pilnas)
Password manager automatically fills in this fieldSlaptažodžių tvarkytuvė pati užpildo šį lauką
Password must contain at least one numberSlaptažodyje turi būti bent vienas skaitmuo
Password requiredReikia slaptažodžio
Passwords are case sensitiveSlaptažodžiuose didžiosios ir mažosios raidės laikomos skirtingomis
Patch failedPataisyti nepavyko
Per pageVienam puslapiui
Permanently store this exceptionĮrašyti šią išimtį visam laikui
Picture of high contrastKontrastinga nuotrauka
Play a soundGroti
Play a soundĮspėti garsu
Play against computerŽaisti prieš kompiuterį
Play audio cdLeisti garso diską
Play in fullGroti visu garsu
Play video cdLeisti vaizdadiskį
Please ask your system administrator for assistanceKreipkitės į sistemos administratorių
Please check once againPatikrinkite dar kartą
Please choose a more secure passwordPateikite saugesnį slaptažodį
Please do not press this button againPrašom pakartotinai nespausti šio mygtuko
Please enter a buddy to pounceSurinkite draugo, į kurį reaguosite, vardą
Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional invite messageSurinkite asmens, kurį norite pakviesti, vardą; galima (bet nebūtina) pridėti pakvietimo žinutę
Please file a bugUžregistruokite klaidą
Please insert a fresh sheet of paperĮdėkite švarų popieriaus lapą
Please make sureĮsitikinkite
Please make sureĮsitikinkite
Please make sure you remember the master passwordSvarbu nepamiršti pagrindinio slaptažodžio
Please note that you can try only three timesĮsidėmėkite, kad galite bandyti tik tris kartus
Please read the following license agreementPerskaitykite licencijos sutartį
Please restrict the name to n charactersSutrumpinkite vardą bent iki n ženklų
Please select a buddy to pounceParinkite draugą, į kurio veiksmus reaguosite
Please stand byPalaukite
Please try againPakartokite
Please visit this link for more informationJei norite gauti daugiau informacijos, aplankykite šią svetainę
Please, send your feedbackLaukiame (jūsų) atsiliepimų
Please, send your feedbackPrašom atsiųsti atsiliepimą
Powered by alternative currentMaitinamas kintamąja srove
Powered by geckoVeikia su „gecko“ varikliu
Press enter Paspauskite įvedimo klavišą
Press escSpauskite grįžimo klavišą
Press esc keyPaspausti grįžimo klavišą
Press escape keyPaspausti grįžimo klavišą
Press escape keySpauskite grįžimo klavišą
Problem typeNesklandumo rūšis
Program run out memoryProgramai trūksta atminties
Protection against virusesApsauga nuo virusų
Re-enter passwordDar kartą surinkite slaptažodį
Reading in progressSkaitoma
Remove character above textŠalinti virš teksto esantį ženklą
Repeat the last findKartoti paskutinę paiešką
Replace text as you typeKeisti (tekstą) renkant
Replace text as you typeKeisti renkant
Report a bugPranešti apie klaidą
ResetPradžion procedūra paskalio kalboje| |Reset and clear|Išvalyti kai išvaloma, atkūrimas nebeturi prasmės
Reset defaultsAtkurti numatytuosius
Reset file(pereiti) į failo pradžią
Reset old optionsGrąžinti ankstesnes nuostatas
Reset page numbersIš naujo sumumeruoti puslapius
Resolve conflictIšspręsti konfliktą
Resolve errorIštaisyti klaidą
Restart the program to apply changesPakeitimai įsigalios paleidus programą iš naujo
Restart to apply changesPakeitimai įsigalios paleidus programą iš naujo
Restrict usageRiboti naudojimą
Retype passwordPakartokite slaptažodį
Retype textIš naujo surinkite tekstą
Return receipt could not be generatedNegalima suformuoti pranešimo apie laiško gavimą
Revert bookmarksAtkurti adresyną
Revert changesAtmesti pakeitimus
Revert to last savedGrįžti prie paskiausiai įrašyto
Revert to originalAtkurti originalą
Revert to originalGrįžti prie originalo
Reverting from backcopyAtkuriama iš atsarginės kopijos
Revoke voiced statusAtimti žodį irc pokalbiuose| |Run program|Paleisti programą| |Save as gif|Įrašyti gif formatu| |Scroll left, right, forward, back|Slinkti į kairę, į dešinę, pirmyn, atgal| |Search criteria must apply to whole cells|Paieškos kriterijai taikomi visam langeliui ne visiems langeliams!
Search for items containing…Ieškoti elementų, turinčių…
Send againSiųsti iš naujo
Server certificate not yet validServerio liudijimas dar negalioja
Server have gone downServeris nustojo veikti
Service-related informationSu paslaugomis susieta informacija
Set as defaultNustatyti numatytuoju
Set up fileDiegimo failas
Setup cannot install update shared filesDiegimo programa negali atnaujinti failų, kurie tuo metu yra naudojami
Share informationKeistis informacija
Share information over the internetDalintis informacija internetu
Share information over the internetKeistis informacija internetu
Share photosKeistis nuotraukomis
Share this albom with friendsParodykite šį albumą draugams
Shared borderBendra kraštinė
Show century in date (20xx)Rodyti keturis metų skaitmenis (20xx)
Show detailsIšsamiau
Show detailsIšsamiau
Show detailsRodyti išsamiai
Shows web pages without fetching them from netTinklapiai rodomi neatsiunčiant jų iš tinklo
Single low quoteKairioji vienguba kabutė
System is low on virtual memorySistemai trūksta virtualiosios atminties
Site that you do not trust completelySvetainė, kuria ne visai pasitikite
Slow downSulėtinti
Sofware is delivered as isPrograminė įranga tiekiama tokia, kokia yra t. y. be jokių garantijų ar įsipareigojimų| |Solid black, white…|Visiškai juodas, baltas…| |Solid square, circle…|Užpildytas kvadratas, skritulys…| |Some bugs were discused in research report|Keketas klaidų aptarta tyrimų ataskaitoje| |Some files may be shared by more than one computer|Kai kuriuos failus gali bendrai naudoti keli kompiuteriai| |Something went wrong|Kažkas negerai| |Sort by name|Rikiuoti pagal vardus| |Source and target language sentences are aligned in translation memory|Originalo ir vertimo kalbų sakiniai yra suporuoti vertimo atmintyje| |Spaces and special characters in the filename sometimes are escaped|Tarpai ir specialieji ženklai failų varduose kartais keičiami pakaitos sekomis| |Specify file type|Nurodykite failo tipą| |Specific words|Konkretūs žodžiai| |Stay online|Būti prisijungus| |Stay with us|Būkite su mumis| |Start over|Pradėti iš pradžių| |State not reported within timeout|Apie būseną nepranešta nustatytu laiku| |Subscription is due to expire|Prenumeratos terminas artėja prie pabaigos| |Tab separated record fields|Tabuliavimo ženklais skiriami įrašo laukai | |Table to text|Lentelę paversti tekstu| |Take advanage|Pasinaudoti| |Talking to yourself|Kalbėjimasis su savimi kde
Target toNukreipti į
Text below pictureTekstas po paveikslu
Text is aligned along the left marginTekstas sulygiuotas palei dešinįjį kraštą
Text is aligned along the left marginTekstas sulygiuotas palei dešinįjį kraštą
Text under figureTekstas po paveikslu
Text will become underlinedTekstas bus pabrauktas
Thank you for your attentionAčiū už dėmesį
Thanks for your feedbackDėkui už atsiliepimą
The book was released in januaryKnyga buvo išleista sausio mėn.
The command com-param is alias for kom-paramKomanda „com-param“ yra ta pati, kaip ir „kom param“
The following have signed this packagePaketą pasirašė
The following internal error has occurred:Įvyko vidinė klaida:
The following service is not availableŠi paslauga negalima
The information will not be shared with third partiesInformacija nebus perduodama trečiosioms šalims
The internet site you are about view uses an expired certificateInterneto svetainės, kurią ketinate aplankyti, liudijimas negalioja
The line is about to disconnect in preparation for callbackLinija bus atjungta, nes ruošiamasi atgaliniam skambinimui
The message is too largeŽinutė per ilga
The text seems to contain a urlPanašu, kad tekste yra universalusis adresas (url)
The update does not apply to beta versionNaujinimai netinka beta versijai
The view will be scrolled to that lineRodinys bus patrauktas iki tos eilutės
The x value is above zX reikšmė didesnė už z
There are both the original english or translated phrasesČia yra ir originalios angliškos, ir išverstos frazės
These rules are in force until december, 31Šios taisyklės galioja iki gruodžio 31 d.
This address is no longer validŠis adresas nebegalioja
This address is restrictedApribota prieiga prie šio adreso
This applies to the files already on or about to be written to a cdTai taikoma failams, jau esantiems arba ruošiamiems įrašyti į kompaktinį diską
This document is not completely loaded yetŠis dokumentas dar įkeliamas
This error may appear if…Ši klaida gali būti, jei…
This issue has been resolvedŠis klausimas buvo išspręstas
This message does not appear to be from youNepanašu, kad šis laiškas būtų jūsų
This plugin requires vistaŠis papildinys veikia tik vistos sistemoje
This program assumes that…Šioje programoje laikoma, kad…
This program does not escape the charactersŠi programa ženklų nekeičia pakaitos sekomis
This program is installed a bundle with other programs Ši programa diegiama kartu su kitomis programomis
This record will be permanently deletedŠis įrašas bus negrįžtamai pašalintas
This service is not supportedŠi paslauga neteikiama
This set of characters include letters a-z, and digits 0-9Šis rašmenų rinkinys – tai raidės a–z ir skaitmenys 0–9
This timeŠį kartą
This username is not availableToks vardas jau yra
Throw awayIšmesti
Thunderbirds are go!Jūsų paštas – jūsų poreikiams! mozilla thunderbird| |Time is up|Laikas baigėsi kde ir idiomų žodynas
Typing replaces selectionSurinktas rašmuo keičia pažymėtą
To edit the eventKoreguoti informaciją apie šį renginį
To gain accessGauti prieigą
To gain an experienceĮgyti patirtį
To lastTęstis
To number pagesNumeruoti puslapius
To run lowIšsekti
To save file under a different nameĮrašyti failą kitu vardu
To see what's included in a blockPamatyti, iš ko sudarytas blokas
To share ideasKeistis nuomonėmis
To share information across the worldKeistis informacija su visu pasauliu
To split the module into a number of smaller modulesDalinti modulį į mažesnius modulius
To the lastIki galo
Translation contains extra tagsVertime yra nereikalingų gairių
Translation submitted is in the wrong languageVertimas pateiktas ne ta kalba
Treat x like zElgtis su x taip, kaip su z
Turn off tipsNerodyti patarimų
Tv signal lostDingo tv signalas
Twice as high asDu kart daugiau (aukščiau)
Twice as low asDu kart mažiau (žemiau)
Two initial capitalsDvi pirmosios didžiosios raidės
Two times two makes fourDu kart du keturi
Two times two makes fourDu kart du keturi
Unable to fetch database objectNegalima paimti objekto iš duomenų bazės
Unable to resolve hostnameNepavyko nustatyti mazgo vardo
Uncheck this boxPanaikinti šio langelio žymėjimą
Under considerationSvarstomas
Under different conditionsEsant skirtingoms sąlygoms
Unicode escape requires 4 hexadecimal digits after \uUnikodo pakaite po \u turi būti 4 šešioliktainiai skaitmenys
Unrecognized filterNežinomas filtras
Up one levelPaaukštinti vienu lygiu
Updated a moment agoTik ką atnaujinta
Updated a while agoTik ką atnaujinta
Updates availableYra naujinimų
Use 12 hour am/pm formatLaiką rodyti 12 val. formatu ši nuostata netinka lietuvių kalbai | |Use another disk|Įdėti (įdėkite) kitą diską| |Use correct grammar|Rašykite taisyklingai| |Use different name|Parinkti (parinkite) kitą vardą| |Use last setting|Imti (imkite) paskiausią nuostatą| |User can override this instruction|Šios instrukcijos naudotojas gali nepaisyti| |Value gained from the sale of the fixed asset|Ilgalaikio turto vertė, įgyta jį parduodant| |Vertical adjustment|Vertikalusis lygiavimas| |Viewer for f3|Žiūryklė, iškviečiama su f3| |Visual assistance|Vaizdinė pagalba| |Wait a few secods|Luktelėkite| |Wait a short while|Luktelėkite| |Wait some time|Luktelėkite| |Warn the user|Įspėti (pokalbių) dalyvį pokalbių programoje
Website supports authentication for this pageSvetainė gali nustatyti šio tinklalapio tapatybę
Welcome back!Sveiki sugrįžę!
Welcome to mozillaSveiki! čia „mozilla“
Welcome to our siteSveiki aplankę mūsų svetainę
Welcome to service packNtk. #sveiki atvykę į pataisų paketą#
Welcome to service packSveiki! čia pataisų paketas
Welcome!Sveiki!
Well aboveŽymiai daugiau
What's newNaujovės
What's new?Kas naujo?
What's this?Kas čia?
When aboveKai viršija
While processingApdorojant
Whole words onlyTik ištisi žodžiai
Wi-fiBelaidis ryšys faktiškai tai viena iš belaidžio ryšio (tinklo) rūšių, apibrėžiamų standartu ieee 802.11| |Wi-fi enabled device|Belaidžio ryšio įtaisas| |Wi-fi hotspot|Belaidžio ryšio punktas| |Wi-fi zone|Belaidžio ryšio zona | |Width (at least)|Plotis (mažiausias)| |Word by word|Pažodžiui| |Write to contact|Ntk. #rašyti kontaktui#| |Wrong site|Ne ta svetainė| |X aka z|X žinomas kaip z| |X has become idle|X tapo neveiklus pokalbių programoje
X is idleX laukia
X is no longer awayX sugrįžo pokalbių programoje| |X is no longer idle|X tapo veiklus| |X left the network|X pasitraukė iš tinklo| |X successfully patched|X sėkmingai pataisyta žr. dar failed.
X value is below zX reikšmė mažesnė už z
ZoomMastelis
Zoom inDidinti
Zoom in and outDidinti ir mažinti
Zoom in byMastelį didinti kas
Zoom in by 10%Mastelį didinti kas 10%
Zoom in on the document viewDidinti rodomą dokumento vaizdą
Zoom outMažinti
Zoom out byMastelį mažinti kas
Zoom out by 10%Mastelį mažinti kas 10%
Zoom out on the document viewMažinti rodomą dokumento vaizdą
Zoom out on the document viewMažinti rodomą dokumento vaizdą
Zoom text onlyKeisti tik teksto dydį
Zoom the page inDidinti puslapį
Zoom the page outMažinti puslapį
Zoom to defaultNumatytasis mastelis
Zoom to fitMastelis toks, kad tilptų
Zoom to selectionIšdidinti pažymėtą sritį