Xfce Wiki

Sub domains
 

To jest stara wersja strony!


Testowanie tłumaczeń

Najciekawszym etapem tłumaczenia programu jest sprawdzenie wyników własnej pracy. Umożliwia ono ocenienie komunikatów od strony wizualnej, wyłapanie błędów, no i oczywiście pozwala dostrzec swój faktyczny wkład w tłumaczenie.

Pliki PO kompiluje się do plików binarnych MO za pomocą programu „msgfmt”, obsługiwanego w wierszu poleceń. Binarne pliki tłumaczeń są instalowane w systemie w położeniu o tym samym prefiksie1) co tłumaczony program.

Teoria

1. Tworzenie kopii zapasowej
Uwaga: proszę zastąpić ciągi <JĘZYK> i <PROGRAM> właściwym oznaczeniem języka (np. dla niemieckiego tłumaczenia programu Xfburn, jego ścieżka będzie miała postać „/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/xfburn.mo”)

cd /usr/share/locale/<JĘZYK>/LC_MESSAGES/
sudo cp <PROGRAM>.mo <PROGRAM>.mo~

2. Kompilowanie pliku PO

msgfmt -o <PROGRAM>.mo <JĘZYK>.po

3. Instalowanie pliku MO

sudo cp <PROGRAM>.mo /usr/share/locale/<JĘZYK>/LC_MESSAGES/

4. Uruchamianie programu
Uwaga: możliwe jest testowanie programu w kilku językach, zmieniając zmienną systemową LANG. Tłumaczenia muszą być dostępne w systemie - w przeciwnym razie nie zostaną wyświetlone.

Uwaga: polecenie „locale -a” wypisuje języki dostępne w systemie. Aby wypisać bieżący język, proszę wprowadzić polecenie „echo $LANG”.

LANG=<JĘZYK> <PROGRAM>

Przykład

… pobrać plik PO ze strony https://translations.xfce.org/projects/p/xfburn/

poedit xfburn.master.de.po

msgfmt xfburn.master.de.po -o xfburn.mo
sudo mv /usr/local/share/locale/de/LC_MESSAGES/xfburn.mo xfburn.mo.orig
sudo cp xfburn.mo /usr/local/share/locale/de/LC_MESSAGES/
LANG=de_DE.utf8 xfburn

Jeśli tłumaczenia zostały zmodyfikowane i zachodzi potrzeba przetestowania nowej wersji…

poedit xfburn.master.de.po
msgfmt xfburn.master.de.po -o xfburn.mo
sudo cp xfburn.mo /usr/local/share/locale/de/LC_MESSAGES/
LANG=de_DE.utf8 xfburn
1)
/usr/local, /usr, /opt, /etc