Xfce Wiki

Sub domains
 

Preklady

Tieto wiki stránky boli vytvorené pre pomoc prekladateľom Xfce z celého sveta pri práci na preklade Xfce.

Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov.

Začíname

Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na translations.xfce.org. Dáva možnosť upravovať a nahrávať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. Stránka "Zapojte sa" vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, sťahovaní a nahrávaní prekladov. Všetky potrebné informácie o prekladaní nájdete na slovenskej stránke l10n.soit.sk. Pre zopakovanie si slovenského jazyka určite navštívte stránku Slovenský jazyk do vrecka.

Tímy

Zoznam tímov obsahuje správcov každého jazyka. Neváhajte vložiť tím vášho jazyka (aj keď ste iba prekladateľ), môže to byť viac priateľské pre nových prekladateľov, aby sa pripojili tiež. Môžete si pozrieť stránky ostatných tímov a získať tak inšpiráciu na to, čo by ste mohli pridať. Ak používate externý zdroj na komunikáciu a webové stránky ako napríklad Google Groups, tak jednoducho vložte odkaz na stránku tímu.

Štatistiky

Informácie o PO súboroch

Manipulácia s PO súbormi