Xfce Wiki

Sub domains
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
translations:team_uk [2009/08/17 15:16]
mike created
translations:team_uk [2010/10/02 17:26] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Сторінка української команди перекладу робочого середовища Xfce ====== ====== Сторінка української команди перекладу робочого середовища Xfce ======
-{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​f/​fb/​Xfce_logo.png?​132x100}}{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​125px-Flag_of_Ukraine.svg.png?​125x83}}\\+{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​uk/​f/​fb/​Xfce_logo.png?​300x110}}{{http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​125px-Flag_of_Ukraine.svg.png?​125x83}}\\
  
  
Line 15: Line 15:
  
 ^ Учасник ^ Пошта^ ^ Роль ^ ^ Учасник ^ Пошта^ ^ Роль ^
-Maxim V. Dziumanenko ​| <dziumanenko@gmail.com> |  координатор,​ перекладач ​ | | +Dmitry Nikitin ​| <luckas_fb@mail.ru> |  координатор,​ перекладач ​ | | 
-Dmitry Nikitin ​| <luckas_fb@mail.ru> |  перекладач ​ | |+Maxim V. Dziumanenko ​| <dziumanenko@gmail.com> |  перекладач ​ | |
  
  
Line 109: Line 109:
 Ви можете використовувати для перекладу такі програми:​ \\ Ви можете використовувати для перекладу такі програми:​ \\
 Emacs в режимі `po-mode',​ Vim з плагіном `po.vim',​ `poEdit (потребує wxWidgets)',​ графічний редактор файлів PO `gtranslator (потребує GNOME)',​ `KBabel (потребує KDE)'. Emacs в режимі `po-mode',​ Vim з плагіном `po.vim',​ `poEdit (потребує wxWidgets)',​ графічний редактор файлів PO `gtranslator (потребує GNOME)',​ `KBabel (потребує KDE)'.
-Ці редактори мають спеціальні опції для редагування PO-файлів. Ви також можете використовувати звичайні текстові редактори такі як Mousepad, Vi та інші. Звичайно вибір за Вами, але ми дуже рекомедуємо використовувати один із вищеназваних редакторів.+Ці редактори мають спеціальні опції для редагування PO-файлів. Ви також можете використовувати звичайні текстові редактори такі як Mousepad, Vi та інші. Звичайно вибір за Вами, але ми дуже рекомендуємо використовувати один із вищеназваних редакторів.
  
-Наводимо тут деякі посилання на документіцію та сторінки програм для перекладу:​+Наводимо тут деякі посилання на документацію та сторінки програм для перекладу:​
  
    * Emacs з режимом PO - Найкращий режим для файлів ​ PO GNU gettext. [[http://​www.gnu.org/​software/​gettext/​manual/​html_node/​gettext_10.html]]    * Emacs з режимом PO - Найкращий режим для файлів ​ PO GNU gettext. [[http://​www.gnu.org/​software/​gettext/​manual/​html_node/​gettext_10.html]]