Xfce Wiki

Sub domains
 

Eesti Xfce tõlkekond

Osundeid

„Kas siis selle maa keel
laulutuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?”

Kristjan Jaak Peterson

Siin võib formuleerida: niikaua kui meie ajakirjanduses on lubatavad ja esinevad kõiksugu jämedad vead, ebajärjekindlused, vastuoksused ja keele rumalused („vähem valusam”), niikaua võime julgesti tarvitada ja proovida kõige kaugemale minevaid uuendusi. Sest niikaua kui meil vigane keel edasi kestab, meil veel ei ole fikseerund keelt.
[—]

Johannes Aavik, 1927

Aavik muretses, et eesti keelde ei saa tarvilike muudatusi teha, kui puiselt ÕS-i järgida. Nii ka läks, seega vabatseme seda mitte korrata, vaid tõlgime nõnda nagu parim eesti keelele.

Ettepanekuid

Ettevaatust sõnade laenamisel! Eesti keel on tegelikult üsna rikas, sõna laenamisel tuleb „üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata”. Uute sõnade siirdamisel kahaneb arusaadavus, sest raske on seoseid leida, ning õppimine muutub sellevõrra keerulisemaks. Näiteks võtta inglisekeelne sõna rational number — eesti keeli on see „ratsionaalarv”. „Ratsionaalsega” seondub eesti keeles sõna „mõistlik”. Nüüd kujutage ette, et 8. klassi õpilane on pidanud paar kuud haiglas veetma, ning naastes kooli räägib õpetaja midagi „mõistlikest arvudest”. Inglise keeles on sõnal rational väga selge tähendus — suhteline. Selle loo antud õpilasest on kirjutanud see õpilane ise, ning sõna tõelise tähenduse sai ta väga selgeks mitu aastat hiljem Californias õppides. Kahtede-kolmede asemel hakkas ta matemaatikas saama peaaegu puhtaid viisi. Inimmõistus toimib asjade vahel seoseid luues, keel on vahend. Järelduvalt on tõhus keel selline, kus asjad omavahel seostuvad.

inglise eesti
apply kehtestama
browse sirvima
browser sirvija
command käsk, käsklus, korraldus?
device seadis, aparaat?
directory kataloog
email e-kiri
email e-post
email address e-posti aadress
edit toimetama
file 1) säilik
file system säilikukorraldus
folder kaust
grab
handler käsitlusviis
icon ikoon
instance
item ese
lightweight kerge
mount liitma (ühendama)
mount point liitekoht (ühendus{punkt,koht})
notification teatis
orientation suund
orientation suunamine
panel riba
path tee
play esitama
plaüer esitleja
preset eelseadistus
privilege volitus
root põhi
root directory põhikataloog
root window menu
save säästma
select märgistus
shortcut key kiirklahv
shortcuts otsetee
stickü keys
store säilitama
thumbnail pisipilt
trash paberikorv
toggle vahetama
tooltip abitekst
unmount lahutama
volume andmeruum
volume helitugevus
workspace tööpind

Juhiseid

Vältida ingliskeelseid sõnu, muidu pole tõlkimisel üldse mõtet! See ei tähenda, et hakkame omi sõnu leiutama, vaid kui eesti keeles on juba sõna olemas, siis ei asenda seda tarbetu võõrsõnaga. Kui mõne asja tõlkimine üle jõu käib, siis tasub ka meeles pidada, et sageli on otstarbekam vahekeelena kasutada mõnda rikkama lauseehitusega keelt.

Tõlked on tavaliselt pikemad, kui originaalid. Ära karda, see on täiesti tavaline!

Eesti keeles on kombeks sellised jutumärgid: „Jutumärgid”.

Kui tegevuse peab sooritama arvutikasutaja, kasutada … vormi. Näiteks: „Palun märgistage sooritatav tegevus”. Vastasel korral kasutada … vormi. Näiteks: „Tegevustada esemed ühe klõpsuga”.

Tõlkimisest

Server jamab, vahel töötab üks, siis teine:

Kasulikke viiteid

Sõnaraamatuid

Muud lugemist

1)
Fail iseenesest ei ole eriti paha, kui sellel poleks ühe ingliskeelse sõnaga täpselt sama kirjapilt.