Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
translations:team_pl [2012/12/25 14:33]
psokol [Odnośniki]
translations:team_pl [2013/10/01 15:18]
psokol [Słownik]
Line 67: Line 67:
  
 System Transifex zarządzający tłumaczeniami umożliwia swobodne modyfikowania i przesyłanie tłumaczeń do repozytoriów programów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie wzorowane na tym z internetowej encyklopedii Wikipedia. Zrzuca ona na edytora odpowiedzialność za opublikowanie własnej pracy i za szkody jakie może w ten sposób wyrządzić. Jednocześnie zmiany są łatwe do cofnięcia przez koordynatora projektu. Mimo wszystko modyfikowanie treści już zamieszczonych,​ bez konkretnego powodu, nie jest dobrym pomysłem. System Transifex zarządzający tłumaczeniami umożliwia swobodne modyfikowania i przesyłanie tłumaczeń do repozytoriów programów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie wzorowane na tym z internetowej encyklopedii Wikipedia. Zrzuca ona na edytora odpowiedzialność za opublikowanie własnej pracy i za szkody jakie może w ten sposób wyrządzić. Jednocześnie zmiany są łatwe do cofnięcia przez koordynatora projektu. Mimo wszystko modyfikowanie treści już zamieszczonych,​ bez konkretnego powodu, nie jest dobrym pomysłem.
 +
 +
 +===== Słownik =====
 +
 +Oto część obowiązującego słownictwa:​
 +
 +  * hinting - przyciąganie do siatki
 +  * debug - diagnozowanie błędów
 +  * subtitles - lista dialogowa
 +  * web application - program sieciowy, usługa sieciowa
 +  * contributor - współtwórca
 +  * snapshot - zrzut danych
 +  * count - ilość, nie liczba
 +  * database statement - zapytanie bazy danych
 +  * backend - moduł obsługi
 +  * hardlink - dowiązanie trwałe
 +  * developer - twórca
 +  * PPID - identyfikator nadrzędnego procesu
 +  * tab - tabulator
 +  * execute - uruchomić program, wykonać polecenie
 +  * dockapp - aplet doku
 +  * verify - potwierdzać
 +  * decoration - obramowanie w odniesieniu do okna
 +  * focus - uaktywniać
 +  * bits per sample - rozdzielczość bitowa (dźwięku)
 +  * support - obsługa, nie wsparcie
 +  * acceleration - wspomaganie sprzętowe
 +  * refresh - wczytywać ponownie, nie ładować
 +  * operation - działanie
 +  * tweak - usprawnienie
 +  * desktop file - plik aktywatora, w odniesieniu do plików z rozszerzeniem .desktop
 +  * overview - podsumowanie
 +  * eject - odłączać napęd, urządzenie lub wysuwać w kontekście nośnika
 +  * framework - platforma programistyczna
 +  * permalink - odnośnik bezpośredni
 +  * compose key - klawisz składania znaków
 +  * race condition - zjawisko hazardu
 +  * set - ustalać, nie ustawiać
 +  * bug - błąd, usterka
 +  * hook - skrypt zaczepu, w odniesieniu do systemów kontroli wersji
 +  * fix - poprawka, naprawa błędu
 +  * development release - wydanie testowe
 +  * switcher - przełącznik okien (działanie klawiszy Alt+Tab)
 +  * mainanance release - wydanie utrzymujące
 +  * double-check - ostateczne sprawdzenie
 +  * dock (to) - utwierdzać
 +  * localization - regionalizacja
  
 ===== Odnośniki ===== ===== Odnośniki =====
Line 77: Line 124:
   * [[http://​www.idg.pl/​slownik/​glowna.asp/​| Słowniki informatyczne IDG.pl]]   * [[http://​www.idg.pl/​slownik/​glowna.asp/​| Słowniki informatyczne IDG.pl]]
   * [[http://​open-tran.eu/​| Baza wyrażeń projektów Open Source]]   * [[http://​open-tran.eu/​| Baza wyrażeń projektów Open Source]]
 +  * [[http://​synonimy.ux.pl/​| Wolnodostępny słownik synonimów]]
  
  --- //​[[psokol@jabster.pl|Piotr Sokół]] 2012/12/25 14:32//  --- //​[[psokol@jabster.pl|Piotr Sokół]] 2012/12/25 14:32//