Xfce Wiki

Sub domains
 

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:translations [2011/10/13 13:28]
kyberdev [Začíname]
sk:translations [2012/01/05 08:58] (aktuálne)
kyberdev [Informácie o PO súboroch]
Riadok 4: Riadok 4:
 Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov. Čo sa tu dá robiť? Riadiť tím na zozname aktuálnych prekladateľov do vášho jazyka a viesť slovník neobvyklých slov, ale tiež získať rýchlu pomoc a základný návod pre prekladateľov.
 ===== Začíname ===== ===== Začíname =====
-Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na [[https://​translations.xfce.org|translations.xfce.org]]. Dáva možnosť ​upraviť a nahrať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. ​The [[https://translations.xfce.org/help/|Help page]] vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, ​ahovania ​nahrávania ​prekladov.+Transifex (alias Tx) je platforma pre prekladateľov inštalovaná na [[https://​translations.xfce.org|translations.xfce.org]]. Dáva možnosť ​upravovať a nahrávať preklady jednoduchou formou namiesto učenia sa technických nástrojov. [[http://www.xfce.org/getinvolved/translation|Stránka "​Zapojte sa"]] vám poskytne potrebné informácie o registračnom procese, tímovej práci, sťahovaní ​nahrávaní ​prekladov. Všetky potrebné informácie o prekladaní nájdete na slovenskej stránke [[http://​l10n.soit.sk|l10n.soit.sk]]. Pre zopakovanie si slovenského jazyka určite navštívte stránku [[http://​slovencina.vselico.com/​|Slovenský jazyk do vrecka]].
  
 ===== Tímy ===== ===== Tímy =====
-The [[translations/​language maintainers|list of teams]] contains the maintainers of each languageDon't be shy to insert the team of your language ​(even if you are the only translator), that can only make it more friendly for new translators ​to join inYou can have look at the other teams pages to get an idea about what you could put in yoursIf you are using an external resource to exchange discussions and keep web pages like the [[http://​groups.google.com/​support/​|Google Groups]], ​than simply put a link on the teams page.+[[translations/​language maintainers|Zoznam tímov]] obsahuje správcov každého jazykaNeváhajte vložiť tím vášho jazyka ​(aj keď ste iba prekladateľ), môže ​to byť viac priateľské pre nových prekladateľov,​ aby sa pripojili tiežMôžete si pozrieť stránky ostatných tímov ​získať tak inšpiráciu na to, čo by ste mohli pridaťAk používate externý zdroj na komunikáciu a webové stránky ako napríklad ​[[http://​groups.google.com/​support/​|Google Groups]], ​tak jednoducho vložte odkaz na stránku tímu.
  
 ===== Štatistiky ===== ===== Štatistiky =====
-  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​xfce/​r/​master/​|Xfce ​development branch]]+  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​xfce/​r/​master/​|Vývojová vetva Xfce]]
   * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​xfce/​r/​xfce-4-8/​|Xfce 4.8]]   * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​xfce/​r/​xfce-4-8/​|Xfce 4.8]]
   * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​xfce/​r/​xfce-4-6/​|Xfce 4.6]]   * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​xfce/​r/​xfce-4-6/​|Xfce 4.6]]
-  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​apps/​r/​master/​|Applications]] +  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​apps/​r/​master/​|Applikácie]] 
-  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​panel-plugins/​r/​master/​|Panel Plugins]] +  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​panel-plugins/​r/​master/​|Zásuvné moduly panela]] 
-  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​thunar-plugins/​r/​master/​|Thunar Plugins]]+  * [[https://​translations.xfce.org/​projects/​p/​thunar-plugins/​r/​master/​|Zásuvné moduly Thunaru]]
  
 ===== Informácie o PO súboroch ===== ===== Informácie o PO súboroch =====
-There is the [[translations/​Translation guidance in Xfce|Daichi'​s translation guidance]] into Xfce. There is a list of [[translations/​translation software|softwares]] to use for translatingAnd there is a list of [[translations/​languages|languages and language codes]] to use for the PO filenames+  * [[translations/​Translation guidance in Xfce|Daichiho prekladateľská príručka]] pre Xfce.  
-===== Manipulating ​PO files ===== +  * Zoznam ​[[translations/​translation software|softvéru]] pomocou ktorého sa prekladá [[http://​l10n.soit.sk/​Nástroje|(slovenská stránka)]].  
-  * How to [[translations/​new language|create an initial ​PO file]]. +  * Zoznam ​[[translations/​languages|jazykov a jazykových kódov]] na použitie pre súbory typu PO. 
-  * How to [[translations/​msgmerge|merge strings]]. +===== Manipulácia s PO súbormi ​===== 
-  * How to [[translations/​update-documentation|update the XML/​HTML ​documentation]]. +  * Ako [[http://​l10n.soit.sk/​Návody/​Gettext|pracovať s nástrojmi gettext (slovenská stránka)]]. 
-  * How to [[translations/​test-po-file|test your translations]]. +  * Ako [[translations/​new language|vytvoriť inicializáciu ​PO súboru]]. 
-  * How to [[translations/​review-po-file|review a PO file]].+  * Ako [[translations/​msgmerge|zlúčiť reťazce]]. 
 +  * Ako [[translations/​update-documentation|aktualizovať ​XML/​HTML ​dokumentáciu]]. 
 +  * Ako [[translations/​test-po-file|testovať vaše preklady]]. 
 +  * Ako [[translations/​review-po-file|skontrolovať ​PO súbor]].