Xfce Wiki

Sub domains
 

ברוכים הבאים לצוות עברית

מתרגמים נוספים בכל השפות ניתן למצוא ברשימת המתרגמים

הפצות לינוקס עם סביבת שולחן העבודה שלנו ניתן למצוא באתרDistroWatch

טיפים ועזרה נוספת

הסבר לתרגום במדריך למתחילים

לקסיקון מחשבים ומערכות מידע מעות

אתרים לתרגום מאנגלית לעברית Tradukka, Reverso

הנחיות תרגום לעברית

ההנחיות מבוססות חלקית על הנחיות תרגום לעברית של KDE

קיצורים וראשי תיבות

קיצורים וראשי תיבות מותרים אך ורק אם הם קיימים בשפת המקור או במקרה חריג ביותר של מצוקת מקום

שמות תוכנות

שמות תוכנות יתורגמו על פי רוב לעברית כאשר בדיאלוג אודות שלהן יופיע השם המקורי באנגלית

תוכנות שאינן בשימוש שכיח למשתמש הממוצע ובנוסף בעלות שם אקזוטי במיוחד ניתן להשאיר באנגלית

מקור תרגום טוב תרגום רע
Midori מידורי Midori
Xfburn צורב אקס-אף אקס אף ברן
Mixer מיקסר מערבל

הפרדה בין תפקיד לביצוע משימה

כאשר ישנה מחרוזת אשר מסתיימת עם ING ובצירוף השמט (…), תתווסף המילה “כעת” בתחילת המחרוזת המתורגמת, כדי להצביע על ביצוע פעולה.

מקור תרגום טוב תרגום רע תרגום רע מאוד
Cleaning Cache כעת מנקה מנקה בניקיון
Writing Data כעת רושם מידע רושם מידע בהרשמה
Processing כעת מעבד מעבד בהמתנה

שמות פקודות

פקודות תמיד יופיעו בלשון ציווי

מקור תרגום טוב תרגום רע
findמצאמציאה
searchחפשחיפוש
submitשלחשליחה

חריג א׳ שמות תפריטים

שמות תפריטים המופיעים בשורת התפריטים יבואו בתרגום תמיד בצורת שם עצם או שם פעולה. לדוגמה: Edit - עריכה, Go - מעבר (ולא “עבור” או “לך”).

חריג ב׳ כותרות חלונות

מחרוזות כותרות חלונות יבואו בתרגום בדרך כלל בצורת שם הפעולה וללא יידוע. יש להימנע מסימני פיסוק כלשהם בסוף מחרוזת הכותרת. לדוגמה: Save File - שמירת קובץ

חריג ג׳ יוצאי דופן

מקור תרגום טוב תרגום רע
cancelביטולבטל
okאישוראשר
exitיציאהצא

במקרים אלה המחרוזת המתורגמת באה בצורת שם הפעולה, על אף העובדה שמדובר בפקודות תפריטים.

תרגום מונחים

תרגום מונחים יבוצע תוך שמירה על אחידות ועקביות. במקרה הצורך, תרגום ייקבע לפי דעת רוב צוות עברית.

סקירת תרגומים

סקירת תרגומים אינה יכולה להתבצע על ידי המתרגם עצמו, אלא על ידי מתרגם אחר.