Xfce Wiki

Sub domains
 

Nederlands i18n-team (Dutch)

Vertaalstatistieken

Nederlandse vertalingen zijn vaak langer dan de Engelse originelen. Wees hier niet bang voor, dit is normaal!

Vertaalsuggesties

  • * Onzeker
  • % Ter suggestie toegevoegd
Application Toepassing %, Programma * %, Applicatie * %
Change Wijzigen %
Command Commando
Configuration Configuratie %
Data Gegevens %
Desktop Manager Bureaubladbeheer, Bureaubladbeheerder %
Desktop Bureaublad
Device Apparaat
Directory Map
Disc Schijf
Disk Schijf
Drive Station %, Schijf %
Eject Uitwerpen %
File Bestand
Folder Map
Help Help
Icon Pictogram
Launcher Snelstarter *
Link (Snel)Koppeling *
Management Beheer %
Manager Beheerder %
Modify Aanpassen %
Mount Aankoppelen, Koppelen %
Panel Manager Paneelbeheer, Paneelbeheerder %
Panel Paneel
Path Pad
Preferences Voorkeuren
Preset Voorinstelling %*
Properties Eigenschappen
Screenshot Schermafdruk %
Settings Instellingen
Splashscreen Beginscherm
Terminal Terminalvenster %, Opdrachtprompt %
Tool Hulpmiddel
Unmount Ontkoppelen
Utility Hulpprogramma %
Volume Medium, Station %
Window Manager Vensterbeheer, Vensterbeheerder %
Workspace Werkblad
Workspaces Werkbladen
Xfce Panel Xfce-paneel %

Voor suggesties of verbeteringen, stuur een mail (in het Engels) naar de i18n.xfce.org-mailinglijst.

Enkele tips

Tip 1

Houd bij het vertalen rekening met normaal Nederlands taalgebruik. Een zin als “This action can not yet be executed” kan dus niet worden vertaald met “Deze actie kan nog niet worden geëxecuteerd”. Hetzelfde geldt voor “Illegal file name” dat niet “Illegale bestandsnaam” betekent maar juist “Ongeldige bestandsnaam”.

Een ander voorbeeld is “You can, using Thunar, access any file on your computer”.
Het is verleidelijk om daar iets van te maken als “U kunt, met gebruikmaking van Thunar, elk bestand op uw computer benaderen” en ook al zijn de bewoordingen correct Nederlands, het oogt erg vreemd omdat de zinsbouw dichter bij het Engels ligt dan bij het Nederlands.
Beter is het om deze zin te vertalen met “Met Thunar kunt u toegang tot elk bestand op uw PC krijgen”.

Tip 2

Raadpleeg bij twijfel een (online) woordenboek of vertaalsite. Zo voorkomt u vreemde miskleunen.

Tip 3

De gebruiker wordt altijd met “u” aangesproken. Hierop bestaan geen uitzonderingen.

Tip 4

Titels en koppen worden in het Nederlands altijd in “Sentence case” geschreven. Dat wil zeggen dat alleen de eerste letter van het eerste woord in een zin een hoofdletter is, alle navolgende woorden worden met kleine letters geschreven.
Uitzonderingen op deze regel zijn eigennamen, plaatsnamen en de namen van programma's.

Voorbeelden:

Engels Goed Fout
Open File… Bestand openen… Bestand Openen…
Remove File/Folder Bestand/map verwijderen Bestand/Map Verwijderen, Bestand/Map verwijderen
Welcome To Xfce4 Welkom bij Xfce4 Welkom Bij Xfce4
Tip 5

Een zeer veel voorkomende fout is het ten onrechte gebruiken van spaties. Zie, voordat u begint te vertalen, de website http://spatiegebruik.nl/regels.html

Voorbeelden:

Engels Goed Fout
Folder list Mappenlijst Mappen lijst
User Name Gebruikersnaam Gebruikers naam
File manager settings menu Bestandsbeheerderinstellingenmenu Bestandsbeheerder instellingenmenu, Bestands beheerder instellingen menu
Tip 6

Niet elk Engelstalig woord hoeft vertaald te worden, ook al zijn er Nederlandstalige equivalenten voor. Dit geldt voornamelijk voor de Engelstalige woorden die al lang zijn ingeburgerd. Denk bijvoorbeeld aan “printer”, “monitor” en “update”. Deze kunnen respectievelijk met “afdrukapparaat”, “beeldscherm” en “nieuwe versie” worden vertaald, maar in het geheel gezien, komen die vertalingen vreemd over.

Vertalers

Jasper Huismans (committer)
Stephan Arts (committer)
Vincent Tunru
Timo Verbeek