Xfce Wiki

Sub domains
 

Catalan i18n team

This is the web for the catalan translation team. Its goal is to keep track of the managedment and useful vocabulary. To discuss us mail directly to the person or to the mailing list.

Enllaços útils

Propis d'xfce

Externs

Recull de vocabulari

Dins el projecte usarem aquestes traduccions pels següents termes. NOTA: no és un llista definitiva i està subjecte a discusió. La vostra opinió és important.

anglès català Comentaris
“ ” « »
Sols posar-lo si realment cal. Missatges com «Open…» s’haurien de traduir simplement com «Obre»
aliasing
anti-aliasing
aliasing
anti-aliasing
Recomenat pel termcat, i personalment ho veig més clar que el dentat (antidentat) del recull de softcatalà.
Carles Muñoz Gorriz 2006/04/23 19:21
bulk bloc
desktop manager gestor d'escriptori
host (web) hostatjament
item element
mailwatch monitor de correu
manager gestor
mediamarks preferits De l'xfmedia.
metadata metadata De l'xfmedia.
panel quadre
plugin connector
setting paràmetre o ajustaments (en referència als ajustaments de l'aplicació/entorn…)
splash screen pantalla de presentació
startup engegada
tab pestanya
taskbar barra de tasques
tray safata
workspace espai de treball
rename canviar de nom
freshen refresca de l’xarchiver
update actualitza de l’xarchiver
fseek consultar de l’xarchiver, no m’agrada gens, s’accepten propostes

Termes metereològics

Del weather-plugin i cercats al termcat.

anglès català Comentaris
blizzard torb (torbonada) Cony, el termcat el posa en anglès (blizzard [en]). Poso aquí els comentaris que hi posa: «Estat del temps caracteritzat per temperatures extremament baixes, per vent fort i per una reducció gairebé total de la visibilitat a causa de la neu que aquest vent aixeca de terra, propi especialment de climes polars i antàrtics i de les zones nord-occidentals nord-americanes.» i una nota «En la climatologia catalana, el fenomen més proper és el torb.».
blowing snow borrufa alta Borrufa (blowing snow / drifting snow»: «Vent molt fred, després d'haver nevat, que impulsa i arrossega partícules de neu.». Borrufada (drifting snow / blowing snow / snowstorm»): «Tempestat de vent i neu.». Definició segons http://nsidc.org/glaciers/glossary/ : «an ensemble of snow particles raised by the wind to moderate or great heights above the ground; the horizontal visibility at eye level is generally very poor.».
breeze brisa (airet)
breezy airejat No m'agrada però no se m'ha acudit res millor.
clear clar Pot ser cel clar («clear sky») o aire clar («clear air»)
cloudiness nuvolositat
dew rosada
dew point punt de rosada
drifting snow borrufa baixa Mireu els comentaris per blowing snow. Definició segons http://nsidc.org/glaciers/glossary/ : «snow raised from the surface of the earth by the wind to a height of less than 1.5 to 2.0 meters (5 to 6.6 feet) above the surface; it dose not restrict horizontal visibility at 2 meters (6.6 feet) or more above the surface.».
drizzle plovisqueig
dust pols No em convens per falta de context.
flurries ruixats (xàfecs) i.e.: snow flurry seria ruixat/xàfeg de neu. Es tradueix igual que showers, així que per flurries emprarem ruixats.
fog boira
frigid frígid
gusts ràfegues (ventades)
hail pedregada
haze calitja Al termcat surt «haze line»: línia de calitja.
hazy boirós (brumós) No trobat al termcat.
issolated … … aïllats
mild tranquil, suau, moderat, lleuger no apareix al termcat.
mist boirina (broma) Trobo boirina millor per ser menys confusa i dona un grau menor que el de «fog» (boira)
mostly … Gaire bé … del tot
occasional … … ocasionals
overcast cel obert No m'agrada massa, però el tradueixo així.
partial …, partly … … parcials, parcialment …
… periods … intermitents i.e.: núvols intermitents per cloudy periods. No surt al termcat.
precip precipitacions Suposo que és abreviatura de precipitations. No surt com a tal al termcat.
risk risc
scattered … … dispersos
showers xàfecs (ruixats) Mireu flurries.
sleet aiguaneu
t-storm, thunderstorm tempesta
snow-to-rain De nevant a plovent No surt al termcat.
sunny assolejat (solà)
sunshine raigs de sol No surt com a tal al termcat.
windchild índex de fredor
wind gust ventada
windy ventós No surt al termcat.
wintry mix Borrasca hivernal De la wikipedia «Many factors influence the form precipitation will take, and atmospheric temperatures are influential as well as ground conditions. Sometimes, near the rain/snow interface a region of sleet or freezing rain will occur. It is difficult to predict what form this precipitation will take, and it may alternate between rain and snow. Therefore, weather forecasters just predict a “wintry mix”. Usually, this type of precipitation occurs at temperatures between -2°C and 2°C (28°F–36°F).». No surt al termcat.
wintry weather boira gebradora la segona està al termcat.

Altres detalls

* Buttonlabel|Something here → Traducció de “Something here”. Pot tenir salts de línia1).

membres

membres antics

1)
És per millorar com es veu la pantalla de configuració ja que en algunes traduccions no quedava pas be. Per veure una explicació més detallada es pot consultar aquests missatges a la llista d'i18n i a la de desenvolupament.